Folk på Svalbard bruker mest penger

Befolkningen i Longyearbyen bruker 60.000 kroner mer i gjennomsnitt enn andre nordmenn, og slipper billigere unna en høyere rente.
<b>FOR DYRT:</b> Den økonomiske nedturen gjør at færre drar til Longyearbyen.
FOR DYRT: Den økonomiske nedturen gjør at færre drar til Longyearbyen.

I gjennomsnitt bruker nemlig en husholdning i Norges nordligste by 16 prosent mer enn hva en gjennomsnittshusholdning på fastlandet gjør.

Siden mange også bor i tjenesteboliger, vil de neppe bli nødt til å kutte forbruket på grunn av rentehevninger.

Ny trend

Dermed har trenden snudd. Tidligere var det nemlig slik at befolkningen på Svalbard var mer nøysomme i sitt forbruk enn på fastlandet.

Ifølge Eiliv Mørk i Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har kartlagt forbruket til familier i Longyearbyen, bruker disse nå i gjennomsnitt 426 300 kroner i året. Til sammenlikning bruker en familie på fastlandet 367 100 kroner.

Mørk sier til forskning.no at samfunnet på Svalbard har gått igjennom store endringer de siste 10-15 årene, og at tilbudet av varer og tjenester har økt dramatisk.

Høyt utdannet og i jobb

- Dette i tillegg til høyt utdannings- og sysselsettingsnivå i forhold til fastlandet, noe som gir høyere inntektsnivå, sier Mørk.

Ikke overraskende bruker folk på Svalbard mye av budsjettet sitt på transport, reiser, kultur og underholdning. Nærmere 19 prosent, eller 80 000 kroner går med til dette.

Enslige bruker penger

Også byens uteliv nyter godt av innbyggernes lommebøker.

Gjennomsnittshusholdningen legger igjen 6 prosent av totalforbruket på restauranter og hoteller, mot bare 3 prosent på fastlandet.

Mørk mener dette har sammenheng med at det fremdeles er mange som bor alene, skriver forskning.no.

Lave bokostnader

På boligkostnader derimot er rollene snudd, Her bruker de på fastlandet 30 prosent, som er dobbelt så mye som de på Svalbard med sine 15 prosent.

Ikke så rart kanskje siden svært mange bor i boliger de ikke behøver å betale for.

- Veldig mange bor i tjenesteboliger, men eksakt hvor mange tørr jeg ikke si, sier Eiliv Mørk til E24.

- Men det er mer enn halvparten?

- Ja det er det helt klart.

Lav skattlegging

Svalbard har gjennom "Svalbard-traktaten" regulert at innsamlede skatter, gebyrer og avgifter ikke skal gå til annet til gode enn sin egen befolkning.

Norge har dermed ikke sikre inntekter utover det som trengs til administrasjon på øyene.

Inntektsskatten er dermed betydelig lavere, men det er heller ikke merverdiavgift eller andre statlige avgifter.

Dermed er alkohol, tobakk og restaurantbesøk betydelig billigere enn på fastlandet, mens derimot frukt og grønt får så store frakttillegg og blir vesentlig dyrere.

Les også:

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå