Forsvaret søker spioner

Hæren har ledig plass på sin spionutdanning.

Den noe spesielle stillingsannonsen ble lagt ut på Finn.no for to uker siden. Hærens Etterretningsbataljon søker "etterretningsoperatører”.

Utdanning

Ifølge stillingsannonsen skal operatørene ”innhente informasjon gjennom interaksjon med andre mennesker”. Den som bli ansatt vil bli utdannet i menneskebasert innhenting.

- Eskadronen utdanner personell for operativ tjeneste internasjonalt, heter det i annonsen.

Sjef for Etterretningsbataljonen, oberstløytnant Fred Arne Jacobsen, sier til E24 at bataljonen håper på mange søkere. Men nåløyet er trangt for de som vil ha jobben.

Kandidatene må alle gå gjennom psykologiske tester før de eventuelt får komme på jobbintervju. Den som skulle få tilbud om utdanning og senere jobb vil gå gjennom en intensiv grunnutdanning over et halvt år.

Når man ikke er på oppdrag i utlandet er etterretningsoperatøren stasjonert ved Etterretning- og Sikkerhetseskadronen på Setermoen i indre Troms.

Krever førstegangstjenste

Søkere til stillingene trenger ikke å ha lengre militær bakgrunn, men søkerne må ha gjennomført førstegangstjeneste.

- Søkere må ha et minimum av militære basisferdigheter og vise utviklingspotensial innen disse områdene, heter det i stillingsannonsen.

I tillegg krever Hæren at søkerne er 25 år eller eldre og har gode enkelskferdigheter.

- Utdanningen fokuserer på praktiske og mentale ferdigheter. Utdanningen stiller stor krav til søkerens personlige motivasjon for tjenesten, psykisk stabilitet, evne til sosial tilpassing, holdning og læringsevne, står det i annonsen.

Søknadsfirsten er 3. januar.

Les hele annonsen på Finn.no.

På forsiden nå