Slik rammet koronaen norske folks økonomi

Familier med lave inntekter kom relativt bedre ut ved permitteringene enn de som tjener mye. I verste fall sank inntekten med rundt en femtedel for vanlige inntekter.

Nav måtte i fjor vår betale ut dagpenger til over 400.000 arbeidsledige etter at Norge stengte ned i mars.

Gorm Kallestad, NTB
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert: Publisert:

Rett etter nedstengingen av Norge for ett år siden, eksploderte ledigheten til godt over 400.000 helt eller delvis arbeidsledige.

Aldri før i nyere tid har Norge hatt så mange ledige. Ledighet fører til fall i inntektene. Dagpengene dekker bare en andel av tidligere lønn.

For en familie med to voksne og to barn hvor én forelder ble permittert fra 1. april og ut året, falt realinntekten etter skatt typisk med rundt 10 prosent.

Gjennomsnittlig årslønn var 593.500 kroner i fjor. Endret realinntekt er endret inntekt minus prisveksten.

Fallet i inntekt ble dempet av at ytelsene til ledige ble forbedret i fjor vår. Blant annet ble dagpengene for ledige økt. Regnet som andel av tidligere lønn ble dagpengene økt fra 62,4 prosent til 80 prosent for de første tjente 300.000 kronene.

Les også

Nav registrerte 3.900 flere arbeidssøkere i mars

Les også

Voldsomme bevegelser: Nesten hver fjerde arbeidstager var innom Nav i fjor

Har sett på eksempler

Inntektsstatistikken for 2020 blir ikke klar på lenge. Men Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) har laget eksempler på hvordan permitteringer, dagpenger og skatteendringer slo ut i fjor.

TBU la før påske frem sin endelige rapport. Samme dagen brøt NHO og LO forhandlingene i vårens lønnsoppgjør. Det går nå til megling denne uken.

Les også

Industriarbeidere spent på fortsettelsen i lønnsoppgjøret

Lave inntekter kom best ut

TBU har i eksempler sett på hvordan inntektene for ulike typer familier endret seg ved permittering. Inntektene består av lønn, ytelser ved permittering og barnetrygd.

Det er forutsatt halv eller full permittering i kort eller lang tid fra 1. april i fjor.

Beregningene er gjort for prosentvis endring i realinntekt etter skatt i 2020:

 • Høye inntekter ble hardere rammet enn lave inntekter.
 • Enslige ble hardere rammet enn barnefamilier.
 • For enslige som ble helt permittert fra 1. april og ut året ble nedgangen i realinntekt etter skatt mellom 11 og 23 prosent, avhengig av lønnsnivå.
 • For ektepar der den ene ble helt permittert ut året ble nedgangen i området 7–18 prosent.
 • I det verste tilfellet der begge i et ektepar ble 100 prosent permittert ut 2020 ble inntektsfallet rundt 20 prosent for relativt vanlige lønninger.

Rundt 2 pst. for dem med jobb

Høytlønte fikk mindre i dagpenger enn lavtlønte, regnet som prosent av tidligere lønn. Derfor blir deres inntektsnedgang størst, regnet i prosent.

Sammenligningsgrunnlaget er de som hadde full jobb i hele 2020. De hadde en vekst i realinntekten etter skatt på noe over og noe under 2 prosent i fjor, avhengig av lønnsnivå og familiestørrelse.

Les også

Norges Bank: Vi går raskt mot bedre tider

Barnetrygden demper

I eksemplene er det forutsatt at ekteparene har barn på mellom 6 og 18 år. For denne aldersgruppen var barnetrygden 25.300 kroner i 2020. Denne inngår i familiens inntekt sammen med lønnen og ytelser ved permittering.

Barnetrygden blir ikke påvirket av permitteringen. Dermed blir en mindre andel av samlet inntekt påvirket enn det som er tilfelle for dem uten barn og barnetrygd.

Skattesystemet for personer er progressivt. Det betyr at skatten på den sist tjente kronen stiger når inntekten passerer noen fastsatte grenser.

Dette demper inntektseffekten etter skatt av permitteringene. Når en stor del av inntekten faller bort, vil den gjennomsnittlige skatten falle. Nedgangen i inntekt etter skatt blir dermed lavere enn nedgangen i inntekt før skatt. Skatten tar noe av støyten ved fall i inntekt.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Familieøkonomi
 3. Permittering
 4. Inntekt

Flere artikler

 1. Nav-penger brakte ham gjennom to permitteringer i 2020. Men de fleste hadde god inntektsvekst.

 2. USA deler i dag ut barnetrygd for første gang

 3. Staten reddet norske familiers privatøkonomi i fjor. Sparingen gikk rett til værs.

 4. Første underskudd i det offentlige siden 1993: – Dette er prisen for coronaepidemien

 5. Nedstenginger koster Michelin-restaurant dyrt: – Det er en redsel for hver pressekonferanse