Ressursene på norsk sokkel

Lundin blar opp 1,16 milliarder i Barentshavet: Kjøper seg inn i Wisting- og Alta-funnene

Lundin legger et milliardbeløp på bordet og trapper opp satsingen i Barentshavet. Selskapet sikrer seg nå en posisjon i det neste store oljefeltet, kalt Wisting, og de kjøper seg opp i sitt eget Alta-funn.

Kristin Færøvik er sjef for oljeselskapet Lundin energys norske virksomhet. Arkivbilde.
 • Marius Lorentzen
 • Eivind Bøe
Publisert:

– Dette er veldig gøy og det er en manifestasjon av vår langsiktige satsing på Barentshavet, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energys norske virksomhet, til E24.

Oljeselskapet inngått en avtale med Idemitsu Petroleum om å kjøpe eierandeler i deres lisensportefølje i Barentshavet, ifølge en børsmelding. Idemitsu selger unna halvparten av sin portefølje i det norske havområdet.

Totalt blar Lundin opp 125 millioner dollar i kontanter (1,16 milliarder kroner) og sikrer seg rundt 70 millioner fat i økt netto betingede ressurser - tilsvarende 1,78 dollar per fat.

Transaksjonen trer i kraft med virkning fra januar 2020.

For Lundin markerer dette er en viktig strategisk opptrapping i Barentshavet:

– Den store driveren i avtalen i avtalen er Wisting. Det er et prosjekt om kommer, og som er et stort og verdifullt funn, sier Kristin Færøvik videre.

 • Lundin kommer inn med en 10 prosent eierandel i Wisting-feltet (lisens PL537 og 537B). Idemitsu går fra 20 til 10 prosent, mens Equinor eier 35 prosent, OMV eier 25 prosent og Petoro 20 prosent.

Wisting er det neste store oljeprosjektet i Barentshavet og er ventet å bli klart etter at Johan Castberg-feltet er bygget ut. Sistnevnte skal i produksjon i 2023.

Etter at Stortinget vedtok oljeskattepakken før sommeren ga Equinors sjef for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, klar beskjed om at arbeidet med Wisting fortsetter. Målet er å få søknaden klar til 2022.

I tillegg til at Lundin kommer inn i Wisting, styrker de også eierskapet i et område de kjenner godt, nemlig Alta-området som de selv fant.

 • Lundin øker eierandelen sin i Alta (lisens PL609, 609B og 609D) fra 40 til 55 prosent
 • Lundin øker også eierandelen i lisens PL609C og PL851 fra 40 til 47,5 prosent. Det sikrer selskapet et større eierskap i letebrønnen Polmak som skal bores i nærheten av Alta fra oktober av boreriggen West Bollsta.

Analytiker Jon Masdal i DNB Markets skriver i en oppdatering at han «forstår rasjonalet» bak transaksjonen. Han forventer imidlertid kun å gjøre mindre endringer i DNBs verdsettelse av Lundin - på 183 svenske kroner per aksje i verdijustert egenkapital.

– Vi estimerer at kjøpsprisen for Wisting-andelen er på rundt 2,5 dollar per fat, som vi mener er fair for et felt med høy balansepris i Barentshavet, skriver han.

Les også

Bakgrunn: Equinor skal ta over utbyggingen av Barentshavets neste oljefelt

Det neste store oljefeltet i Nord

Equinor overtok i 2019 operatørskapet for utbyggingen fra OMV, i en avtale mellom de to selskapene.

Antallet fat man tror ligger under havbunnen har vokst og vokst med årene etter hvert som prosjektet har blitt modnet frem. Samtidig ligger feltet langt fra land og man har lenge jobbet med utbyggingsløsningen.

Før de overlot styringen til Equinor, annonserte OMV i januar 2019 at de oppjusterte ressursestimatet for Wisting med 90 millioner fat til totalt 440 millioner – et betydelig løft som bedret utsiktene for en utbygging.

– Dere sier at dere estimerer brutto ressursene til å ligge på 500 millioner fat, har det vært en oppjustering av funnet?

– Det er det vi estimerer ressursene til å være i de to lisensene, sier Færøvik.

– Hvordan vurderer dere risikoen i Wisting-prosjektet, blir det en krevende utbygging?

