Dette krangler deltagerne i oljestreiken om

Oljeindustriens Landsforening (OLF) varsler lockout og fagforeningsleder svarer med å kalle dem verre enn Putin. Dette krangler partene i oljestreiken om.

STREIK: Det streikes i oljesektoren og flere plattformer har måtte stenge. Partene står steilt imot hverandre.

Per Svein Reed/VG
  • Julie Lundgren
Publisert: Publisert:

Konflikten dreier seg om vilkårene til offshorearbeidere i oljesektoren som pensjonerer seg når de er 62 år.

Tidligere i år fjernet Statoil gavepensjonen til de ansatte, som hadde gitt denne gruppen like gode pensjonsutbetalinger som dem som går av ved ordinær pensjonsalder.

Les også: Forbereder full stans på norsk sokkel

Saken ble hovedtemaet under lønnsforhandlingen mellom fagforeningene Industri Energi, SAFE og Lederne, og arbeidsgiverforeningen Oljeindustriens Landsforening (OLF). Fagforeningene krever å få pensjonsavtalen tilbake og tariffestet.

Fagforeningene mener de forhandlet seg fram til retten til full pensjon for 62-åringer i 1998, men det ble aldri en del av tariffavtalen.

Da OLF svarte at det ikke var mulig, ble 708 personer tatt ut i streik fra 24. juni.

- Umulig

Ifølge Eli Ane Nedreskår i OLF har arbeidgiverorganisasjonen ingen mandat til å forhandle om eller godta pensjonskravet.

- Det er opp til den enkelte bedrift å fastsette pensjonsordninger, OLF har ikke mandat til å gjøre det. Vi fikk en pensjonsreform i 2011 og den gjelder alle arbeidstakere i Norge. Det handler om at man lever lenger og må jobbe lenger, og hvis man vil gå av når man er 62 år så har vi alle rett til AFP, sier hun.

Les også: Industri Energi: - OLF er verre enn Putin

At OLF ikke har mandat til å forhandle er Rysst skarpt uenig i.

- Som arbeidsgiverorganisasjon har de mandat til å bidra og være med på å styre hva bedriftene skal mene og gjøre. De har også mandat til å skape en overordnet løsning som vi kan være fornøyd med. De sitter med alle bedriftene i utvalget sitt, og bedriftene kan bestemme hva de vil, sier Hilde-Marit Rysst, leder i Safe.

Lockout

Partene møttes onsdag i et fem timer langt møte som ikke førte til enighet. Nå varsler OLF lockout fra mandag klokken 24.

Det vil medføre at all produksjon på norsk sokkel stenges, men ifølge olje- og energiminister Ola Borten Moe er det helt uaktuelt å stenge ned.

– Hvis vi får en full nedstengning av norsk sokkel, vil det være svært alvorlig. Norge står for 20 prosent av gassleveransene til Europa. Da sier det seg selv at det er umulig bare å tenke tanken på at disse leveransene skulle opphøre, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) til Adresseavisen.

Om regjeringen vil gripe inn med tvungen lønnsnemd er fortsatt usikkert.

Statoil holder seg utenfor

Selv om striden har sitt utspring i Statoils pensjonsordninger, rammer den også ansatte i andre firmaer.

Blant annet ansatte i leverandørindustrien, men også Shell, BP og andre offshoreselskap. Flere ansatte i Statoil som ikke er i streik har måttet legge ned arbeidet fordi transporten av olje og gass de produserer går gjennom områder hvor de ansatte streiker.

Statoil vil ikke kommentere streiken og henviser til partene.

- Vi ønsker ikke å uttale oss om lønnsoppgjøret, det er det partene som skal gjøre. Pensjonsreformen som er innført av norske myndigheter skal stimulere ansatte til å stå lenger i jobb, og det har vi fulgt opp også i Statoil, sier informasjonssjef Bård Glad Pedersen.

Les også


Forbereder full stans på norsk sokkelOljestreiken fortsetterStreik i Statoils barnehager

Publisert:

Flere artikler

  1. Statoil forbereder produksjonsstans

  2. Partene i oljestreiken kalt inn til Riksmekleren

  3. Timer før lockouten: - Vi viker ikke

  4. Arbeidministeren kaller inn til møte om oljestreiken

  5. Nye forhandlinger i oljestreiken