«Du har verdiene dine, og standardene dine, men du lot dem ikke gjelde for Angola. Så hvor står du nå?»

Siden 2007 har Equinor samarbeidet med selskaper i Angola med ukjent eierskap.

Da Equinor for første gang offentlig satte foten ned for hemmelige eiere i høst, gjaldt det et selskap de tidligere har forsvart samarbeid med.

Selskapet har i over ti år være koblet til noen av Angolas mektigste mennesker.

 • Anders Fjellberg (Stavanger Aftenblad)
 • Ola Myrset (Stavanger Aftenblad)
 • Eirik Billingsø Elvevold
Publisert:

– Folk ble plukket som kirsebær, og de ble rike, sier Rui Verde på en videolink fra England.

Han er portugisisk jurist, rådgiver for anti-korrupsjonsnettstedet Maka Angola og gjesteforsker ved Oxford.

Rui Verde, forsker ved Oxford og juridisk rådgiver for anti-korrupsjonsnettstedet Maka Angola.

Han forteller om en av metodene eliten i Angola brukte for å berike seg selv med oljepenger, etter at borgerkrigen tok slutt i 2002:

Samtidig som Angola gikk inn i et tiår med oljeboom og voldsom økonomisk vekst, dukket det opp små, privateide angolanske oljeselskaper. Det var ofte uklart hvilken kompetanse de hadde og hemmelig hvem som sto bak.

Når Sonangol, Angolas statseide oljeselskap, delte ut lisenser til internasjonale oljeselskaper, fulgte gjerne et av de små selskapene med, enten de internasjonale oljegigantene ville det eller ikke.

Ideen bak å opprette lokale oljeselskaper var å bidra til økonomisk uavhengighet, sier Rui Verde. Lokale krefter skulle ta del i oljeboomen og lære av de internasjonale gigantene.

I årevis er det imidlertid blitt hevdet at mange av de små oljeselskapene i hemmelighet ble etablert og eid av medlemmer av den politiske eliten, og venner og familie av Jose Eduardo Dos Santos, som var president i Angola fra 1979 til 2017.

– Selskapene ble stort sett brukt som et redskap for å flytte penger fra Sonangol, over til private hender. Det er det vi i dag kaller korrupsjon, sier Verde.

Rui Verde mener de store internasjonale oljeselskapene har oppført seg som «De tre vise aper» i Angola:

– De vil ikke se, de vil ikke høre, de vil ikke snakke, sier han.

– De inngikk partnerskap og fikk pengene sine, men valgte å ikke gjøre reelle undersøkelser av hvem de samarbeidet med. Og nå kommer det tilbake som en boomerang. Du har verdiene dine, og standardene dine, men du lot dem ikke gjelde for Angola. Så hvor står du nå?

Les også

Anslår at Equinor har tjent 11 milliarder dollar i Angola

De ukjente partnerne

Høsten 2020 stilte E24 spørsmål til Equinor om en samarbeidsavtale Equinor undertegnet i 2020, med den italienske oljekjempen ENI og et lite, angolansk oljeselskap som heter Acrep.

Selskapsdokumenter fra Angola viser at Acrep har hatt hemmelige eiere siden 2008, da de endret selskapsform og ble et såkalt «Sociedade Anónima». Men et dokument utarbeidet av konsulentselskapet EY i Portugal viser at de samme tre selskapene var de største aksjonærene i Acrep ved utgangen av 2016, som i 2008.

EY i Portugal laget en verdivurdering av Acrep i 2017. Der framkom de fire største eierne i av selskapet i 2016. Somoil eide 25 prosent.

Et av selskapene som står oppført som eier av Acrep, er et annet angolansk oljeselskap med hemmelige eiere: Somoil.

Det har aldri blitt offisielt bekreftet hvem som eier selskapet, men Somoil har i årevis vært koblet til personer i toppen av det angolanske statsapparatet under Dos Santos-regimet.

Fra 2007 til 2016 var Somoil en av Equinors partnere i Angola. Equinor sa den gangen at de hadde kjennskap til «antatte eiere», men ikke fått informasjonen bekreftet.

– Skjult eierskap er lovlig i Angola, og Statoil forholder seg til det, uttalte pressetalsmann Knut Rostad til Dagens Næringsliv i 2014.

Her kan du lese alle sakene om Equinor i Angola.

Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

Angola er en av Norges viktigste handelspartnere i Afrika, mye takket være oljevirksomheten. Her fra et møte i 2017 mellom Erna Solberg og Angolas president João Lourenço.

