Opprørt forbundsleder: – Equinor trikser og strekker strikken langt

Partene i oljestreiken står langt fra hverandre, og nå mener organisasjonen Lederne at Equinor tøyer strikken vel langt for å opprettholde produksjon på Johan Sverdrup-feltet.

Til tross for at 43 personer er tatt ut i streik, går produksjonen som normalt på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.
 • Tor Gunnar Tollaksen (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

– Equinors håndtering er ikke imponerende. Jeg opplever at de trikser og strekker strikken veldig langt for å finne kreative løsninger for å holde produksjonen på Johan Sverdrup i gang, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Mandag ble oljestreiken trappet opp ytterligere. I tillegg til de 43 medlemmene i Lederne som er tatt ut på Equinors Johan Sverdrup, ble det mandag tatt ut 126 medlemmer i streik. 54 av de er Equinor-ansatte og arbeider på Gudrun, Kvitebjørn og Gina Krog. Mens 72 medlemmer i Neptune Energy er tatt ut i streik på Gjøa-plattformen.

Dette betyr at produksjonen på feltene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon, som er tilknyttet Kvitebjørn er stengt ned av Equinor. Neptune Energys Gjøa-plattform er også stengt, det samme er Winthershall-feltene Nova og Vega som er tilknyttet Gjøa.

Streikeviljen er på topp hos Lederne. Her er et knippe fra Lederne som Aftenbladet møtte i forrige uke da streiken startet: Per Helge Ødegaard, Terje Herland, Hans Fjære Øvrum, Linn markegård, Linda L. Bøe, Ragnar Vågen, Liv Spjeld By, nestleder, og forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Forsvarlig drift

Pressekontakt Morten Eek i Equinor sier at selskapet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen Ingvartsen kommer med og sier at det ble gjort en vurdering for at forsvarlig drift ved Johan Sverdrup kan opprettholdes. Han understreker at avtaleverket for konflikt følges.

– Vi har demobilisert noen ressurser og omdisponert på personell som gjør løpende oppgaver om bord, noe det også er full adgang til å gjøre. Arbeidsoppgaver er redusert og oppgaver er skjøvet på som følge av konflikten. Da vi så at det gikk mot en konflikt, gjorde vi en sikkerhetsvurdering og konkluderte med at vi kunne drive forsvarlig produksjon på Johan Sverdrup med de ressursene vi har tilgjengelig, sier Eek.

Les også

Fra i morgen kan det bli oljestreik

– Beklager permitteringer

Ingvartsen i Lederne er likevel kritisk til Equinors framgangsmåte ved å omdisponere personell og kjøre litt redusert bemanning for å få produksjonen til å gå rundt på Johan Sverdrup. Han poengterer at dette er noe annet enn det partene har avtalt om felles spilleregler dersom en konflikt skulle oppstå.

– Å flytte på folk i forbindelse med sykefravær eller uforutsette hendelser er noe selskapet er i sin fulle rett til, men dette er ikke noe som skal forekomme under en lovlig streik. Når produksjonen kan gå mer eller mindre normalt selv om vi har tatt ut 43 personer i streik, er det grunn til å spørre om Equinor til vanlig har for høy bemanning på feltet. Jeg vet at det er marginal bemanning til vanlig så derfor er dette spesielt å oppleve under en konflikt, sier Ingvartsen.

Les også

Derfor mener Lederne at oljestreiken er viktig

Konsekvensene ved at flere petroleumsfelt nå er stengt ned, betyr at det går ut over tredjepart som underleverandører. Ingvartsen beklager at det nå foregår permitteringer av kollegaer som følge av streiken. Han understreker samtidig at dette ikke er en kamp mellom arbeidere offshore, men handler om retten til å representere medlemmene uavhengig av fagforening og hvor arbeidet skal utføres.

– Formelt er vi i streik fordi vi krevde utvidelse av virkeområde på sokkelavtalen. Dette fordi en langvarig prosess i forkant ikke har gitt noen ønsket løsning. Vi ønsker at våre medlemmer som i dag er dekket av sokkelavtalen må få en avtale på plass. Dette slik at medlemmene som i dag sonderer under sokkelavtalen når de jobber i kontrollrom offshore, også er det når de arbeider i kontrollrom på land. Basert på telefonsamtaler jeg hadde med Jan Hodneland i Norsk olje og gass fredag i forrige uke, kom vi med forslag til løsning og foreslo en midlertidig avtale som kan virke til vi har en endelig avtale på plass. Søndag fikk vi tilbakemelding om at de kunne gå med på en avtale uten forpliktelser. Det kunne vi ikke gå med på, og streiken ble dermed utvidet, sier Ingvartsen.

Les også

Varsler kraftig opptrapping av oljestreiken

– Står langt fra hverandre

Norsk olje og gass bekrefter til Aftenbladet at partene nå står langt fra hverandre.

Hva er årsaken til at dere kom fram til enighet med organisasjonene Industri Energi og Safe, men ikke Lederne?

– Industri Energi og Safe hadde ikke tilleggskravet som Lederne hadde. Lederne krever avtale på land. Industri Energi og Safe, som representerer 85 prosent av de ansatte ute i havet, godtok tilbudet vårt som ble fremsatt under mekling. Dette tilbudet lå innenfor rammene for frontfaget, forklarer pressekontakt Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til Aftenbladet.

Norsk olje og gass mener at Ledernes krav forutsetter at sokkelavtalens virkeområde enten utvides eller at det etableres en ny overenskomst for Ledernes medlemmer på land. Begge alternativer ligger langt utenfor tariffavtalens reguleringsbestemmelser, hevder Norsk olje og gass.

Les også

Ingen bevegelse mellom partene: Oljestreiken trappet opp

– Vi mener tilleggskravet fra Lederne ikke kan etterkommes. For det første gjelder dette sokkelavtalen. Det ligger i navnet at dette gjelder personell som jobber ute i havet, ikke på land. Kravet om en tariffavtale på land ligger derfor utenfor reguleringsbestemmelsene og virkeområdet til sokkelavtalen. Vi mener en opprettelse av en ny tariffavtale på land må skje i henhold til de alminnelige regler, og får man ikke gjennomslag, så er det regler i Hovedavtalen og arbeidstvistloven om hvordan dette skal gjøres, fortsetter Andreassen.

Audun Ingvartsen i Lederne sier til Aftenbladet at videre opptrapping av streiken vurderes hele tiden, men foreløpig er ingenting konkludert. I utgangspunktet sier Ingvartsen at forbundet ikke ønsker at flere skal bli berørt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Oljepris
 3. Johan Sverdrup
 4. Gina Krog
 5. Nova
 6. Neptune Energy
 7. Vega

Flere artikler

 1. Derfor mener Lederne at oljestreiken er viktig

 2. Varsler kraftig opptrapping av oljestreiken

 3. Lederne varsler opptrapping i oljestreiken

 4. Norsk olje og gass: Streiken kan ramme nær 25 prosent av norsk produksjon

 5. Fastlåst konflikt i oljestreiken: – Snakket til døve ører