Skatteliste-slippet

Disse Oslo-borgerne tjente mest i 2019. Tre innflyttere fra Midt-Norge betalte mest skatt.

En utvandret Sundt-arving troner øverst på inntektslisten i Oslo. Med en skattbar inntekt på 406 millioner kroner tjente Christian Grüner Sundt nesten tre ganger så mye som nummer to på listen.

Listene over Oslos rikeste ble publisert tirsdag.
 • Roar Valderhaug - Aftenposten
 • Hanne Christiansen - Aftenposten
Publisert:

Selv om Christian Grüner Sundt for flere år siden flyttet til USA, så skattet han også i fjor av sin inntekt til fedrelandet.

Christian Grüner Sundt, sønn av avdøde Petter Sundt som i mange år styrte Bergesen-rederiet sammen med Morten Bergesen.

Sundt er arving etter en formue som opprinnelig kom fra shippingrederiet Bergesen. Men siden har han, sammen med søsteren Else Helene Sundt, fått pengene til å yngle gjennom en rekke investeringer.

Fjorårets store hopp helt opp til 406 millioner kroner i skattbar inntekt skyldes trolig mye at han og søsteren solgte seg stort ned i det Christian Ringnes-dominerte eiendomsselskapet Eiendomsspar.

Les også

Disse tjente mest i 2019

Flere kjente navn

Christian Grüner Sundt tjente tre ganger så mye som nummer to på inntektstoppen i Oslo. Der finner vi en gammel kjenning, Bjørn Rune Gjelsten.

Også i fjor kastet Gjelstens virksomhet innen både eiendomsutvikling og avfallshåndtering godt av seg. Gjelstens skattbare inntekt på 155 millioner kroner i fjor innebar faktisk en liten nedgang på 14 millioner kroner fra nivået hans i 2018.

Nummer tre på listen er yngstemann av de to sønnene til Odd Reitan. Magnus Reitan bikket 110 millioner kroner i skattbar inntekt i fjor, mens storebroren kom på åttende plass med 91 millioner kroner.

Eiendom dominerer

Nedover på inntektslisten er det en blanding av flere kjente investorer og en del som har cashet inn etter å ha solgt en virksomhet i fjor.

Det er åpenbart at eiendom fortsatt er den ene bransjen som skaper flest rike i Norge, i tillegg til lakseoppdrett. Men de som tjener stort på det siste, er bosatt langt fra Oslo.

Navn som Tor Øivind Fjeld, Edgar Haugen, Jonas G. Aspelin Ramm og Thor Johan Furuholmen har alle det meste av sin inntekt generert fra enten direkte investeringer i eiendom eller byggevirksomhet.

Sigurd Wongraven er mest kjent som Satyricon-vokalist, men har de siste årene gjort det bra innen vin.

One hit wonders

Inntektslisten er alltid preget av dem som bare dukker opp ett år, etter å ha solgt hele eller deler av et selskap med stor gevinst. Årets mest omtalte eksempel på dette er vingründer og svartmetallmusiker Sigurd Wongraven.

Han solgte 90 prosent av sitt vinselskap i fjor. Dermed rykket han inn på en 26. plass på inntektstoppen i Oslo i år med en inntekt på 58 millioner kroner.

Et annet mer ukjent eksempel på en som har solgt sitt selskap, finner vi på årets 10. plass. Sven Joel Uddén solgte i fjor software-selskapet Safeend. Gevinsten fra det ga han en skattbar inntekt på 90 millioner kroner i fjor.

Andre navn topper formueslisten

Listen over de med høyest ligningsinntekt ser annerledes ut enn listen over de med høyest formue.

Selv om Salmar-arving Gustav Magnus Witzøe har gått forbi dem på landsbasis, troner fortsatt søstrene Katharina og Alexandra Gamlemshaug Andresen på listen over høyest formue i Oslo.

Søstrene har arvet rundt 42 prosent hver av industri- og finanskonsernet Ferd, som kontrolleres av faren, Johan H. Andresen.

De har begge en ligningsformue på nær 5,9 milliarder kroner hver.

Alexandra og Katharina Gamlemshaug Andresen har høyest ligningsformue i Oslo.

Mange med svært høy formue har imidlertid null ligningsinntekt. Det gjelder blant annet eldstesøster Katharina Gamlemshaug Andresen.

Alexandra Gamlemshaug Andresen står oppført med 9823 kroner i inntekt.

På de to neste plassene på listen dukker brødrene Magnus og Ole Robert Reitan opp igjen. Begge har over 4,8 milliarder kroner i formue.

I motsetning til inntektslisten, er tre av fem i toppen av formueslisten kvinner.

På femteplass finner vi Else Helene Sundt, søster til Christian Grüner Sundt.

Hun står oppført med en ligningsformue på 3,9 milliarder kroner.

Trøndere betalte mest i skatt

Reitan-brødrene fra Trondheim topper også en tredje liste: Den som viser hvem som betalte mest i skatt av Oslo-borgerne i 2019.

Magnus og Ole Robert betalte henholdsvis 77 millioner og 70 millioner i skatt.

På tredje plass på skattyterlisten i Oslo finner vi Bjørn Rune Gjelsten, innflytter fra Møre og Romsdal, med over 60 millioner kroner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Skatteliste-slippet
 2. Ferd
 3. Ole Robert Reitan
 4. Skattelistene

Flere artikler

 1. Kjell Inge Røkke tar tilbake tronen som Norges rikeste

 2. Gustav Magnar Witzøe er Norges rikeste - rykker forbi Røkke

 3. Disse tjente mest i 2019

 4. Gustav Witzøe er rikeste blant de under 30 år

 5. Nå er han Norges rikeste dagligvaretopp