Kreftfaren offshore: – Equinor setter økonomi foran vår sikkerhet

Kreftfaren for oljearbeidere er større enn tidligere trodd, og i Equinor venter ansatte på tiltak. Selskapet innrømmer at ikke nok har skjedd.

Anders Opedal leder nå Equinor. Selskapet får kritikk for at arbeidet mot å sikre ansatte mot farlig benzengass går for tregt – og er enig.
Publisert:

Høsten 2018 var kreftfaren ved omgang med benzen tema på et arrangement hos Petroleumstilsynet. Salen på Ullandhaug i Stavanger var velfylt av personer som fikk høre om forslag om å senke den såkalte grenseverdien den kreftfarlige forbindelsen som lett går over i gassform.

Gassen er enda farligere enn man tidligere har visst. Nå var spørsmålet hvordan bransjen skulle møte dette – og en ny og langt lavere grense for hvor mye benzen oljearbeidere kan utsettes for.

Hovedverneombud Rolf Einar Jacobsen på Equinor-plattformen Gullfaks C var en av innlederne. Han var ikke veldig oppløftet.

– Bruker altfor lang tid

Tidligere i 2018 hadde Petroleumstilsynet reagert på at Equinor ikke har noen oversikt over hvordan arbeiderne på plattformen utsettes for benzen. Selskapet hadde tidligere gitt beskjed til myndighetene om at de hadde kartlagt eksponering for den kreftfarlige gassen – men det viste seg ikke å stemme.

– Vi bruker altfor lang tid på utredninger og andre prioriteringer, derfor er det vanskelig å få gjennomført konkrete tiltak snart nok, sa Jacobsen og fortsatte:

– Vi har en lang vei å gå.

Over to år senere er ikke Jacobsen noe særlig mer positiv. Equinor har allerede senket sin interne grenseverdi for hvor mye benzen ansatte kan utsettes for. Likevel mener hovedverneombudet på Gullfaks C at faktiske tiltak sitter langt inne i selskapet.

– Hvis det er noe som gir økt produksjon er de langt lettere å få gjort noe med enn tiltak som går på helse. Vi savner at det skjer noe konkret. Vernetjenesten mener dette arbeidet går altfor tregt, sier Jacobsen, som har jobbet 32 år i Equinor

Torsdag legger Petroleumstilsynet fram sin rapport om risikonivået på norsk sokkel – RNNP. Eksponering for kjemikalier er ikke en del av rapporteringen fra selskapene, men er en del av spørreundersøkelsen som gjennomføres hvert andre år.

SE SENDING FRA PETROLEUMSTILSYNET: Direktesending

Ptil-sjef Anne Myhrvold legger fram nye tall for målinger av sikkerhetsnivået på norsk sokkel

Myndighetene ikke fornøyd

Petroleumstilsynet påpeker mye av det samme:

  • Stureterminalen: Equinor har ikke god nok oversikt over benzenkilder, ble det sist påpekt i midten av februar etter et tilsyn.
  • Grane-plattformen: Equinor har i «begrenset grad» fulgt opp egen påpekning fra 2017 om at det er et behov for å gjennomføre målinger av hvor utsatt ansatte er for benzen.
  • Selskapene vet mye og har gjort mye, men i praksis er ikke resultatene der de skal være, mener tilsynet.

Equinor sier de deler store deler av beskrivelsen av situasjonen – og at selskapet ikke har gjort nok.

– Vi har jobbet mye med dette og kommet langt på mange områder. Men det er også områder hvor vi ikke er i mål, sier talsperson Morten Eek.

Les på E24+

Fortviler over oljearbeidere med kreft

Hovedverneombudet på Gullfaks C-plattformen mener at Equinor-ledelsen i for liten grad prioriterer ansattes helse.

– Ikke føre var

Hovedverneombud Jacobsen viser til at en utfordring med benzen er at mange forhold spiller inn.

– Oljedamp med benzen kan legge seg ulike steder på plattformen avhengig av vindretning. Så kan det være helt fritt for damp med benzen en dag, for at den så er tilbake neste. Det avhenger av mange variabler. Vi er ikke føre var her, og dessverre er vi ikke etter snar heller.

– Så hva må gjøres?

