Norges Bank spår mildere nedtur for olje og gass i år: I 2023 og 2024 kommer oppturen

Norges Bank spår en mildere nedtur innen olje og gass i 2021. Men investeringene er fortsatt ventet å falle, og oppturen kommer først i 2023.

Slik skal produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet se ut. Dette er ett av mange prosjekter som etter planen skal settes i produksjon på norsk sokkel de neste årene.
Publisert:

Samtidig med at sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag holdt renten uendret og antydet flere rentehevinger fra høsten av, la han også frem ferske anslag på den økonomiske utviklingen.

Norges Bank venter nå at olje- og gassinvesteringene vil falle med to prosent i 2021, ifølge en fersk pengepolitisk rapport.

I forrige pengepolitiske rapport fra mars ventet sentralbanken en nedgang i investeringene på fire prosent i år.

Banken venter at investeringene vil falle med seks prosent i 2022, før oppturen kommer i kjølvannet av Stortingets krisepakke etter coronakrisen.

I 2023 venter Norges Bank at oljebransjens investeringer vil øke med ti prosent, og i 2024 venter den en oppgang i investeringene på åtte prosent.

Les også

Norges Bank varsler sannsynlig renteheving i september

Spår opptur først i 2023

«Det er utsikter til at petroleumsinvesteringene avtar i år og videre inn i neste år», skriver Norges Bank i sin ferske pengepolitiske rapport.

Stortingets krisepakke til oljebransjen etter coronakrisen bidrar med skatteutsettelser for prosjekter som leverer plan innen utgangen av 2022. Dette vil etter hvert bidra til økte investeringer, tror banken.

«Vi venter derfor at petroleumsinvesteringene vil øke markert i 2023 og 2024. Investeringene trekkes ytterligere opp av at oljeselskapene vil investere betydelig i elektrifiseringsprosjekter fremover», skriver Norges Bank.

«Disse investeringene er drevet av oljeskattepakken, oljeselskapenes ambisjoner om å kutte klimagassutslipp og regjeringens plan for å øke CO₂-avgiften frem mot 2030», skriver sentralbanken.

Banken har også fått med seg hoppet i oljeprisen den siste tiden. Prisen ligger torsdag på rundt 74 dollar fatet.

«Terminprisene for olje og gass de neste årene er nå markert høyere enn ved inngangen til 2020. Det indikerer at prisene for norsk petroleumseksport frem mot 2024 blir høyere enn det lå an til før pandemien», skriver banken.

Dette trodde banken i mars

Også i mars ventet Norges Bank at investeringene ville fortsette å falle i 2021 og 2022, til tross for de betydelige skatteutsettelsene i Stortingets krisepakke.

«Det gjenspeiler at flere store utbygginger vil bli ferdigstilt, samtidig som det trolig vil bli satt i gang relativt få nye utbygginger i år og første halvdel av neste år», skrev Norges Bank i mars.

Norges Bank ventet da en rekke utbyggingsplaner, inkludert Noaka og Wisting, i andre halvdel av 2022.

«Vi venter derfor at petroleumsinvesteringene vil øke markert i 2023 og 2024. Investeringene trekkes også opp av at oljeselskapene vil investere betydelig i prosjekter som bidrar til å kutte klimagassutslipp», skrev Norges Bank i mars.

Slik vil investeringene i norsk petroleum endre seg frem til og med 2024, tror Norges Bank.
Publisert:
Gå til e24.no