Norske Shell kutter 255 stillinger

En runde med sluttpakker i Shell har ikke gitt de ønskede effektene. Nå går selskapet videre i prosessen.

MÅ KUTTE: Norske Shell er operatør på Draugen-plattformen i Norskehavet. Selskapet må kutte i bemanningen, men beholder driftsorganisasjonene i Kristiansund og Florø etter fusjonen med BG Group.
Publisert:

Etter Shells oppkjøp av BG Group ble det i mai varslet stillingskutt på 140 faste ansatte i Norge. Nå er det ifølge Stavanger Aftenblad at totalt 255 stillinger kuttes.

Kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i A/S Norske Shell opplyser til E24 at det totale kuttet i antall stillinger består av en reduksjon i 145 faste stillinger og 110 stillinger med innleid personell.

Han opplyser videre at en del av de stillingene som har blitt fylt med innleid personale nå skal bemannes med faste ansatte i selskapet.

– Mange er nå i ferd med å få beskjed om at de ikke har en rolle i den nye organisasjonen. Vi tilbyr da sluttpakker til alle som vi dessverre ikke har jobb til lenger. Det er en veldig tung situasjon, for dette er flinke folk, sier kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i Norske Shell til Stavanger Aftenblad.

Kuttene i den norske organisasjonen kommer samtidig som Shell har varslet nedbemanning av 12.500 ansatte globalt.

Håper på frivillighet

Shell opplyser at de ønsker å unngå oppsigelser i denne prosessen. En del takket ja til det generelle tilbudet om frivillig sluttpakke da det kom tidligere i år, men det er ikke mange nok som har takket ja og derfor går man nå videre.

– Når vi nå er i denne situasjonen velger vi å tilby tidlig pensjon og sluttpakker som neste ledd i prosessen, sier Soppeland til E24.

Kommunikasjonsdirektøren forteller at kuttene er fordelt over organisasjonen, men at hovedvekten er tatt innen administrasjonen og støttetjenester. Noen grupper er ikke omfattet av nedbemanningen.

– Det henger blant annet sammen med en redusert prosjektaktivitet og at vi generelt nedskalerer administrasjonen, sier Soppeland.

I forbindelse med fusjonen mellom BG Group og Shell, har man besluttet å samle alle de ansatte i Stavanger til Shells lokaler i Tananger. BG Groups lokaler i Stavanger sentrum vil man flytte ut av.

– Hva skjer med driftsorganisasjonene?

– Shells driftsavdeling i Kristiansund blir liggende der og BGs driftsavdeling blir liggende i Florø, sier Soppeland.

Kuttet også i 2015

Totalt 5.000 av disse kommer som følge av kutt som gjøres i forbindelse med fusjonen mellom Shell og BG Group.

Kuttene er begrunnet med at selskapet må holde seg konkurransedyktig i en periode med lave oljepriser.

Før kuttrunden ble satt i gang var det 820 Shell- og BG-ansatte i Norge.

Shell kuttet også jobber i Norge i 2015. Da forsvant det totalt 260, hvorav 120 var faste ansatte.

Shell har operatøransvar for gassfeltet Ormen Lange og Draugen-feltet på norsk sokkel, mens BG Group er operatør for Knarr- og Gaupe-feltene.

Les også

Shell kutter 140 stillinger i Norge

Les også

Shell trekker seg fra Barentshavet

Les også

Dieselpris under 10 kroner skapte kø inn på stasjonen

Publisert:
Gå til e24.no