Oljeservicegiganter om utsiktene: Mener verden har underinvestert

Etter flere krevende år har oljeservicegigantene Noble og Halliburton positive utsikter. De mener verden har underinvestert i olje og gass. – Jeg tror det tar noen år å hente seg inn igjen, sier Halliburton-sjef Jeff Miller til E24.

Odfjell Drillings rigg Deepsea Nordkapp er en av flere som til sammen skal bore opp mot 150 brønner for Aker BP i årene fremover. Oljeserviceselskapene Noble Corporation, Halliburton og Odfjell Drilling mener alle at verden har investert for lite i olje og gass, og venter oppgang i årene fremover.
Publisert: Publisert:

E24 møtte sjefene for Noble Corporation, Halliburton, Odfjell Drilling og Aker BP på Fornebu onsdag, da de signerte kjempestore riggkontrakter som en forlengelse av samarbeidet i to boreallianser de siste årene.

Oljetoppene er enige om at det har blitt investert for lite i olje og gass de siste årene, og ser lyst på utsiktene etter noen krevende år i kjølvannet av coronakrisen og oljeprisfallet i 2020.

Verden skal etter planen redusere forbruket av fossil energi, men enn så lenge skjer det motsatte. Ifølge IEAs anslag økte oljeetterspørselen i 2022, og den er ventet å øke videre i 2023.

– Utsiktene for 2023 er sterke. Vi venter fortsatt vekst i 2023, sier konsernsjef Jeff Miller i Houston-baserte Halliburton til E24.

– Jeg tror alt dette understøttes av underinvesteringene vi har sett de siste årene. Verden mangler generelt olje og gass. Jeg tror det vil bli et antall år med gjeninnhenting av det som har gått ned i verden, endringer i investeringsmønstre som gjør det vanskeligere å produsere olje og gass, sier han.

Han tror verden kan klare å produsere det som trengs av olje og gass, men at aktørene vil måtte jobbe hardere for å produsere tilstrekkelig.

– 2023, 2024, 2025, jeg tror det tar noen år å hente seg inn igjen, sier han.

– Å hente inn igjen investeringene eller produksjonen?

– Å øke produksjonen globalt for å møte det jeg tror er et økende etterspørsel etter energi.

Konsernsjef Jeff Miller i det Houston-baserte oljeleverandørselskapet Halliburton.
Les også

Signerer storkontrakter med Aker BP: – Nå er arbeidet i gang

– Kommer til å bedre seg

Også Robert Eifler venter bedring i markedet i 2023, etter noen år med store omveltninger. Han er konsernsjef for Houston-baserte Noble Corporation, som slo seg sammen med danske Mærsk Drilling i 2021.

– Jeg tror ting kommer til å bedre seg gjennom dette året. Det vi har sett globalt de siste to årene er nesten utrolig når du ser på utgangspunktet, sier Eifler til E24.

– Ratene for dypvannsrigger har nesten doblet seg de siste årene, jackup-markedet utenfor Norge og Nordsjøen har tatt av de siste ni månedene, og jeg vil anta at det norske markedet viser en god del bedring i 2024 og 2025, fra vårt perspektiv, sier han.

Eifler viser til tre store utfordringer som han omtaler som et «energi-trilemma»:

  • verden skal omstille energiforbruket bort fra fossil energi
  • folk og bedrifter har behov for rimelig energi
  • verden har behov for trygg energiforsyning, såkalt energisikkerhet

– Jeg tror vi fortsatt er tidlig i å finne den riktige balansen i dette trilemmaet, sier Eifler.

Konsernsjef Robert Eifler i Noble Corporation.

Noble-sjefen er enig i at det trengs større investeringer hvis oljebehovet skal møtes.

– Jeg tror vi er underinvestert, og jeg tror olje og gass vil spille en sentral rolle i å levere trygg og rimelig energi i flere tiår, sier han.

Selskapets kunder økte sine investeringer i 2021 og 2022, og Eifler sier at antallet investeringsbeslutninger den siste tiden kan tyde på at det blir mer å gjøre i riggmarkedet fremover.

– Når investeringsbeslutningene godkjennes, så skaper det 3–5 år med virksomhet for oss. Så jeg er ekstremt optimistisk til hvordan de neste fem årene ser ut innen offshore olje og gass, sier han.