Da Equinor solgte seg ut av den aktuelle lisensen i 2016, var det ifølge selskapet på grunn av en «forretningsmessig justering av porteføljen».

Equinor har gjentatte ganger forsvart samarbeid med selskaper med ukjent eller uklart eierskap, med at de da er særlig aktsomme for å unngå interessekonflikter og at noen får en utilbørlig fordel.

Samtidig har Equinor i mange år sagt at de jobber mot skjult eierskap, og at skjult eierskap øker sjansen for å bli involvert i korrupsjon. Equinor har ikke svart E24 på om de noen gang har trukket seg fra avtaler på grunn av skjult eierskap, men sier det «inngår som en av mange faktorer når vi vurderer nye forretningsmuligheter».

E24s undersøkelser viser at Equinor sammenhengende fra 2007 til i dag har stått i partnerskap i Angola med totalt tre selskaper der de har manglet bekreftet informasjon om eierskap.

I dag gjelder det ett selskap, Cayman Island-registrerte SSI-31, som E24 omtalte i høst. SSI-31 har opplyst, både til E24 og Equinor, at eieren China Sonangol nå er ute av selskapet.

Ifølge den offentlige tilgjengelige informasjonen om Acrep, var Equinor i år nok en gang på vei inn i en samarbeid med en partner med ukjente eiere.

Foten ned for Somoil

To dager etter at E24 kontaktet Equinor med spørsmål om Acrep, informerte Equinor Olje- og energidepartementet om at de ville trekke seg fra avtalen, med mindre de fikk dokumentasjon på at to av Acreps eiere har solgt seg ut.

– For Equinor har det vært en klar forutsetning for deltakelse i lisensen at eierskapsstruktur er kjent og avklart for alle partnerne, uttalte Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet.

Les også

Equinor vil kvitte seg med ny Angola-lisens hvis ikke to eiere har forsvunnet ut

Det ene selskapet Equinor ikke vil samarbeide med er Galilei, et portugisisk holdingselskap som gikk konkurs i 2016. Bostyrer har bekreftet til E24 at Galilei ikke lenger har aksjer i Acrep.

Det andre selskapet Equinor krever at skal være ute av Acrep, er Somoil.

Equinor skal ha fått informasjon av Acrep om at Somoil har solgt seg ut, men har foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter det.

– Formalitetene rundt eierskiftet i blokk 1/14 er ikke fullført. Vi har en tett dialog med Acrep for å sikre oss at dette kommer på plass så snart som mulig, sier Equinors Erik Haaland.

Edson Dos Santos, toppsjef i Somoil, skriver i en e-post til E24 at de ikke lenger eier aksjer i Acrep. Dos Santos vil ikke kommentere at Equinor ikke ønsker å samarbeide med Somoil.

Dos Santos har ikke svart på gjentatte spørsmål fra E24 om hvem som eier Somoil. Acrep har ikke besvart henvendelser fra E24.

Les også

Medier: Equinors langvarige partner i Angola etterforskes for korrupsjon

Det finnes ingen offentlig tilgjengelig informasjon om hvem som eier Somoil. Fanen «Investors» på Somoils nettsider, fungerer ikke.

Equinor: – Har gjort en vurdering

Equinor sier at de legger til grunn samme prinsipper om skjult eierskap i dag som da de samarbeidet med Somoil i 2016: De forsøker å unngå situasjoner med skjult eierskap så langt det lar seg gjøre, og i tilfeller der det ikke er mulig, utviser de særlig aktsomhet.

Ifølge Equinor ble det ikke overført penger mellom dem og Somoil da de var partnere, og arbeidet ble organisert gjennom operatøren på feltet, Sonangol.

Equinor sier de har nulltoleranse for korrupsjon, og har flere ganger i høst understreket at all virksomhet skjer i tråd med relevant korrupsjonslovgivning.

På spørsmål om hvorfor Equinor i dag ikke vil vært i et samarbeid der Somoil er involvert, mens de forsvarte å samarbeide med Somoil fram til 2016, sier Haaland at Equinor «har gjort en vurdering i denne konkrete situasjonen».

– For å gå inn i denne lisensen var det en forutsetning for oss at eierforholdene hos alle partnerne er kjent og avklart. Vi har ikke noen ytterligere kommentarer.

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet.

Somoil og Equinor ble partnere i 2007 da Equinor «arvet» en lisens fra olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro, som ble en del av Equinor. Somoil var allerede del av lisensen da Equinor overtok Hydros andel.

