Gjeldsveksten i eurosonen stanset i tredje kvartal

I tredje kvartal falt gjeldsveksten i eurolandene svakt.

GJELDSKARTET: E24 har laget et interaktivt kart som beskriver gjeldskrisen i EU. Trykk på lenge i saken for å bruke kartets funksjonaliteter.
GJELDSKARTET: E24 har laget et interaktivt kart som beskriver gjeldskrisen i EU. Trykk på lenge i saken for å bruke kartets funksjonaliteter.

Sammenlignet med kvartalet før falt statsgjelden i eurosonen fra 87,7 prosent av bruttonasjonalprodukt til 87,4 prosent.

Det viser ny statistikk Eurostat publisert denne uken.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde de 17 eurolandene en samlet statsgjeld på 8.191 milliarder euro.

Les også: Europas gjeld nesten doblet på 10 år

På årsbasis - fra tredje kvartal 2010 til tredje kvartal 2011 - økte statsgjelden med drøyt 500 milliarder euro, som tilsvarer 4 prosentpoeng.

Se E24s gjeldskart for en utfyllende oversikt over gjeldskrisen i Europa.

Økt gjeld i EU27

Hos alle de 27 EU-landene steg derimot gjelden også fra andre til tredje kvartal i fjor.

Samlet hadde de 27 EU-landene 10.320 milliarder euro i statsgjeld, noe som tilsvarer 82,2 prosent av bruttonasjonalprodukt.

I andre kvartal utgjorde gjelden 81,7 prosent av BNP.

Størst økning i Ungarn

Den største gjeldsøkningen kom i Ungarn, som økte statsgjelden sin med 4,8 prosentpoeng til 82,4 prosent av BNP.

Også i Hellas og Portugal, de to landene som i fjor mottok store redningspakker fra EU, fortsatte gjelden å øke, tross forsøk på å stramme inn budsjettene.

I Hellas økte statsgjelden med 4,4 prosentpoeng til 159,1 prosent av BNP, og i Portugal økte gjelden med 3,6 prosentpoeng til 110,1 prosent.

I Italia derimot lyktes regjeringen, som ennå den gang var ledet av Silvio Berlusconi, å redusere statsgjelden med 1,6 prosentpoeng fra andre til tredje kvartal.

Italia har likevel eurosonens tredje største statsgjeld, som ved utløpet av tredje kvartal utgjorde 119,6 prosent av BNP.

Les også:

På forsiden nå