Statsbudsjettet 2021

Dype politiske skillelinjer om flypakken: Frp kan gi regjeringen støtte

NHO, LO, SAS og pilotene langer ut mot regjeringens flypakke. Det gjør også Senterpartiet. Arbeiderpartiet er overrasket, mens budsjettpartner Frp har en annen tone.

Frps Hans Andreas Limi (t.v.) og Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik i Stortingets finanskomité ser ulikt på flypakken som regjeringen la frem tirsdag.
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Dette er et slag i ansiktet, både for dem som jobber i luftfarten og alle de som er avhengig av en velfungerende luftfart i et langstrakt land som Norge, sier Senterpartiets finanspolitiske talsmann, Sigbjørn Gjelsvik, til E24.

Tirsdag la regjeringen frem revidert budsjett. Stortinget ba i januar regjeringen om å legge frem et forslag til en kompensasjonsordning.

Kort tid etter varslet regjeringen at den ikke ville komme før Norwegians restrukturering var avklart – en restrukturering der staten spytter inn nye 1,5 milliarder.

Norwegian har nå fått godkjent redningsplanen sin i irsk og norsk rett, men i revidert budsjett kommer det likevel frem at regjeringen ikke vil ha en egen ordning for luftfarten.

– De legger frem null i kompensasjon for hele det året vi har lagt bak oss, der luftfarten har vært hardt rammet hele veien, og så er det småpenger for perioden fremover, fortsetter Gjelsvik i Senterpartiet.

Regjeringen mener på sin side man får mye mer igjen for pengene ved å kjøpe inn ruter fra flyselskapene under pandemien og skriver følgende i budsjettet:

«Kompensasjonen ville trolig i hovedsak tilfalle selskapenes eiere og kreditorer gjennom reduserte tap for selskapene, uten at det er klart hva det norske samfunnet får igjen for ordningen».

Gjelsvik i Senterpartiet peker at man i fjor etablerte en kompensasjonsordning for næringslivet generelt «på noen uker», men at man hele tiden har utestengt flyselskapene fra ordningen.

– Det at man ikke skal sende penger til eiere og kreditorer er noe Sp generelt har vært opptatt av for alle bransjer. Både vi og andre har vær opptatt av å stille krav for å begrense utbytter og bonuser. Det er ikke noe særegent for luftfarten, sier Gjelsvik.

Les også

Flyselskapene får ikke egen kompensasjonsordning: Hvert selskap kan få maksimalt 100 mill.

– Betyr ikke at problemene er over

Regjeringen tilbyr å la flyselskapene søke om lønnsstøtte fra og med mars til august når de tar ansatte tilbake fra permittering. Her kan hvert selskap maksimalt få ut 22 millioner kroner.

I tillegg vil regjeringen at de fra mai til oktober skal kunne søke i den generelle kompensasjonsordningen – her er støtten begrenset til 100 millioner kroner per selskap.

Den teoretiske maksgrensen for ny støtte er altså 122 millioner kroner per selskap.

Regjeringen peker på at det er gitt over 22 milliarder i støtte til luftfarten gjennom pandemien, men dette tallet inkluderer milliarder i støtte til Avinor, 1,5 milliarder i ubrukte lånegarantier og andre poster som ikke kommer flyselskapene til gode.

Regjeringens forslag har fått både NHO, LO og piloter og kabinansatte til å reagere kraftig, men i Frp er tonen en annen.

Les også

NHO, LO og pilotene reagerer på flypakken: – En skandale

Partiet er «dørvokteren» som kan gi regjeringen flertall for budsjettforslaget i Stortinget.

– Vår oppfatning er at strategien vi har valgt sammen med regjeringspartiene har vært vellykket. Vi sikrer tilbudet og konkurransen i det norske markedet, sier Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i Frp.

– Det betyr ikke at problemene er over. Regjeringen har nå foreslått å innlemme luftfarten i den ordinære kompensasjonsordningen. Spørsmålet er om det gir ønsket effekt og det må vi se nærmere på, sier Limi videre.

– Hva hvis pandemien drar enda mer ut, vil dere stille opp med mer midler da?

– Det er det som er usikkerheten i alle ordningene som vedtas. Der har vi hele tiden ment at regjeringen har foreslått tiltak som har for lave rammer og for kort varighet, noe som skaper uforutsigbarhet, sier Limi.

– Derfor må vi sikre oss en beredskap hvis situasjonen forverrer seg, altså hvis samfunnet ikke åpner opp i andre halvår. Da er vi over i en ganske annen situasjon og vi må ha ordninger som er klare og som raskt kan aktiveres, fortsetter han.

Ap: – Veldig overrasket

Senterpartiet var blant partiene som fikk et flertall i Stortinget til å vedta en anmodning der man ba regjeringen om å komme med en kompensasjonsordning.

Heller ikke Arbeiderpartiet er fornøyd:

– Vi er veldig overrasket over at regjeringen skrinlegger en kompensasjonsordning for flyselskapene. Samtidig skriver regjeringen i proposisjonen at det er mulig å etablere en slik ordning, sier Sverre Myrli i transportkomiteen.

Myrli sier at partiet nå jobber med å gjennomgå regjeringens budsjettforslag.

Hans Andreas Limi i Frp mener imidlertid at situasjonen i luftfarten er «vesentlig endret» siden januar.

Han mener at NHO, LO og andre må notere seg at Stortingets vedtak «pekte fremover i tid for å sikre tilbudet fremover» og at vedtaket «ikke sier noe om tapene fra i fjor».

– Det vi ser nå er at Norwegian ser ut til å lykkes med sin restrukturering. Det er veldig bra og så langt jeg kan se har det blitt gjort en formidabel jobb fra Norwegian-ledelsens side, sier Limi og fortsetter:

– Vi har i tillegg fått inn nye aktører, med blant annet Flyr. Så alt tyder på at konkurransen og rutetilbudet i Norge er sikret.

Limi mener at slik situasjonen er i dag, så ser det ut som at det er SAS som sliter mest av de tre store aktørene i norsk luftfart, gitt at Norwegian får gjennomført sin restrukturering.

– Spørsmålet blir jo om SAS’ eiere vil stille opp med mer kapital, sier Limi, med henvisning til den svenske og danske staten, samt Wallenberg-familien.

Les også

Det viktigste fra revidert budsjett

Regjeringen har skissen klar – men sier nei

Selv om regjeringen ikke foreslår en egen kompensasjonsordning for luftfarten, så presenterer de rammene for hvordan en slik ordning kan se ut «dersom det likevel skulle bli aktuelt».

Limi i Frp peker på at staten allerede har stilt opp med mange milliarder i lån og rutekjøp og at Frp derfor vil se nærmere på regjeringens skisse.

– Der kan det ligge muligheter Stortinget kan gripe, sier Limi.

Regjeringens skisse går ut på at man kan benytte en del av de pengene som ennå ikke er brukt på rutekjøp og tildele de som engangskompensasjon til flyselskapene.

Det er satt av 1,34 milliarder til formålet i 2021 (det ble brukt 1,51 milliarder i fjor), men relativt lite av pengene i 2021 er brukt ennå.

I tillegg er 4,5 av de 6,0 milliardene i rammen på lånegarantiordningen brukt, mens det er budsjettert som at alle pengene er tapt allerede. Dermed kan den ubrukte rammen brukes på andre ting uten at man må bevilge nye penger.

– Så Frp er åpne for å omdisponere noen av disse postene til en støtte til flyselskapene?

– Det har vi ikke konkludert med ennå, men det er noe vi kan se nærmere på, sier Limi.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet 2021
 2. Revidert nasjonalbudsjett
 3. Statsbudsjettet 2021
 4. Luftfart
 5. Politikk
 6. Flyselskaper
 7. Sverre Myrli

Flere artikler

 1. NHO, LO og pilotene reagerer på flypakken: – En skandale

 2. Flyselskapene får ikke egen kompensasjonsordning: Hvert selskap kan få maksimalt 100 mill.

 3. Legger frem revidert budsjett tirsdag: – God tro på at vi skal få fart på Norge

 4. Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

 5. Regjeringen erstatter tapt øl og andre varer – Stortinget bestilte mer, mener Sp