Fagforeningsveteran: – Det vil være klokt å støtte oljearbeiderne

Den tidligere forbundstoppen for oljearbeidere, Lars Anders Myhre er svært overrasket over at LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet ikke heiser fanen for ny «Kielland»-gransking, og i stedet lar andre forbund kjempe overlevende og etterlattes kamp.

Lars Anders Myhre mener de overlevende og etterlatte må lyttes til i «Kielland»-saken. Her avbildet ved oljearbeidermonumentet i Stavanger i 2016.

Andreas Askildsen
 • Tor Gunnar Tollaksen (Stavanger Aftenblad)
 • Ellen Kongsnes
Publisert:

– Spør du meg direkte, er jeg veldig tydelig på at ny gransking må gjennomføres. Når de overlevende og etterlatte ønsker ny gransking, da er mitt hovedbudskap at LO skal støtte dem i dette synet, sier Lars Anders Myhre, tidligere forbundsleder til Aftenbladet.

Fagforeningsveteranen fra Kopervik, bosatt på Storhaug, har fått med seg de ulne svarene som LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet nylig ga til Aftenbladet og som ble gjentatt i fredagens «Kielland»-høring.

Når de overlevende og etterlatte ønsker ny gransking, da er mitt hovedbudskap at LO skal støtte dem i dette synet.

– Det ville vært klokt

Myhre er overrasket og finner det paradoksalt at oljearbeidernes viktigste forbund ikke heiser fanen tydelig for en ny gransking når overlevende oljearbeidere etter «Kielland-ulykken og etterlatte så tydelig krever ny gransking.

– Både strategisk og menneskelig vil det være klokt å tale saken og lytte til oljearbeiderne som LO representerer. Det vil være et viktig signal om at LO står på for oljearbeiderne, sier Myhre.

Alle mot én

Fagforbund som Lederne, Safe og NITO var krystallklare i høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag: De vil ha en ny gransking av «Kielland»-ulykken.

Årsak: Nye metoder vil gi bedre svar. Og mange spørsmål står ubesvarte. Vi vet ikke om vi har lært alt vi burde lære.

Forbundsleder Frode Alvheim i Industri Energi.

Carina Johansen

LO sier ikke nei, men nei

LO forbundene Industri og Energi og Fellesforbundet ønsket ikke å stille krav om ny gransking. Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sa tvert imot at de ikke ville støtte ny gransking.

– Vi vil bare klargjøre at Industri Energi ikke har motsatt seg ny gransking, men jeg vil understreke at vi heller ikke har støttet kravet, sa Alfheim.

Dette støttet forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet; LO krever ikke ny gransking, men motsetter seg ikke ny gransking heller.

Tidligere fagforeningstopp Lars Anders Myhre har fått med seg at Safe, Lederne og NITO krever ny Kielland-gransking. Han syns det derfor framstår merkelig og paradoksalt at Fellesforbundet, tidligere Jern og Metall, som mistet flest oljearbeidere i «Kielland»-ulykken og Industri Energi, tidligere Nopef, oljearbeidernes store flaggskip, ikke fronter ny gransking.

Myhre var med å etablere Nopef hjemme ved kjøkkenbenken i sin tid og satt som leder fram til 2000.

– Så lenge folk fortsatt stiller spørsmål bør LO vise at vi støtter oljearbeidere og falle ned på oljearbeidernes og etterlattes synspunkt. En ulykke av denne karakteren kan ikke ha uløste spørsmål, sier Myhre.

– Hvorfor støtter ikke oljearbeidernes viktigste forbund ny gransking når overlevende og oljearbeiderne og etterlatte ønsker dette, Frode Alheim?

– Vi tok en konklusjon i desember 2018. Rapporten til Riksrevisjonen gir ikke grunnlag for å endre det vi den gang gjorde. Vi har all mulig forståelse til overlevende og etterlatte, men vi har også de som skal la saken ligge og la sårene gro. Det var klokt å se på om myndighetene gjorde jobben sin etter ulykken. Rapporten kom med to hovedkonklusjoner; Den vurderer at det er lite sannsynlig at en ny gransking vil kunne frambringe vesentlig ny informasjon om årsakene til ulykken. Og myndighetene gjorde ikke jobben godt nok for overlevende og etterlatte. Her mener vi myndighetene må rette opp. Uansett politisk utfall, vil vi ha respekt for konklusjonen om det blir gransking eller ikke, sier Alfheim.

Odd Kristian Reme, leder av «Kielland»-nettverket.

Anders Minge

Ros til Kian Reme

Kielland-nettverket har kjempet etterlatte og overlevendes kamp i 40 år. I høringen får de ros for sin saklige og grundige gjennomgang og argumentasjon for hvorfor ulykken trenger en ny gransking:

Det blir ikke ro før alle svar er på bordet. Verken hos overlevende, etterlatte eller i bransjen.

– Men vil det bli ro med en ny gransking som kanskje ikke har alle svar?

– Ja, mener Jan Olav Brekke i Lederne.

– Når man har gjort en ny gjennomgang, og selv om man ikke får to streker under alle svarene, er man blitt hørt og kan lukke saken.

– Men hva kan vi lære om sikkerhet i dag av en 40 år gammel ulykke?

– Å granske Kielland kan hjelpe oss å se ting i sammenheng. Det kan gi vitenskapelighet og tyngde til forbedring. Vi må ta ut maksimalt av læringspotensiale, sa Jorunn Birkeland i Nito og påpekte at dagens sikkerhetsarbeid henger sammen med tillit.

– «Kielland»-ulykken henger som en verkebyll i hele systemet. Så lenge spørsmål står ubesvart, skaper det ikke tillit i dag heller. Det er så merkelig at man ikke innser det. Vi er helt avhengige av tillit og må gjøre noe med det. Svaret her er ikke å feie det under teppet, sa Birkeland.

Rysst i Safe la til:

– Vi har ikke fått alle svarene fordi vi ikke har stilt alle spørsmålene. Nye metoder gir nye svar. Vi har bedre metoder i dag.

– Vi har ikke fått alle svarene fordi vi ikke har stilt alle spørsmålene. Nye metoder gir nye svar. Vi har bedre metoder i dag.

– Vanskelig å spekulere

Olje- og energiministeren Tina Bru sa i høringen at det er vanskelig å spekulere i om uavklarte spørsmål etter «Kielland»-ulykken kan besvares gjennom en ny gransking. Også hun hadde stor forståelse for at overlevende og etterlatte søker svar på uavklarte spørsmål. Hun la også til at det var tatt lærdom av ulykken.

For øvrig ville Bru ikke ta stilling til hvorfor Det Norske Veitas som part i saken, også bidro til å granske «Kielland»-ulykken.

– Jeg mener at dette er en rapport som Stortinget ønsket. Hvordan Stortinget følger opp rapporten, må det bestemme selv. Hvis Stortinget kommer til en konklusjon om at det bør granskes videre eller følges opp på en annen måte, vil regjeringen ta stilling til det. Vi har ikke tenkt å følge opp videre på denne saken på bakgrunn av Riksrevisjonens rapport, sa Bru.

Anniken Hauglie, var arbeidsminister da HMS-forholdene på norsk sokkel ble gjennomgått i en stortingsmelding for tre år siden. Nå har hun gått av som statsråd og er bransjeleder i Norsk olje og gass, der oljeselskapene er medlemmer.

– Ulykken er det mørkeste kapitlet i vår industrihistorie. Det ble også et vendepunkt for sikkerhetsarbeid, og vi lærte mye av ulykken. Svakheter ble avdekket. Ansvarsforholdene er tydeliggjort mellom aktører og myndigheter, sa Hauglie i høringen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. LO
 2. Oljepris
 3. Industri
 4. Industri Energi
 5. Fellesforbundet
 6. Olje
 7. Alexander L. Kielland-ulykken

Flere artikler

 1. LO splittes av oljekatastrofe

 2. Forundret over LO-vingling i krav fra oljearbeidere

 3. Politikere vet nok: – Nå må vi lytte til de etterlatte og granske «Kielland» på nytt

 4. «Kielland»-overlevende kan få statlig kompensasjon

 5. Dato for stortingsbehandling av «Kielland»-saken er bestemt