Hun skal sette fart på utlånene

Olaug Svarva, som leder Folketrygdfondet, får halvparten av de 100 krisemilliardene som Regjeringen pøser inn i bankpakke II.

			Olaug Svarva er Regjeringens kjappeste hjelper i bestrebelsene med å få lånemarkedene til å fungere igjen. Hun skal forvalte 50 milliarder som skal hjelpe bedrifter ut av lånetørke, og redde arbeidsplasser.
Olaug Svarva er Regjeringens kjappeste hjelper i bestrebelsene med å få lånemarkedene til å fungere igjen. Hun skal forvalte 50 milliarder som skal hjelpe bedrifter ut av lånetørke, og redde arbeidsplasser.

– Vi har fullt fokus på å være i stand til å gjøre de første investeringene kjapt, om bare noen uker, sier Folketrygdfondets leder Olaug Svarva til Aftenposten.

Dermed er hun klar for å fighte slik at pengene hun får tilført fra Staten flyter ut til bedriftene, og redder arbeidsplasser, på raskest mulig måte.

Bankpakke II

Svarva skal forvalte 50 av de 100 milliardene finansminister Kristin Halvorsen vil gi i krisehjelp gjennom Bankpakke II som ble presentert i går ettermiddag. Folketrygdfondet får ansvaret for å forvalte det nyopprettede Statens obligasjonsfond. De 50 resterende milliardene går til Statens finansfond, som ennå ikke har fått noen leder, administrasjon eller styre. Derfor tar det måneder før Finansfondet kommer i gang.

Så mye tid skal ikke Svarva bruke.

– Vi har allerede en organisasjon på plass. Vi har en betydelig renteportefølje i Norge, og vi har kompetansen i hus, sier Svarva.

Hun føler ikke behov for flere folk, selv om Folketrygdfondet som forvalter Statens pensjonsfond – Norge, nå får store tilleggsoppgaver.

– Vi er i en oppbyggingsfase når det gjelder systemene våre, der ser jeg behov for ytterligere ressurser, men når det gjelder kompetanse, så har vi den inne.

Skal tjene penger

Rammeverk og detaljert mandat for Obligasjonsfondet er ennå ikke meislet ut. Men det er klart at fondet:

Skal ha en horisont på mellom fem og ti år.

Skal kjøpe obligasjonslån utstedt av norske foretak sammen med andre investorer.

Investeringene skal skje på markedsmessige vilkår.

Svarva vil ikke si noe konkret om hvilke bedrifter som kan få hjelp, og om 50 milliarder kroner er nok for å få fart på obligasjonsmarkedet.

– Det er for tidlig å si noe om det nå.

Folketrygdfondet skal "forbli en profesjonell kapitalforvaltingsorganisasjon med en forretningmessig målsetning som holdes til ansvar for sine finansielle resultater" skriver Finansdepartementet.

Det er stor usikkerhet både rundt de makroøkonomiske utsiktene verden over, og om finans- og lånemarkedene kommer til å fungere som normalt.

– Er ikke risikoen ved å ta på seg dette oppdraget stor?

– Helt klart. Men det er en risiko hele tiden, det at man ikke klarer å oppnå de resultatene man skal. Det viktigste nå er at vi får et klart mandat. Det må ligge i bunn for å lykkes med kapitalforvaltningen, sier Svarva.

Folketrygdfondet kan vise til gode resultater over tid.

– Er fallhøyden stor nå?

–Jeg er trygg på at vi har en god kompetanse i vår organisasjon, vi skal sørge for en trygg og god forvaltning, men det er klart at vi må hele tiden jobbe hardt for å oppnå resultater.

– Når vi om noen år vurderer Obligasjonsfondets suksess, tror du konklusjonen da blir at dette var god butikk?


– Jeg vil ikke ha noen formening om det nå, men vi skal oppnå best mulig resultat innenfor det mandatet vi har fått. Målsetningen er at vår forvaltning over tid skal gi en god avkastning, sier Svarva.

Les også:

Les flere E24-nyheter

På forsiden nå