- Vil sjekke lovligheten

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa engasjerer nå fylkesmannen i Nordland for å få en vurdering på om investeringen de fire kommunene har gjort er ulovlig.

- Jeg jobber nå med å skaffe meg full oversikt over saken, og har bedt fylkesmannen i Nordland om å vurdere om de fire kommunene har gjort noe ulovlig, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa til Aftenposten.

Hun ville ikke i går kveld begi seg ut på noen nærmere vurdering om lovligheten av de avtalene kommunene har inngått. Utgangspunktet i kommuneloven er at kommunene skal unngå vesentlig finansiell risiko. Men Vik kommune fikk altså i brevs form klarsignal for å gå ut over disse reglene, i en vurdering departementet gjorde i september 2002.

- Det er så langt ikke vurdert om dette brevet er relevant for sakene i Nordland. Dette er noe av det fylkesmannen skal se på nå, sier Meltveit Kleppa.

Vil du tette dette eventuelle smutthullet slik at dette ikke kan skje igjen?

- Det er for tidlig å si nå. Først vil jeg skaffe meg full oversikt, og en vurdering om dette har vært ulovlig.

Hard hånd

Kommunalministeren legger ikke opp til å ta med silkehånd på kommunepolitikerne:

- Jeg er ikke interessert i å forhåndsdømme noen, men kommunene har et eget ansvar for å vurdere risiko. Det er de lokale folkevalgtes ansvar å vite hvilke forutsetning en avtale inngås på før de skriver under.

Ingen bergingsaksjon

Meltveit Kleppa sier hun har forståelse for at dette er en svært krevende situasjon for kommunene å håndtere, men at saken også illustrerer det store ansvaret som er forbundet med å være lokal folkevalgt. Hun har ingen planer om å gi de fire kommunene noen form for økonomisk støtte for å komme ut av uføret.

- Jeg tror ikke det blir noen bergingsaksjon i regi av kommunaldepartementet for å si det sånn.

På forsiden nå