Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har begge vært involvert i salget av motorfabrikken Bergen Engines. Bakke-Jensen har stadig forsikret at alt var i orden, mens Mæland stanset salget.

Det er beleilig å skylde på en byråkrat

UD-folk kan ikke drive privat saksbehandling på Facebook. Det rokker ikke ved det politiske ansvaret for Bergen Engines-fadesen.

  • Eirin Eikefjord
    Eirin Eikefjord
    Politisk redaktør i Bergens Tidende
Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

I flere måneder hadde direktøren for global eksportkontroll i Rolls-Royce tett kontakt med en direktør i Utenriksdepartementet (UD).

Samtalen foregikk på Facebooks meldingstjeneste Messenger. Den er preget av kostskoleaktige fraser på høflig engelsk, men det går likevel tydelig frem at de to kjenner hverandre godt:

Dear friend! Can’t wait to see you. Take care. Love. Enjoy the snow! Smilefjes.

Og mellom disse verbale omfavnelsene, drøfter de om staten vil stanse salget av motorfabrikken Bergen Engines til russerne.

Les på E24+

UD-direktør hadde hemmelig Facebook-dialog med Rolls-Royce

Dette er et krevende politisk tema, som angår både Rikets Sikkerhet, russiske interesser og jobben til flere statsråder.

Slike diskusjoner bør helst foregå i ryddige, offisielle kanaler. Ikke blant gamle kjenninger på Messenger.

«Do you think we are going to be dropped under a bus», skriver Rolls-Royce sin mann når saken begynner å spisse seg til i offentligheten.

Han er bekymret for at det etterlatte inntrykket etter høringen i Stortinget 23. mars er at selskapet ikke burde gått videre med salget.

«That puts me in a very difficult place now», skriver han.

Les på E24+

Reaksjonene hagler etter nye Bergen Engines-avsløringer: – Rystende lesning

Det er fullt forståelig at han prøvde å røyke ut hvordan staten forholder seg til salget. Han stilte helt betimelige spørsmål til statsapparatet, både via offisielle kanaler og ved å benytte seg av en kontakt på innsiden.

Sammenliknet med fagdirektøren i UD, er han egentlig ikke på et særlig vanskelig sted. Hvis noen blir kastet under bussen i denne saken, er det nok henne.

Kort tid etter at den «uformelle og personlige kontakten» mellom de to ble kjent internt i statsapparatet, rykket politisk ledelse ut med et formelt brev til utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har sendt et brev til Stortinget hvor det understrekes at den uformelle kommunikasjonen på Messenger verken var kjent eller klarert.

«Omfanget av kommunikasjon på denne kanalen, var ikke kjent for seksjonsledelsen, avdelingsledelsen eller politisk ledelse, og innholdet var ikke klarert».

Underforstått: Vi er ført bak lyset.

«Den delen av kommunikasjonen som inneholdt arkivverdig dokumentasjon ble heller ikke journalført».

«Saksbehandleren skulle i stedet kun ha vist vedkommende videre til relevante departementer».

Underforstått: Dette er brudd på absolutt alle rutiner.

«Kommunikasjonen var ikke uttrykk for norske myndigheters holdning til prosessen».

Underforstått: Vi står ikke inne for det som ble sagt i den tråden.

Brevet er signert av både justisminister Monica Mæland (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Underforstått: Dette er svært alvorlig og blir håndtert på toppnivå i norsk politikk.

Les på E24+

Hemmeligholdt melding fra UD til Rolls-Royce: «Norge vil ikke stoppe salget. Ha en strålende helg.»

I løpet av Messenger-samtalen med sin venn i Rolls-Royce, hinter fagdirektøren til tanker om å pensjonere seg tidlig. Akkurat nå skulle hun nok ønske at hun hadde gjort akkurat det.

Å bli utsatt for to pressede og handlekraftige Høyre-statsråders kollektive vrede er neppe en gunstig måte å runde av en byråkratkarriere på.

«A very difficult place» er trolig en understatement.

Det har lenge vært god grunn til å stille spørsmål ved håndteringen av Bergen Engines-saken i departementene.

At det nå kommer frem at en byråkrat i UD-systemet har drevet privat saksbehandling på Facebook, gjør ikke akkurat saken bedre.

For regjeringen ville det vært beleilig å kaste en anonym figur i embetsverket under bussen og forklare alle feil og mangler med det. Men så enkelt er det ikke.

Les også

Russlands største togprodusent kjøper Bergen Engines fra Rolls-Royce

Som statsrådene Mæland og Eriksen skriver i brevet til Stortinget, har den uformelle Facebook-kontakten verken påvirket regjeringens vurdering av saken eller den endelige beslutningen om å stanse salget av Bergen Engines.

Messenger-passiaren bekrefter dessuten inntrykket av at en god del folk har sovet på post underveis i saksbehandlingen, og at det tok altfor lang tid før alvoret sank inn.

Fagdirektøren skriver for eksempel ting som «hopefully I will have a response before Friday. But I’m not convinced….» og «someone suddenly woke up…».

Det virker som om hun stadig må mase for å få svar internt, og at forsøkene på å ta saken inn i formelle kanaler har vært som å stange hodet i veggen.

«Kontakten på Messenger kan i sum gi et inntrykk av at UD har hatt en mer aktiv og koordinerende rolle enn det som var tilfelle. Saksbehandleren skulle i stedet kun ha vist vedkommende videre til relevante departementer», skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Monica Mæland (H) i et brev til utenriks- og forsvarskomiteen.

At UD-folk driver en slags privat saksbehandlingstråd på Facebook, krever absolutt intern oppvask i departementet.

Men det rokker ikke ved at ansvaret for rotet med Bergen Engines uansett ligger hos den politiske ledelsen.

Les også

Norske myndigheter vurderer å stanse russisk oppkjøp av Bergen Engines

Les også

Bergen Engines-ansatte frykter masseoppsigelser etter regjeringens nei til oppkjøp

Les på E24+

«Spinkelt grunnlag». «Nedslående». Slik reagerer russerne på at Bergen Engines-salget ble stoppet.

Publisert:
Gå til e24.no