- Nettverkene øker klasseskillet

Klasseskillene øker – og tette bånd mellom de rikes barn er med på å opprettholde dette, sier NHH-professor.
<b>VENTER MER:</b> Økonomiprofessor Kjell Salvanes ved NHH mener vi i tiden fremover vil få en rekke større nedbemanninger.
VENTER MER: Økonomiprofessor Kjell Salvanes ved NHH mener vi i tiden fremover vil få en rekke større nedbemanninger.

E24 og VG har dokumentert at båndene mellom norske arvinger er ekstremt tett.

120 av 150 unge med profiler på det internasjonale nettsamfunnet Facebook, som er barn av de 400 rikeste i Norge, har nær bekjentskap med hverandre. Samlet er venneflokken på 120 arvinger god for nærmere 160 milliarder kroner.

Samtidig med at de rike holder tett sammen blir de stadig rikere.

NHH-professor Kjell G. Salvanes har sett på hvordan inntektsskillet i Norge har utviklet seg de siste syv årene og tendensen er skremmende.

- Vi ser en økende tendens til økte inntektsskiller i Norge, når en sammenligner de ti øverste prosentene og de ti laveste prosentene så ser en at skillet mellom disse to klassene øker, sier Salvanes til E24.

Han er av Norges fremste økonomiske forskere og ekspert på hva som avgjør hvor folk havner i samfunnet. Tendensen er klar: Siden 1970-tallet har klasseskillet økt over hele verden – kun med få unntak.

- Opprettholder skiller

- Opprettholder dette nettverket mellom de rikes barn klasseskillene?

- Det er klart det gjør. Det er jo både positive og negative sider ved dette. Det negative er at en får veldig sterile miljøer, det er dårlig både for de som er i miljøet og samfunnet, det positive er at det er antagelig en god egenskap som har gjort dem rike og som videreføres, sier Salvanes.

- Men her snakker vi om arvinger. Arver barna foreldrenes forretningsteft?

- Nei, det gjør en ikke nødvendigvis, men det er en sammenheng mellom at det eldste barnet er likere foreldrene.

Han mener at arv som er veldig lett beskattet i Norge kan forsterke formuer over tid. Og gjennom sosiale nettverk vil slike forskjeller styrkes.

Sirkelen med de aller rikeste i Norge er tett og det er vanskelig for andre å bli en del av denne eliten.

- Jeg tror at det er veldig vanskelig å komme inn i det miljøet. Når jeg sier at det er sosial mobilitet er det i all hovedsak mellom bunnen og midten, men å komme helt opp er veldig vanskelig.

- Økte inntektsforskjeller

Det er to hovedårsaker til det stadig økende inntekstskillet i Norge. For det første skyldes det endret struktur: Teknologiske endringer med inntog av datateknologi og etterspørsel etter arbeidskraft med spesielle kvalifikasjoner gjør at de som ikke har dette faller av lasset. Handel øker også presset på marginene. For det andre øker lederlønningene i Norge betraktelig.

Han understreker at klasseskillet i Norge er langt mindre enn i andre land – og at det er lettere å bevege seg fra arbeiderklassen til middelklassen enn i andre land.

- Men det er opplagt at det er inntekts- og formueforskjeller i Norge og at de opprettholdes og gjennom arv.

Lettere i Norge enn USA

Hvor mye familiebakgrunn og inntekt betyr for din samfunnsmobilitet er nokså likt mellom USA og Norge, men veien fra fattige kår og til universitetsutdannelse er lengre på andre siden av Atlanteren.

- Den amerikanske drømmen er faktisk lettere i Norge enn i USA fordi det er lettere å bevege seg oppover i klassene, men det er lettere å bli kjemperik i USA. Dette er rett og slett fordi det er et større marked der. Sånn sett er det mindre sannsynlig å bli "filthy rich” i Norge, sier han.

Les mer fra denne artikkelserien - som går på E24 gjennom hele helgen:

KJØP VG på LØRDAG

... OG LES HVEM SOM ER MEST SENTRAL I SUPERNETTVERKET

Til forsiden

På forsiden nå