Equinor har vist til lignende problematikk i forbindelse med E24s avsløringer om selskapet SSI-31, som i 2011 kom inn i en lisens der Equinor allerede var deltaker.

Samme år gikk Equinor inn i en helt ny lisens, som operatør på blokk 38 i Angola, med China Sonangol som partner. China Sonangol og SSI-31 hadde det samme uklare eierskapet gjennom «88 Queensway Group», som ifølge flere medier nå er under korrupsjonsetterforskning i Angola.

BLOKK 31: Equinor har i mange år vært partner med Queensway-gruppen gjennom oljeselskapet China Sonangol og Sonangol Sinopec International i oljelisensen blokk 31 i Angola.

E24 har spurt om hvorfor Equinor ikke stilte som krav at eierskapsforholdene skulle være kjent og avklart da de gikk inn i avtalen i 2011.

– Sammensetningen av partnerskapene ble gjort av myndighetene i Angola som en del av tildelingsprosessen. Tilnærmingen til åpenhet rundt eierskap er stadig under utvikling. Det gjelder også i Equinor, og tankegangen rundt kjennskap til eiersituasjonen hos våre samarbeidspartnere, sier Haaland.

– Dette har pågått i mange år

Equinors uttalelser om Somoil er, så vidt E24 vet, første gang Equinor offentlig går ut og sier at de ikke ønsker å samarbeide med et konkret selskap, på grunn av skjult eierskap.

Eksperter E24 har snakket med påpeker at situasjonen med skjult eierskap hos små angolanske oljeselskaper, ikke er noe som har dukket opp nå.

Ricardo Soares De Oliveira, professor i internasjonal politikk og blant verdens fremste eksperter på Angolas nyere historie.

– At lokale selskaper i Angola ble løftet fram, ble i mange år kalt fremskritt, ikke korrupsjon. Nå later oljeindustrien som om de er sjokkert over at disse såkalte lokale forretningsmennene ikke egentlig var forretningsmenn, men medlemmer av Dos Santos-familien eller makteliten i regjeringspartiet. Men det er noe oljeindustrien har visst hele tiden, sier Ricardo Soares de Oliveira, professor i internasjonal politikk ved Oxford, og blant verdens fremste eksperter på Angolas nyere historie.

– Dette er ikke en situasjon som er blitt betent nå. Dette har pågått i mange år, med mange diskusjoner i ulike debattfora, sier Tina Søreide, professor og korrupsjonsforsker ved NHH.

Tina Søreide, professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap på Norges Handelshøyskole (NHH).

Hydros hodepine

Spørsmålet om hvem som eier Somoil har skapt trøbbel i over 15 år. Det startet med Norsk Hydro.

I oktober 2005 signerte Hydro en samarbeidsavtale for blokk 04/05 i Angola. Mot Hydros vilje bestemte den angolanske staten at Somoil skulle være med. Hydro ba om få å vite hvem som eide selskapet, men Somoil nektet.

Ifølge en intern granskingsrapport fra 2008 gikk Hydro likevel med på avtalen, etter å ha tatt flere grep for å unngå interessekonflikter.

Hydro skal, ifølge rapporten, blant annet ha forsøkt å få en skriftlig garanti for at de andre selskapene i lisensen ikke skulle «gjøre korrupte betalinger». I tillegg ville de at eventuelle myndighetspersoner med eierskap i en av partnerne, ikke skulle delta i offentlige beslutningsprosesser som kunne påvirke forretningene – selv om det allerede var forbudt etter angolansk lov.

To år etter at Hydro undertegnet avtalen, overtok Equinor (StatoilHydro) partnerskapet med Somoil. Fortsatt visste ikke nordmennene, ifølge den offisielle historien, hvem de samarbeidet med.

Les også

Equinor har i en årrekke vært partner med beryktet nettverk

Angolas «Mr. Oil»

I 2009 forsøke Morgenbladet å finne ut av hvem som sto bak Equinors mystiske partner. De skrev om rykter som allerede da skal ha vært godt kjent, om at to sentrale maktpersoner i Angola hadde «nære forbindelser» til Somoil.

Den ene var Desiderio Costa, Angolas oljeminister fra 2002 til 2008. Den andre var personen som omtales som «Mr. Oil» i Angola, Manuel Domingos Vicente.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med Costa eller Vicente.

Vicente var toppsjef for statsoljeselskapet Sonangol fra 1999 til 2012, og var dermed den som bestemte hvilke selskaper som fikk oljelisenser til Angola. Fra 2012 til 2017 var Vicente Angolas visepresident.