Riggen Noble Integrator er blant de totalt fire riggene som skal bore brønner for Aker BP og partnerne de kommende årene, gjennom alliansen for oppjekkbare rigger som består av Noble Corporation, Halliburton og Aker BP.

– Går litt treigt

Konsernsjef Kjetil Gjersdal i Odfjell Drilling er positiv til utviklingen i riggmarkedet de neste 5–10 årene.

Jeg syns jo det går litt treigt akkurat nå. 2023 blir jo ikke noen fest på noen måte. Det blir virkelig et jobbeår, sier Gjersdal til E24.

Han er fornøyd med at hele flåten holdes aktiv.

– Vi ser at markedet kryper. Det går litt for sakte, men det går rette veien. Det går oppover, sier han.

– Mange mener det har vært investert for lite i olje og gass, og vi ser at dyrt drivstoff skaper utfordringer. Hvordan vurderer du markedet?

– Jeg er helt enig, det har vært massive underinvesteringer de siste 6–7 årene, og det er store volumer hydrokarboner som må erstattes. Det finnes rett og slett ikke noe alternativ, det må bare gjøres. Og for å gjøre det så må du bore brønner. For å bore brønner må du ha rigg. Og vi har rigg. Sånn sett er vi positive, sier han.

Gjersdal ser at klimautfordringene også må løses, i tillegg til å sikre nok olje og gass i mellomtiden.

– I vår selskapsgruppe har vi initiativ inn mot vind og den type aktivitet, men vi er veldig tydelige på at i mange, mange, mange år skal vi ha boreaktivitet, for det er helt nødvendig for å få på plass de volumene verden trenger, sier han.

Konsernsjef Kjetil Gjersdal i Odfjell Drilling.

– Nå begynner det å bite

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik venter store prissvingninger i oljemarkedet fremover.

– Selv om vi nå snakker om global resesjon, er oljeprisen ganske høy. Det ble ikke investert nok fra 2014 og fremover, og nå begynner det å bite, sier Hersvik til E24.

Coronakrisen og sanksjoner mot olje og produkter fra Russland har skapt mye støy i markedet, påpeker han.

– Men den overordnede trenden er etter mitt syn ganske tydelig, det investeres for lite i olje og gass, tilbudet vokser ikke raskt nok, og etterspørselen faller ikke slik noen skulle tro, sier han.

– Jeg tror det kommer til å bli en robust situasjon både fire og fem år fremover, men jeg tror også vi kommer til å ha en volatil oljepris som går opp og ned, sier Hersvik.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Etterlyser nye letearealer

Aker BP leverte hele ti prosjektplaner på norsk sokkel før nyttår, med investeringsplaner på over 200 milliarder kroner. Sammen med alliansepartnerne Noble, Halliburton og Odfjell Drilling skal de bore brønner mer eller mindre sammenhengende fra 2023 til 2027.

Men for å sikre ny produksjon på sikt trengs det ifølge Hersvik ytterligere arealer på sokkelen.

– Jeg er veldig opptatt av å få opp så mye areal som overhodet mulig. Jeg tror aktiviteten på norsk sokkel er helt avhengig av at det blir lett parallelt med at det blir bygget ut, sier han.

Han håper at 26. konsesjonsrunde blir noe av, selv om SV og regjeringspartiene er enige om at den ikke kommer i denne stortingsperioden. I mellomtiden skal Aker BP lete videre i modne områder, etter å ha fått 17 lisenser i årets TFO-runde.

– Det er utrolig viktig at bransjen leter i både 2023 og 2024 og 2025. Det er beslutninger vi skal ta på den porteføljen og litt andre ting som er basisen for neste generasjon med feltutviklinger, sier Hersvik.

Aker BP og tre oljeserviceselskaper signerte onsdag rammekontrakter på Fornebu, og viderefører dermed to boreallianser som ble inngått i 2017. Fra venstre: Konsernsjef Robert Eifler i Noble Corporation, konsernsjef Jeff Miller i Halliburton, konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP og konsernsjef Kjetil Gjersvik i Odfjell Drilling.
Publisert:
Gå til e24.no