Økonomer slakter Statoils utflaggingsplaner

Økonomer slakter Statoils utflaggingsplaner. 

GÅR IKKE OPP: BI-professor Petter Gottschalk (t.v.) mener Statoil og sjef Helge Lunds (t.h.) tall for hva de vil tjene å flagge ut enkelte tjenester ikke stemmer.

Lynau, Jan Petter / ESPEN SJØLINGSTAD HOEN
  • Henrik Wiedswang Horjen
  • Hans Iver Odenrud
Publisert:

Kritikken av Statoils planlagte utflagging av arbeidsplasser for øke effektiviteten har blitt møtt med kraftig motstand blant annet LO, lokale ordførere og andre berørte.

Nå møter de også motbør fra økonomer:

- Hvis vi tar dette på bedriftsnivå, så er ofte interne regnestykker feil . Det Statoil legger frem her er et ønskeregnestykke, sier Petter Gottschalk, økonomiprofessor og ledelsesforsker ved Handelshøyskolen BI, til E24.

- Om noen hadde ettergått Statoils tall, ville de ikke holdt vann i den virkelige verden. De glemmer, eller i beste fall underestimerer, transaksjonskostnadene.

LES OGSÅ: Statoil planlegger å flagge ut jobber

Viser til forskning

Professoren har lenge fulgt med på bedrifter som flagger ut såkalte «støttetjenester», og er sterkt kritisk til praksisen.

Han forklarer at det er to kostnader relatert til utflagging av støttetjenester for bedrifter. Det ene er rene driftskostnader, som lønn og kontorlokaler. Det andre er transaksjonskostnader, som forskjellige tidssoner, andre kulturer og språkforskjeller.

- Driftskostnadene er nok mindre i andre land sammenlignet med Norge. Men det all nyere forskning viser er at så godt som alle bedrifter undervurderer transaksjonskostnadene ved utflagging, sier han.

Kan skade kjerneoperasjonene

SKEPTISK: BI-professor Petter Gottschalk

Jan Petter Lynau

Også petroleumsforsker Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger mener Statoils varslede utflagging kan bli en kostbar affære.

- Utfordringen med utflaggingen av strategiske støttetjenester er at tjenestene kan bli av dårligere kvalitet, sier han til E24.

- Problemet blir da at svekket kvalitet på støttetjenestene også kan få konsekvenser for effektivitet i forbindelse med kjerneoperasjonene til selskapet, der det er knapp kompetanse. Dette er et viktigere poeng i oljebransjen enn andre bransjer på grunn av stor bruttofortjeneste. Da kan også resultatene svekkes fremover, forteller han.

IKKE ENIG: Konsernsjef i Statoil, Helge Lund, avviser all kritikk.

Helge Mikalsen

- Mer effektivt i utlandet

Statoil-sjef Helge Lund mener derimot at det beste for samfunnet er å flytte arbeidsplasser utenlands for å effektivisere.

Han mener man må trekke debatten opp et hakk, og se forbi de arbeidsplassene som eventuelt skulle gått tapt.

- Jeg tror vi må trekke opp perspektivet litt bredere. Jeg mener at et hvert selskap bør være konkurransedyktige i en tøffere og tøffere global konkurranse kan vi ikke være dårligere enn våre konkurrenter på noen områder.

- Vi har en utfordring på at vi har gode stab- og støttefunksjoner, men vi kan drive dem mer effektivt i utlandet. Da er outsourcing én av mulighetene vi ser på, sier han til E24.

Viser til ansvaret

Lund peker på selskapets forvalteransvar, der man enkelt sagt kan si det slik at jo mer effektivt Statoil driver, desto mer vil det føres tilbake til det norske samfunnet.

- Her har vi en oppgave fra vårt forvalteransvar. For hver milliard vi sparer fra effektivisering, går 780 millioner kroner til fellesskapet. Så hele Norge bør være opptatt av at vi driver effektivt, sier han, med hentydning til oljeselskapenes skattesatser.

- I en stadig tøffere industri må vi hele tiden forbedre oss og se på de mulighetene vi har. Outsourcing er sånn sett en mulighet, sier Lund.

- Bruker de virkemidlene vi har

Det er primært den store aktiviteten av olje- og gass som har ført til at kostnadsnivået i Norge er så høyt. Nå kan det virke som om lønnsnivået har blitt for høyt, selv for oljegiganten Statoil.

Vil du si at det høye norske kostnadsnivået som er drevet frem av oljenæringen nå slår tilbake på oss, dersom det skulle vise seg at et selskap av deres størrelse nå skal flagge ut?

- Jeg vil si det slik at vi deltar i en global økonomi, det kan vi like eller ikke like. Da må vi jobbe med de virkemidlene vi har og da er dette et mulig virkemiddel. Dersom vi ikke hadde hatt fokus på å effektivisere er det snarere hva vi burde ha fått kritikk for, sier Lund.

Publisert:

Flere artikler

  1. Statoil om outsourcingen: - Vil spare flere hundre millioner i året

  2. - Kan ende i masseutflagging

  3. Statoil flytter 209 årsverk ut av selskapet

  4. YS-tillitsvalgt om Statoil:- Pinlig brudd på spillereglene

  5. Internt dokument avslører:Statoil planleggerå flagge ut norske jobber