Vicente har, som følge av at han var visepresident, juridisk immunitet fram til 2022, men denne høsten har det vært et stadig økende press i Angola for å etterforske Vicente, og stille ham for retten.

Manuel Vicente, tidligere Sonangol-sjef og visepresident i Angola fra 2012 til 2017. Vicente etterforskes nå for korrupsjon, ifølge angolanske og portugisiske medier, og skal befinne seg i Dubai.

Vicente har en korrupsjons- og hvitvaskingssak fra Portugal hengende over seg. Ifølge angolanske og portugisiske medier etterforskes han nå for korrupsjon i Angola, i forbindelse med oljeleveranser som ble gjort til den svartelistede forretningsmannen Sam Pa.

Pa er antatt leder av nettverket 88 Queensway Group – en annen av Equinors tidligere partnere.

En annen sak som er kommet til overflaten igjen i høst, er Vicentes eierskap av oljeselskapet Nazaki. Under Vicentes tid som sjef for Sonangol, fikk Nazaki to oljelisenser helt gratis av Sonangol. Nazaki solgte så lisensene tilbake til Sonangol.

I november avslørte det portugisiske nyhetsbyrået Lusa hvor mye Vicente og de andre eierne av Nazaki tjente på handelen: Tre milliarder dollar.

Det var ukjent hvem som eide Nazaki, frem til Vicente selv bekreftet overfor Financial Times i 2014 at han hadde hatt eierandeler i selskapet.

DN: – ABC over Angolas mektigste

I 2012 publiserte tidsskriftet Africa Confidential en oversikt over hvilke politikere, partipamper og familiemedlemmer av president Dos Santos, som ble sagt å ha eierandeler i ulike, små angolanske oljeselskaper. Under Somoil sto navnet til Vicente.

To år senere reiste Dagens Næringsliv til Angola og fikk angivelig se Somoils stiftelsesdokument. Det inneholdt, ifølge DN, navnet på en angolansk toppolitiker.

DN viste også til en liste som angivelig inneholdt navn på flere eiere av Somoil. Ifølge avisen var den «nesten som en ABC over de mektigste menneskene i Angola: ministre, Sonangol-sjefer og banksjefer».

I 2014 forsøkte Dagens Næringsliv i finne ut av hvem som eide Equinors partnere Somoil, og China Sonangol.

Listen var skaffet til veie av Equinors tidligere Angola-sjef Georg Gundersen. Gundersen viste frem listen under et seminar om korrupsjon i 2008, som en illustrasjon på det han kalte «den store korrupsjonen» – fordelingen av store pengestrømmer.

– Slik fordeling kan for så vidt være lovlig i de enkelte landene, men i tillegg til at dette gir en veldig skjev fordeling av penger, ødelegger og fordummer det landene. Det har en stygg, langsiktig effekt, sa Gundersen til DN.

Gundersen hadde da sluttet i Equinor, og hadde ingen formening om noen i selskapet satt på samme informasjon om eierskapet i Somoil. Gundersen understreket overfor DN at listen var gitt til ham i fortrolighet av kilder i Angola, og at han selv ikke hadde verifisert informasjonen. DN skrev ikke hvilke navn som sto på listen.

Georg Gundersen vil ikke kommentere saken overfor E24.

I 2014 sa Equinor til DN at de hadde kjennskap til «antatt eierskap» i Somoil, men ikke fått informasjonen bekreftet.

To år senere solgte Equinor seg ut av lisensen. Årsaken var, ifølge kommunikasjonssjef Bård Glad Pedersen, en «forretningsmessig justering av vår portefølje».

– Det nærmeste du kommer

Siden 2014 har flere medier, både i og utenfor Angola, publisert artikler der angivelige eiere av Somoil blir navngitt. De samme navnene, som blant annet inkluderer Vicente og to tidligere ministre, går igjen. Informasjonen er imidlertid aldri blitt bekreftet.

Rui Verde, den portugisiske advokaten, forteller til E24 at han for noen år siden undersøkte eierskapet i Somoil, og at hans kilder peker på de samme navnene – i tillegg til enkelte familiemedlemmer av tidligere president Dos Santos.

– Det er ikke en hundre prosent sikker konklusjon, det er så godt som umulig å skaffe, men dette er det nærmeste du kommer, sier Verde.

Somoils hovedkontor i Luanda. Bygget er sju etasjer høyt, og skal ha kapasitet til 250 mennesker.

