Kabel- og linjetrøbbel demper sørnorske strømpriser: – Varer nok gjennom hele sommeren

Kabeltrøbbel til Danmark og svenske kutt i linjekapasiteten demper sørnorske strømpriser. – Vi må nok ut til november før vi når opp i en strømpris på 20 øre kilowattimen, sier analytiker.

Strømprisene i Sør-Norge dempes av manglende utvekslingskapasitet til nabolandene. Blant annet er det feil på kabelen Skagerak IV mellom Norge og Danmark, som kom i drift i 2014.
Publisert: Publisert:

Den siste tiden har en rekke faktorer dempet strømprisene i Sør-Norge til usedvanlig lave nivåer på mellom ett og fem øre kilowattimen.

Noen av faktorene er varmt vær, lav etterspørsel og lave gasspriser i Europa, mye snø i fjellet og nedbør her hjemme, og mye vind.

Den siste tiden har også strømforbindelsene til Danmark og Sverige hatt begrenset kapasitet, slik at det blir vanskelig for kraftbransjen å kvitte seg med strømmen den veien.

Sverige har begrenset kapasiteten i kraftnettet sitt av interne årsaker. Kablene mellom Norge og Danmark har feil som det vil ta måneder å fikse.

Partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

Det danske kabeltrøbbelet og de svenske begrensningene legger en demper på strømprisen, ifølge partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

– Definitivt. Vi har hatt en vinter med masse snø, og nå smelter det. I tillegg har det kommet en del nedbør. Kraftselskapene har hele tiden produsert for fullt for å få plass i magasinene til det som kommer ned, og så får man ikke eksportert den strømmen, sier Rennesund til E24.

– Da blir det innestengt kraft, og man får ikke den prisen man ellers ville ha fått. Prisene i Sør-Norge har nok vært lavere enn de ville ha vært uten eksportbegrensningene, sier han.

Feil på dansk kabel

Den nyeste strømkabelen mellom Danmark og Norge er Skagerak IV som kom i drift i 2014. Nå er den ute av drift, ifølge Energinet.dk, som har ansvaret for «motorveiene» i det danske kraftnettet.

– Det foregår i øyeblikket arbeid på SK4, arbeidet forventes å være ferdig i slutten av juli, skriver Energinet.dk til E24.

Det er fire kabler mellom Norge og Danmark. I tillegg til feilen på den fjerde kabelen er også Skagerak II ute av stand. Den ventes først å være i drift i september, ifølge Energinet.

NVE tror at kapasiteten for utveksling mellom Danmark og Norge vil ligge på 40 prosent av full kapasitet frem til september.

Sverige vil unngå overbelastning

Kapasiteten mellom Nord- og Sør-Sverige er begrenset. Det oppgir Svenska Kraftnät (SVK), som har ansvaret for driften av «motorveiene» i nabolandets kraftnett.

De har satt begrensninger for å unngå overbelastning av nettet og sikre driftssikkerhet og stabilitet i en periode med flere utfordringer.

– Mindre produksjon i Sør-Sverige som følge av forlengede revisjoner av kjernekraften og ulønnsomhet på grunn av lave kraftpriser gjør at vi står overfor en utfordrende situasjon som krever en rekke tiltak, kapasitetsbegrensningen er en av dem, skriver Svenska Kraftnät til E24.

Ifølge SVK vil utvekslingen mellom Øst-Norge og Sør-Sverige ligge på 30 prosent av den installerte kapasiteten frem til oktober.

Billig i hele sommer

Den siste tiden har strømprisen i Sør-Norge ligget på rundt fem øre kilowattimen, og den har vært nede i 1,5 øre på det laveste. I tillegg kommer nettleie og avgifter.

I første kvartal betalte norske strømkunder i snitt 87,8 øre kilowattimen for strømmen. Det er imidlertid nesten en tredjedel billigere enn i samme kvartal året før, da strømmen kostet 1,06 kroner kilowattimen.

– De lave prisene varer nok gjennom hele sommeren. Hele juni og juli er priset på rundt de nivåene vi ser nå, og så vil det gradvis stige utover i august, september og oktober, sier Rennesund.

– Men vi må nok ut til november før vi når opp i en strømpris på 20 øre kilowattimen. Prisene er betydelig lavere enn det vi opplevde på samme tid i fjor, sier han.

– Helt, helt eksepsjonelt år

Selve kraften kostet 27 øre i snitt i første kvartal i år, fra 42,5 øre kilowattimen ett år tidligere. Siden har prisene falt enda mer.

– Det er et helt, helt eksepsjonelt år. Det var mer enn dobbelt så mye snø som normalt i fjellet, det var mye vind, og så kom coronakrisen på toppen, sier Rennesund.

– Etterspørselen i Norden har vært ganske upåvirket, men etterspørselen på kontinentet har sunket, og gassprisen har falt. En varm vinter har også bidratt til å dempe prisene. Det er sjelden at alle disse faktorene sammenfaller, sier han.

Tror på 40 øre på sikt

Rennesund og Thema Consulting venter imidlertid ikke at strømprisene skal holde seg så lave som nå. Økt elektrifisering vil gi økt behov for mer strøm, og økt innslag av vindkraft vil føre til større variasjoner i prisene.

– Gassprisene og etterspørselsveksten vil nok være noe lavere enn tidligere antatt de neste årene. Men etter hvert skal prisene opp igjen. Vi forventer priser på rundt 40 øre kilowattimen om noen år, sier Rennesund.

– Hva betyr de lave prisene for norske kraftselskaper og eierne deres?

– Det er klart, med en snittpris som kan ende på rundt 13 øre kilowattimen i år vil selskapene definitivt merke det. Hvor mye, det henger litt sammen med hvor mye av produksjonen de har prissikret. Eierne vil merke det ved at mulighetene for utbytte blir mindre, sier Thema-partneren.

Han peker på at store produksjonsvolumer peker i motsatt retning.

– Det er produsert godt over åtte terawattimer mer enn normalt i år. Men når prisene er så lave som nå, så vil ikke de økte volumene motvirke priseffekten helt, sier Rennesund.

Publisert:
Gå til e24.no