Truer Microsoft

Microsoft slåss mot et forslag som kan rokke ved den dominerende posisjonen i offentlig sektor.

- For første gang i historien har vi muligheten til å få tilgang til våre egen data uavhengig av en leverandør, sier en entusiastisk Bjørn Venn, IT-strateg i Buskerud Fylkeskommune.

Han snakker blant annet om innholdet som ligger i tekstbehandlingssystemer, regneark og publiseringsverktøy - for de aller fleste synonymt med Microsoft-programvaren Word, Excel og PowerPoint. Microsoft har en dominerende stilling i offentlig sektor på dette feltet, trolig over 90 prosent markedsandel.

Skviset i forslag
Standardiseringsrådet og fornyingsminister Heidi Grande Røys har nylig sendt ut på høring et forslag om at offentlig sektor i fremtiden skal bruke den åpne standarden ODF til dokumentbehandling. Microsofts egenutviklede standard OOXML blir skviset i forslaget.

Venn mener Microsofts overtak på programvaremarkedet kan sammenlignes med det å få ut innholdet i en melkekartong.

- Kartongen er formatet og melken er innholdet. Hvis det skulle vært på samme måte i meieriindustrien som innen programvare, så måtte vi vært nødt til å kjøpe et eget verktøy fra Tine for å åpne kartongen når vi skal ha ut melken. Det er nå på tide at vi slipper å bli innelåst av Microsofts programvare, sier han.

Han peker på at det mest brukte kontorprogrammet innen fri programvare Open Office er gratis å laste ned.

Kan spare store summer
- Offentlig sektor vil kunne spare flere hundre millioner kroner i året på å slippe svindyre lisensutgifter til Microsoft, sier Venn, som tidligere har jobbet for en Microsoft-partner.

Men hvis Microsoft OOXML blir godkjent som åpen standard av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, så er det stor sjanse for at det offentlig også vil godta OOXML. Avgjørelsen i ISO faller i begynnelsen av september. I slutten av august avvikles et møte i Standard Norge, som skal avgjøre om Norge skal stemme for eller imot OOXML i ISO.

Rana for Microsoft
Microsoft jobber nå under høytrykk for at ISO skal godkjenne standarden, både i Norge og andre land. Bill Gates forlengede arm i Norge har blant annet hyret inn Questpoint og den profilerte IT-gründeren Shahzad Rana.

Rana og andre Microsoft-topper argumenterer nå så fillene fyker i IT-aviser og nettsteder mot frontsoldatene for fri programvare og ODF-standarden. Geir Isene i Freecode, som er et konsulentselskap innen fri programvare, er en av dem. Han mener det er uhørt med to standarder.

- Det bryter med ISO-regelverket og avtaler utformet av WTO (World Trade Organisation), som sier at man ikke skal ha overlappende konkurrerende standarder. Regelen ble utformet nettopp for å unngå problemer som vi for eksempel ser med stikkontakter i dag, hvor det er mange forskjellige standarder. De eneste som tjener på det er stikkontaktleverandørene, sier Isene som er en av dem som har planer om å markere seg kraftig på møtet som trolig blir temmelig opphetet.

- Ja, nå sliper vi knivene, sier han.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå