Ressursene på norsk sokkel

Norsk olje og gass jekker opp investeringsanslag: – Tiltakspakken har fungert etter hensikten

Oljebransjen spår høyere investeringer enn tidligere antatt frem mot 2026. – Tiltakspakken har fungert etter hensikten, sier sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass tror at investeringene på sokkelen vil øke mer enn ventet i årene fremover. Bildet er fra Troll-feltet.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Hvert år legger bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass frem anslag for hvor mye bransjen vil investere i årene fremover.

Årets anslag gjelder perioden 2022-2026, og viser større optimisme i en bransje som ble kraftig utfordret av coronakrisen i fjor.

Norsk olje og gass venter fortsatt at investeringene skal falle noe neste år, men mindre enn tidligere. Bransjeorganisasjonen venter investeringer på 174 milliarder kroner neste år, fra 186 milliarder i år.

For ett år siden ventet Norsk olje og gass investeringer på 182 milliarder i år og 164 milliarder neste år.

Venter opptur til 2025

Ikke nok med det: Norsk olje og gass venter en opptur i investeringene i både 2023 og de to påfølgende årene. Investeringene vil komme opp i 190 milliarder kroner i 2024 og 2025, anslår organisasjonen.

Årsaken til oppjusteringen er forventninger om høyere leteaktivitet, men også kostnadssprekker. I statsbudsjettet for neste år ble kostnaden for pågående prosjekter oppjustert med 17 milliarder kroner fra året før.

«Coronapandemien og smitteverntiltak har ført til forsinkelser i fremdriften på flere utbygginger og noen prosjekter har også økt noe i omfang», skriver Norsk olje og gass.

Les også

Budsjettets oljetall: Ny Martin Linge-smell

– Gir grunn til optimisme

– Årets investeringsanalyse gir grunn til optimisme, sier sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje og gass i en kommentar.

Den siste tiden har både oljeaktører og statsminister Jonas Gahr Støre sagt at de store inntektene fra olje og gass trengs til grønne løsninger. Bakken peker på at oljeinvesteringene gir store fordeler.

– Det gir arbeidsplasser i hele landet og store inntekter til fellesskapet som også vil være viktig for å finansiere den grønne omstillingen vi skal gjennom, sier hun.

Tallene fra Norsk olje og gass er basert på innspill fra 13 operatører på norsk sokkel, som sto for 98 prosent av produksjonen på sokkelen i fjor.

Sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje og gass.
Les også

Ber oljebransjen bruke pengestrømmen på omstilling: – En gyllen mulighet

Mener krisepakken har virket

Stortinget la i fjor frem en krisepakke med midlertidige skatteutsettelser for å motvirke krisen i oljebransjen og bevare arbeidsplassene. Nå kommer det et stort antall prosjekter, så pakken har virket, mener bransjeorganisasjonen.

– Investeringsanslaget for 2022 indikerer cirka samme investeringsnivå for 2022 som vi forventet før pandemien. Det viser at tiltakspakken har fungert etter hensikten. Arbeidsplasser og prosjekter er sikret, sier Bakken.

I 2026 er investeringene ventet å falle til rundt 155 milliarder kroner, men det er lenge til. Får bransjen fortsette å lete, kan tallet bli høyere, tror Bakken.

– Dersom vi får stabil tilgang til attraktivt areal, leter og finner mer ressurser vil investeringsnivået kunne opprettholdes også på lengre sikt, sier Bakken.

Venter «stort antall» prosjekter

Norsk olje og gass venter høyere investeringer enn tidligere antatt i hele perioden frem til 2026.

Her bidrar også elektrifiseringsprosjekter som skal hente kraft fra land for å nå Stortingets mål om halverte utslipp fra olje- og gassproduksjon innen 2030.

«Fremover er det ventet endelig investeringsbeslutning på et stort antall prosjekter. Dette vil være med på å redusere usikkerheten i investeringsanslagene», skriver Norsk olje og gass.

Det kan imidlertid bli kapasitetsutfordringer når mange prosjekter skal bygges ut samtidig, påpeker bransjeorganisasjonen. Hvis disse løses, kan enda flere prosjekter kan modnes frem, slik at investeringene øker enda mer.

«Det er et oppsidepotensial i det samlede investeringsnivået utover i perioden. Likevel vil selskapene hele tiden måtte vurdere kapasiteten både internt og i leverandørindustrien, og om denne strammes til kan dette tilsi at prosjekter skyves i tid», skriver Norsk olje og gass.

Store gassinntekter

Norge har store gassinntekter om dagen, grunnet skyhøye gasspriser i Europa, som har lite gass på lager etter forrige vinter og sliter med lave russiske leveranser.

I oktober tjente Norge 2,3 milliarder kroner per dag på gassalg til utlandet, og landet satte ny eksportrekord.

Ny uro mellom Russland og Ukraina bidro til en ny prisrekord på gass i Europa tirsdag på 131 euro per megawattime. Det tilsvarer ifølge DNB Markets en oljepris på 246 dollar fatet, og rammer forbrukere og industri i Europa hardt.

Samtidig løftes strømprisene av høye gasspriser, slik at også nordmenn rammes. Det har igjen ført til at den norske staten nå skal gi befolkningen strømstøtte på anslagsvis fem milliarder kroner.

Etter coronakrisen i fjor falt oljeprisen til under 20 dollar en kort periode, men prisen har siden tatt seg opp igjen. Torsdag handles nordsjøoljen Brent til 74 dollar fatet.

Les også

Rekordhøy gasspris tilsvarer 246 dollar i oljepris: – Et vanvittig rally

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Olje
 3. Gass
 4. Norsk olje og gass
 5. Krisepakke
 6. Oljeinvesteringer
 7. Jonas Gahr Støre

Flere artikler

 1. Norges Bank om olje og gass: Venter dempet investeringsfall i 2022

 2. Venter sterke tall på norsk sokkel: – Nivåer man aldri har sett før

 3. Hildegunn T. Blindheim skal lede Norsk olje og gass

 4. Spår nytt urolig år i Europas gassmarked

 5. Oljeselskapene hever investeringsanslagene