– Vi må ta tak i de kjente utfordringene. Ventilasjon av oljedamp må enten gå inn i et lukket system eller via filter.

Les på E24+

– Større risiko enn på lenge for at oljearbeidere skal bli forgiftet

– Ledelsen vet ikke hva som skjer

Jacobsen forteller at vernetjenesten har prøvd å gjøre noe med problemet.

– Men det er ikke så lett hvis vi ikke kan vise til målinger med for høye verdier. Da kan vi ikke gjøre annet enn å rapportere våre bekymringer inn i systemet, ta saken opp på vernemøter og varsle plattformledelsen.

Jacobsen mener at Equinors aktivitet på norsk sokkel må svi for at selskapet har tapt flere hundre milliarder kroner i USA.

– Kostnadskutt er blitt en karusell hvor det ene effektiviseringsprogrammet avløser det andre. Og det er helt åpenbart at dette går utover vedlikeholdet.

– Så økonomi går foran sikkerhet?

– Ja, det er helt klart at Equinor setter økonomi foran vår sikkerhet. Vi blir stadig møtt med at hvis vi ikke klarer å opprettholde produksjonen så kan vi bare legge ned hele plattformen.

– Equinor-ledelsen har avvist at økonomi går foran sikkerhet, og viser til forbedret statistikk?

– Det kjenner ikke til hva som skjer på den enkelte plattform. De ser det store bildet. Og sikkerhetskritisk vedlikehold blir prioritert fordi det viser seg i statistikken. Men det gjelder ikke tiltak for helse.

Kreftregisteret er nå i gang med et forskningsprosjekt for å se på oljearbeideres fare for å få kreft av benzen.

– Vi ser at den del av våre kolleger har fått kreft etter at de har gått av med pensjon. Det kan virke som sykdommen kommer krypende etter at de har vært eksponert for farlige gasser over tid, men dette vet vi for lite om, sier Jacobsen.

Les på E24+

Ekofisk-direktøren møtte igjen kolleger han visste var ti år yngre enn ham. Nå så de ut som de var 30 år eldre

Equinor ikke fornøyd

Kritikken om at Equinor ikke har gjort nok er selskapets talsperson Morten Eek enig i. Men han mener også at mye er gjort.

– Vi har kartlagt nesten alle våre installasjoner i Norge for hvor personell kan bli eksponert. Det er bare et par vi ikke er i mål med, sier Eek.

Men Equinor er ikke fornøyd med jobben som er gjort med å merke disse punktene, som nettopp er et sentralt punkt i kritikken mot selskapet.

– Vi har ikke fulgt godt nok opp merkingen av punktene med skilt og maling for å tydeliggjøre hvor ansatte kan bli eksponert, altså typisk avluftingssystemer. Der har vi nå tatt en ny runde og gitt ansvar for å følge opp på de ulike feltene. Så nå blir dette prioritert.

– Hvorfor ikke tidligere?

– Andre type oppgaver har nok kommet høyere på lista, selv om merking har vært planlagt som jobber som skal utføres. Vi har brukt tid på en nødvendig og omfattende kartlegging som nå nærmer seg komplett. Nå blir det neste steget å få merkingen på plass.

– Spiller økonomi inn?

– Jeg opplever ikke at det stemmer. Vi har brukt mye tid og ressurser på dette arbeidet og har kommet et langt stykke videre. Vi bidrar også med finansiering og deltar i forskning på tvers av industrien, så det er mer snakk om prioritering av oppgaver her enn spørsmål økonomi, sier Eek.

Han viser til at det ikke er selskapet som avgjør om en ansatts sykdom er yrkesrelatert eller ikke, men at saken da ligger hos Nav.

– Vi har ingen rolle i vurderinger her, vår oppgave i slike saker er å bringe fram det vi vet om den faktiske eksponeringen på arbeidsplassen ved for eksempel mistanke om yrkesskade eller sykdom.

Les også

– Viktig steg på veien mot svar for skadde oljearbeidere

Les på E24+

Oljearbeider fikk nesten 12 millioner etter kreftdiagnose

Les på E24+

Forsikringsselskap anker rekordutbetaling til oljearbeider som fikk kreft

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om