Nick Branson, analytiker og bidragsyter til nyhetsbrevet Angola Briefing, sier til E24 at det er «viden antatt» at Manuel Vicente og andre i de angolanske eliten «spilte en rolle i opprettelsen og utviklingen av Somoil, inkludert under Vicentes tid som sjef for Sonangol».

– Jeg tror også det er rimelig å anta at Vicente og hans samarbeidspartnere fortsatt beskytter Somoil, sier Branson.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med Manuel Vicente, som ifølge portugisiske medier oppholder seg i Dubai, eller de to tidligere ministrene i flere artikler blir hevdet å være blant eierne i Somoil.

Avviser påstandene: «NEVER»

E24 har i lengre tid forsøkt å få bekreftet hvem som eier Somoil. Det er lovlig med hemmelig eierskap i Angola, og Somoils aksjonærer er ikke oppgitt i dokumenter E24 har fått fra selskapsregisteret i Angola.

E24 har vært i kontakt med Somoils toppsjef, Edson dos Santos, på e-post. Dos Santos har ikke svart på gjentatte spørsmål om hvem som eier Somoil.

Han benekter imidlertid at personene som tidligere er navngitt, inkludert Manuel Vicente, er aksjonærer. På spørsmål om de tidligere har vært eiere i Somoil svarer Dos Santos: «NEVER».

Dos Santos er kjent med innholdet i denne artikkelen. I en kommentar skriver han følgende:

«Somoil feirer 20 år som selskap, og vi er svært fokusert på å maksimere den økonomiske gevinsten av eiendelene vi opererer. Vi har et svært ambisiøst, men likevel realistisk arbeidsprogram, der vi skal tredoble investeringene våre innen 2021, inkludert en ny borerigg. Vår prioritet er å maksimere økonomisk avkastning på en trygg måte, og i tråd med god selskapsstyring.»

Ber Equinor granske

Professor Ricardo Soares de Oliveira sier til E24 at å gå inn i partnerskap med «postkasseselskaper tilknyttet mektige mennesker har vært ’the name of the game’ i internasjonal oljebusiness».

– Equinor har ikke vært verre enn andre selskaper, men det ser ikke ut som de har vært mye bedre heller.

I dagens verden, mener De Oliveira, fungerer det ikke å tenke at «dette er muligens uetisk, men vi kommer til å få avtalen».

– Løsningen for Equinor er ikke å forsøke å slukke bare denne ene brannen. De bør sette i verk en grundig undersøkelse av alle partnerskap i de viktigste utenlandske engasjementene, for å bringe på det rene hvem som er endelige eiere overalt og i hvert enkelt tilfelle, sier han.

– 10 milliardærer og 30 millioner fattige

Rui Verde mener det ikke er tvil om at personer i den politiske eliten i Angola i hemmelighet har stått bak små, private oljeselskaper som Somoil.

– Det har alltid vært blogger og avisartikler. Siden 2010–2011 var det mer eller mindre allment kjent. Jeg tror ikke noen kan si at de ikke visste.

Samtidig, sier han, var det i realiteten umulig for de internasjonale oljeselskapene å unngå problemet. Det var statsoljeselskapet Sonangol som bestemte hvem som fikk lisenser og ikke, og hvilke lokale partnere som skulle være med.

– Hvis du skulle gjøre business i Angola, var det ingen annen måte å gjøre det på. Den eneste andre muligheten du hadde, var ikke å være der.

På spørsmål om hvordan Angolas forvaltning av oljeressursene har påvirket samfunnet svarer Verde med det han sier er et gammelt ordtak: «Angola er et rikt land med en fattig befolkning.»

– 10 milliardærer og 30 millioner fattige. Det er konsekvensene.

Equinor er kjent med innholdet og uttalelsene i denne saken.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer utover det vi allerede har blitt sitert på, sier talsperson Erik Haaland.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor i Angola
 2. Oljeindustrien
 3. Angola
 4. Equinor
 5. Politikk
 6. Sonangol
 7. Olje- og energidepartementet

Flere artikler

 1. Skjult eierskap i Angola: – Røde lys i alle retninger

 2. Equinor har vært på forskningssenter-befaring i Angola

 3. Får ikke svar om hvem som eier Angola-partner

 4. Medier: Equinors langvarige partner i Angola etterforskes for korrupsjon

 5. Equinor informerte ikke staten om beryktet partner

 6. Tina Bru om Equinor i Angola: – Bra at selskapet ikke ville inngått slike avtaler i dag