Frykter at dopapir gir avskoging: Oljefondet uenig med Procter & Gamble

Eierne av Procter & Gamble ber selskapet gjøre mer for å hindre at produkter som toalettpapir bidrar til avskoging. Oljefondet stemte for forslaget.

Dette er noen av Procter & Gambles produkter. Oljefondet støttet denne uken et aksjonærforslag om at selskapet må gjøre mer for å begrense avskoging.

Procter & Gamble
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Et solid flertall på 67 prosent av aksjonærene i kjempeselskapet Procter & Gamble støttet forslaget fra Green Century Funds på Procter & Gambles generalforsamling denne uken, mot ledelsens anbefaling.

Blant aksjonærene som støttet forslaget var det norske Oljefondet, som ved nyttår eide aksjer for 28,4 milliarder kroner i Procter & Gamble, som tilsvarer et eierskap på 1,04 prosent.

– Procter & Gambles aksjonærer har sendt et ettertrykkelig budskap til selskapet, sa Jessy Waxman i Green Century i en uttalelse etter avstemningen.

I sitt aksjonærforslag tok Green Century til orde for at Procter & Gamble skal gjøre mer for å begrense avskoging og hogst av jomfruelig skog i sin verdikjede. Forslaget ba også selskapet om å rapportere om arbeidet mot avskoging.

Procter & Gamble bruker papirmasse (pulp) til produkter av typen servietter av merket Puffs, dopapir av merket Charmin og tørkepapir av merket Bounty.

P&G bruker også palmeolje i sine produkter, med risiko for avskoging og utslipp av CO₂, ifølge aksjonærforslaget.

Styret i Procter & Gamble rådet på forhånd aksjonærene til å avvise forslaget, og påpekte at selskapet allerede rapporterer mye om sine verdikjeder. Selskapet har også publisert sin strategi om avskoging og klimaendringer.

– P&G vil fortsatt jobbe for å sikre bærekraftig tilgang på råvarer som papirmasse, palmeolje og palmekjerneolje, skriver styret i innkallingen til årets generalforsamling.

Les også

Investorer som Storebrand og KLP ut mot Brasils avskoging: – Vi er dypt bekymret

Oljefondet støttet avskogingsforslaget

Det norske Oljefondet stemte for Green Centurys aksjonærforslag, ifølge Oljefondets egne nettsider.

– Styret burde ta hensyn til viktig bærekraftsrisiko som selskapet står overfor, og de bredere miljømessige og sosiale konsekvensene av driften og produktene sine, skriver Oljefondet i sin begrunnelse for stemmegivningen.

Oljefondet påpeker at selskapers rapportering om bærekraft bør være i tråd med tilgjengelige globale rapporteringsstandarder og rammeverk, for å støtte opp under investorers analyser av risiko og muligheter.

– Når et selskaps rapportering ikke tilfredsstiller vår standard som finansiell investor, vil vi vurdere å støtte et velfundert aksjonærforslag til tar til orde for fornuftig rapportering. Vi vil ikke støtte aksjonærforslag til ser ut til å kreve en strategi eller detaljerte metoder, urealistiske tidshorisonter eller mål for gjennomføring, skriver Oljefondet.

Fondet har også tidligere vært engasjert i kampen mot avskoging. Oljefondet hadde blant annet et møte med banker, forvaltere og matprodusenter i Singapore i fjor for å diskutere risikoen for avskoging.

Les også

Oljefondet solgte seg ut av 42 selskaper i 2019

Blackrock stemte for

Også kjempefondet Blackrock støttet aksjonærforslaget, som i tillegg tar til orde for økt rapportering om avskoging.

– Det er rom for P&G til å øke frekvensen og dybden i rapporteringen, skriver Blackrock i sin begrunnelse.

– Selskapers risiko for omdømme og drift ved å bli implisert i anklager om avskoging bekymrer oss, skriver Blackrock.

Les også

Norsk laksenæring med på globalt soya-opprør mot Brasil

Dette er bekymringene

Ifølge Green Century henter P&G papirmasse og tømmer fra Canada, inkludert i boreal barskog som også finnes i Skandinavia og anses som et viktig CO₂-lager.

De mener at Procter & Gamble henger etter konkurrenter som Kimberly-Clark på dette området.

Konsernsjef David Taylor i Procter & Gamble.

Procter & Gamble

P&G bruker råstoff som er sertifisert av Sustainable Forestry Initiative, men ifølge Green Century hindrer ikke dette hogst i gammel skog eller skoger med høy verneverdi. Denne standarden gir heller ikke tilstrekkelig beskyttelse av truede arter som den nordamerikanske villreinen (caribou), hevder de.

Green Century mener at P&G heller burde redusere behovet for fiber fra naturskog, og ta i bruk råvarer som er sertifisert av Forest Stewardship Council, som beskrives som «gullstandarden» i industrien.

– Det at P&Gs ikke har håndtert avskoging og skogforringelse i sine leverandørkjeder utgjør en reell finansiell risiko for selskapet og aksjonærene, sa Leslie Samuelrich i Green Century da forslaget ble fremmet.

Flere miljøaktører er også kritiske til P&G og andre amerikanske leverandører av tørkepapir og dopapir. I rapporten «The Issue With Tissue» påpeker Natural Resources Defense Council at canadiske skoger skylles ned i USAs toaletter, og kritiserer blant annet P&G-merket Charmin.

Oljefondet stemte for øvrig også mot gjenvalg av konsernsjef David S. Taylor til styret i P&G. Fondet har et prinsipielt syn om at konsernsjef og styreleder i selskaper bør være to forskjellige personer, av hensyn til god selskapsstyring.

Les også

Norge signerte naturerklæring forrige uke: – I statsbudsjettet er det glemt

Les også

Oljefondet kan ha 25 milliarder i Amazonas

Les også

Mowi om Amazonas-rasering: Vurderer å droppe soya fra Brasil

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Procter & Gamble
 3. Skog
 4. Canada
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Fersk SSB-rapport: Beskjeden effekt av tvungen oljebrems

 2. Equinor har gjort nye oljefunn ved Bay du Nord i Canada

 3. Vil la Oljefondet øke andelen eksterne forvaltere

 4. Annonsørinnhold

 5. Ap mener Høyre har mistet troen på Equinor etter forslag om nedsalg

 6. Oljeprisen stiger: Ny orkan har stengt ned 80 prosent av oljeproduksjonen i Mexicogolfen