– Ingen kan bo i en aksjeportefølje

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener flytting av kapital fra bolig til industri vil bidra ruste Norge for fremtiden. Norsk Eiendomsmeglerforbund mener forslagene ikke henger på greip. 


<p><b>BYGGEAKTIVITET</b>: Det er ventet mange nye boliger som skal komme på markedet i 2019. Å bevare fordelene for boligeiere mener Norges Eiendomsmeglerforbund er viktig for hele markedet.</p>

BYGGEAKTIVITET: Det er ventet mange nye boliger som skal komme på markedet i 2019. Å bevare fordelene for boligeiere mener Norges Eiendomsmeglerforbund er viktig for hele markedet.

Debatten om hva Norge skal gjøre etter oljen har inntatt eiendomsmarkedet, etter at SV gikk ut og sa at vi må se på endringer i skattesystemet for å bli kvitt oljeavhengigheten. 

Sentralt i forslagene til SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er å fjerne fordelene med bolig nummer to og en nasjonal eiendomsskatt med et bunnfradrag på fem millioner kroner. 

Det får Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til å reise bust. 

– Vi vet at den norske boligmodellen har store samfunnsøkonomiske ringvirkninger, fordi gode og stabile boforhold er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse, mener Eiendomsmeglerforbundets leder, Carl Geving. 

En av grunnene til at SV vil skjerpe inn boligfordelene, er at de ønsker å gjøre investeringer i produktivt industri mer attraktivt.

– Boligmarkedet er svært viktig for den økonomiske utviklingen i Norge. En tredjedel av investeringene i fastlandsøkonomien er i boliger, og mange jobber i næringer som er tilknyttet boligmarkedet, kontrer Geving.

 <p><b>KRITISK:</b> Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl Geving, går hardt ut mot SVs forslag om å stramme inn dagens boligfordeler.</p>

KRITISK: Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl Geving, går hardt ut mot SVs forslag om å stramme inn dagens boligfordeler.

– Ingen kan bo i en aksjeportefølje

SV mener at inntektene staten kan hente fra innskjerpede boligfordeler kan gå til bedre avskrivingsregler for næringslivet og mer penger til næringsstøtte, Innovasjon Norge, næringsrettet forskning og offentlige innkjøp.
Dette mener de vil bidra til at 200.000 arbeidsplasser som i dag er i petroleumssektoren, gradvis kan bli erstattet med grønn industri. 

– Fylkesnes forutsetter at dersom man øker skattetrykket på boliger vil folk flest putte penger i aksjer. Er det virkelig grunn til å tro at det vil skje, eller er det bare teori? spør Geving. 

I Scheel-utvalget, som har utredet det norske skattesystemet, har pekt på en nasjonal eiendomsskatt er blant skatteformene som vil ha minst effekt på verdiskapning i Norge.

NEF mener at dette vil ramme vanlige folk. 

– Fylkesnes forslag vil i realiteten bare bety at man tynger vanlige folk med høyere boligskatt, og det vil med stor sannsynlighet også ramme unge som skal inn i markedet. Det gir ingen mening å sammenligne folks hjem med investeringer i næringslivet. Ingen kan bo i en aksjeportefølje. Et hjem er langt mer enn en økonomisk investering.

Tviler på priseffekt

IMF, Norges Bank og Finanstilsynet har alle pekt på boligpriser og høy gjeldsgrad som risikofaktorer for norsk økonomi. SV mener at prisveksten er en grunn til å stramme inn boligfordelene. 

– De viktigste årsakene til prisveksten er rente, inntekt og boligtilbud, hvorav historisk lave renter er den desidert sterkeste prisdriveren. Renten har fått sterkt gjennomslag i markeder med presset boligtilbud, og vi kan konstatere at mye av prisveksten er gjeldsdrevet, ifølge Geving.

Geving viser her til at rentefradraget ble redusert i 1992, samtidig store deler av perioden etter dette har gitt uavbrutt prisvekst. 

– Fylkesnes logikk skulle tilsi at vi fikk et prisfall etter det. Realiteten er at vi har hatt en nesten uavbrutt prisvekst i 25 år. Det viser effekten av drivere som rente, inntekt og boligtilbud. Skatt har ingen særskilt effekt på boligprisenes utvikling.

Uklart om støtte

Sekundærboliger verdsettes til 90 prosent av markedsverdi som grunnlag for formuesbeskatning, mens børsnoterte aksjer verdsettes til 75 prosent av markedsverdien. 

– Det betyr at aksjer er favorisert som investeringsobjekt foran sekundærboliger. Det synes ikke Fylkesnes å ha tatt inn over seg, sier Geving.

Han mener at sekundærboligandelen ikke er spesielt høy i Norge.

– I Oslo hvor sekundærandelen er høyest er den 16 prosent, men her er også behovet for temporære boliger høyest da mange oppholder seg midlertidig for studier og arbeid.

Ap, som SV trolig må samarbeide med for å komme i regjering, uttaler til E24 at de ikke har tatt standpunkt til SVs forslag. 

Dagens regjering har gjort innstramminger i boligfordelene ved å øke verdsettelsen av sekundæreiendom og næringseiendom i formuesskatten, understreker Høyre, som ikke gir SVs forslag om nye innstramminger støtte. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå