Sanner tar nye grep for å hjelpe bedrifter i coronaskvis: – Kontakt banken på nytt

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil gjøre det lettere for bankene å gi lån til bedrifter som sliter etter nye coronatiltak. I tillegg forlenges muligheten til betalingsutsettelse for skatter og avgifter, og det gis økt avdragsfrihet for lån i statsgarantiordningen.

BANKENE har bare brukt en femtedel av lånerammen i den statlige lånegarantiordningen. Nå vil finansministeren gjøre det lettere for bankene å gi lån til bedrifter som sliter i coronakrisen.
Publisert: Publisert:

I løpet av den nærmeste tiden vil det komme flere forskriftsendringer for å hjelpe bedrifter som sliter med pengemangel i påvente av kommende coronakompensasjon.

– Vi jobber nå med disse endringene, som vil komme på plass i løpet av svært kort tid, sier finansminister Jan Tore Sanner til E24 torsdag kveld.

– Det er ingen tvil om at de som nå merker konsekvensene av pandemien har krevende dager. Mange har brukt opp bufferne de hadde ved starten av året og er fortvilte nå, fordi de får lite inntekter mens utgiftene løper som før.

I lys av den nye smittebølgen og strengere smitteverntiltak blir kompensasjonsordningen for næringslivet gjeninnført, slik at bedrifter med stor salgssvikt i november og desember kan få opptil 85 prosent av sine faste kostnader dekket.

Men søknadsportalen åpner ikke før i januar, og ventetiden kan derfor bli skjebnesvanger for utsatte bedrifter.

Tydeliggjør rammene for bankene

I den statlige lånegarantiordningen som ble innført i mars er det gitt en ramme på 50 milliarder kroner, men foreløpig har bankene bare brukt om lag ti av disse milliardene.

– Vi så at lånegarantien ble mye brukt den første tiden, men så har vi vært inne i en periode uten like stort behov. Vi tror det kan bli større behov i tiden foran oss.

Lånegarantiordningen går ut på at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av koronautbruddet.

– Vi utvider nå bankenes handlefrihet ved at vi klargjør at de har stor frihet og kan ta hensyn til kommende støtte under kompensasjonsordningen. Det er fortsatt bankene som må foreta vurderingen, men endringer vi gjør innebærer at bankene har større handlingsrom, sier Sanner.

Les på E24+

Hun har økt omsetningen og gått med overskudd siste fem år. Men får nå ikke engang statsgaranterte lån.

Ministeren forklarer at en del bedrifter vil få utbetalt støtte gjennom kompensasjonsordningen om et par måneder, og at det bør kunne tillegges vekt når bankene vurderer søknader om korte likviditetslån.

– Betyr dette at dere mener bankene har gitt ut for lite lån til nå?

– Vi har hørt at bankenes praksis har variert, det derfor vi vil klargjøre dette, slik at handlingsrommet blir større, sier Sanner.

– Jeg vil oppfordre bedriftene som nå frykter for likviditeten sin til å ta kontakt med banken sin på nytt. Alle vil ikke få hjelp, men for mange bør det ligge muligheter her.

Det går mot en tøff juletid for restaurantbransjen, og kompensasjonen kommer ikke før i januar. Bildet er fra Spikersuppa i Oslo.

Utvider avdragsfrihet

I tillegg forlenger Finansdepartementet ordningen med at bedrifter og selvstendig næringsdrivende kan søke om betalingsutsettelse for skatter og avgifter, med to måneder ut februar, med nedbetaling først fra april.

Innen den tid vil de som har krav på støtte gjennom kompensasjonsordningen ha fått pengene sine.

Muligheten for avdragsfrihet i den statlige lånegarantiordningen utvides også fra dagens 12 måneder til 3 år, i tråd med at løpetiden er utvidet til maksimalt seks år.

– Vi forventer at muligheten for utvidet løpetid, og dermed lavere terminbeløp, kombinert med mulighet for avdragsfrihet i en lengre periode, vil gi avlastning for en del bedrifter, sier finansministeren.

Det kan også ha betydning for bankenes vurdering av lånesøknader fra bedrifter med likviditetsmangel, også når det ikke er mulighet for bedriften til å stille med pant eller annen sikkerhet for lånet.

– Jeg er særlig bekymret for dem som blir permittert og arbeidsledige, og svært opptatt av å unngå at ledigheten skal bite seg fast. Det er også bakgrunnen for de grepene vi tar.

Les på E24+

Dette må slå til for at Erna Solbergs prestisjeprosjekt ikke skal ende med milliardtap

Publisert: