Brudd i forhandlingene i kommuneoppgjøret - går til mekling

Alle de fire forbundene LO, YS Unio og Akademikerne har brutt forhandlingene med KS i lønnsoppgjøret for kommunesektoren.

Den siste uken har disse forhandlet om lønn for kommuneansatte. Fra venstre: Tonje Leborg (Akademikerne kommune), Odd-Haldgeir Larsen (Fagforbundet), Tor Arne Gangsø (KS), Lizzie Ruud Thorkildsen (YS kommune ) og Steffen Handal (Unio)
Publisert:

– Tilbudet fra Kommunesektorens Organisasjon (KS) gjør at våre medlemmer taper kjøpekraft. Det kan vi ikke akseptere, sier leder for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

YS Kommune brøt fredag formiddag årets lønnsforhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonen KS. Oppgjøret går nå til mekling.

– Kommunalt ansatte har stått og står i front i pandemien. Våre medlemmer utgjør ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper sektoren, sier hun.

– Vi forholdt oss lojalt til frontfagsrammen i fjor. Når industrien sprengte denne rammen i fjor, skal våre medlemmer i kommunesektoren ha mer i år, sier Thorkildsen.

– Avstanden mellom partene er altfor stor

I fjorårets oppgjør ble det inngått avtale om å se resultatene fra 2020 og 2021 i sammenheng.

– Det var ingen vilje i KS til å sikre kjøpekraften for kommuneansatte. Vi kan ikke si ja til reallønnsnedgang for våre medlemmer, sier hun.

Lederen for YS Kommune understreker at det er urimelig at kommuneansatte skal sakke akterut lønnsmessig sett i lys av den innsatsen kommunalt ansatte gjør.

– Lønn er helt avgjørende for å sikre nødvendig rekruttering i årene som kommer. KS må innse alvoret og gi kommuneansatte lønn som fortjent, sier Thorkildsen.

Partene møtes hos riksmekleren 25. og 26. mai. Blir det ikke enighet der, blir det streik i kommunal sektor fra 27. mai.

– Avstanden mellom partene er altfor stor til at vi klarer å bli enige innen fristen, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Mener kravene var rimelige

Forhandlingsleder for Unio Steffen Handal sier at tilbudet fra KS ikke var godt nok. Unio representerer blant annet mange lærere og sykepleiere.

– Det er stor mangel på lærere og sykepleiere. Tilbudet ville ikke bidratt til å styrke rekrutteringen og heller ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, fremholder han.

Også lederen for Akademikerne kommune, Tonje Leborg, er skuffet.

– Vi gikk inn i oppgjøret med en klar forventning om reallønnsvekst for våre lektormedlemmer, som har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre kommuneansatte siste årene. Alle er enige om at læreren er avgjørende for kvaliteten i skolen, inkludert KS. Dessverre følger de ikke opp i lønnsoppgjøret, sier hun.

Leder i LO Kommune Mette Nord, som representerer rundt 190.000 arbeidstakere, mener kravene i utgangspunktet var rimelige.

– De var i tråd med frontfaget, men fanget også opp at vi fikk en lavere lønnsvekst etter lønnsoppgjøret for 2020. Når det nå viste seg at det var umulig å nå fram, selv med et så moderat krav, var det ingen vei utenom et brudd, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Publisert:
Gå til e24.no