– Vi tror Equinor er på god vei til å levere en PUD (utbyggingsplan, journ.anm.) innen slutten av 2022. Det er gjort et veldig godt arbeid på å modne frem forståelsen av undergrunnen og utbyggingsløsningen, sier Færøvik.

Hun legger til at OMV la ned mye arbeid før de inngikk avtalen med Equinor, der de tok over utbyggingsansvaret som operatør frem til produksjonsstart.

Færøvik beskriver Wisting som et reservoar med god kvalitet og mye ressurser.

– Dette er en ny utbygging i Barentshavet som vil gi oss tilgang til mye spennende læring, men det viktigste er at det bidrar til en betydelig vekst hos Lundin – både i form av ressurser når vi leverer PUD og gjennom produksjon ved oppstart.

– I tillegg får vi eierandeler i infrastruktur som utløser nye fremtidige letemuligheter, sier Færøvik.

Les også

Mener oljebransjen slapp unna kraftig smell med krisepakken: – Reell fare for at vi da hadde sett en bråstans

Utsatte Alta-utbygging, har fortsatt troen

Når Lundin nå kjøper seg ytterligere opp i Alta-funnet og områdene rundt, så skjer det bare måneder etter at selskapet satte bremsene på utbyggingen.

Selskapet og partnerne hadde konkludert med at Alta- og Gohta-funnene til Lundin ikke var store nok til å forsvare en selvstendig utbygging.

– Betyr denne avtalen at dere har en fornyet tro på at Alta kan bli bygget ut?

– Det er ingen ting som endrer seg isolert med denne avtalen, men Alta vil bli en enda større del av vår portefølje, sier Færøvik.

Færøvik peker på at Lundin satte i gang en stor gjennomgang av porteføljen etter at Stortinget før sommeren vedtok en midlertidig oljeskattepakke.

Målet er å se om det er funn man kan fremskynde utviklingen av, for å dra nytte av de nye og gunstige skattereglene. Det arbeidet «fortsetter med uforminsket styrke, uavhengig av eierandel», sier hun.

– Vi har troen på Alta. Vi modner prosjektet frem og ser på muligheten for å gjøre det som en satellittutbygging, sier Færøvik.

Hun lister opp løsningene som nå vurderer:

 • Hovedscenarioet man jobber mot er å bygge ut Alta som en satellitt til Johan Castberg-feltet til Equinor
 • Man vurderer også å koble seg opp mot annen infrastruktur, men dette ligger lenger unna enn Johan Castberg
 • Det siste alternativet man ser på er å kjøpe inn en brukt FPSO (produksjonsskip, journ.anm.) som vil være billigere enn å bygge nytt

Lundin-sjefen sier at det foreløpig er for tidlig å si noe om de vil kunne akselerere andre prosjekter til å rekke fristen i skattepakken, men at man trolig vil vite mer neste år.

Frykter ikke skatte-hastverk

I år har det blitt kjent at Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet er forsinket av både corona og andre problemer ved verftet i Singapore. En rekke sveisefeil må blant annet utbedres og produksjonsstarten til feltet er forsinket fra 2022 til 2023.

Selv om Castberg-feltet vil dra nytte av skattepakkens fordeler i 2020 og 2021, er det kun nye prosjekter godkjent etter mai 2020 som vil få full effekt.

For å bli med må oljeselskapene sende inn en utbyggingsplan til myndighetene innen utgangen av 2022.

– Hva sier du til de som nå frykter at det blir gjort feil og at man går altfor fort frem i oljenæringen, fordi man skal rekke denne skattefristen i 2022?

– Det som skattepakken legger opp til er at man må levere utbyggingsplanen innen utgangen av 2022. Den legger ikke opp til at man må forsere selve gjennomføringen av utbyggingen. Så jeg er sikker på at Equinor vil gjennomføre Wisting på en god måte, sier Færøvik.

– Hvordan er investeringsviljen og hvordan ser dere på fremtidsutsiktene nå et drøyt halvår etter at coronapandemien traff næringen?

– Vi vente oss fort til en noe lavere oljepris, sier Færøvik og fortsetter:

– Det vil nok variere fra selskap til selskap hvordan dette føles. Lundin er et veldig robust selskap som har en fantastisk portefølje med en høy kvalitet i de produserende feltene og lave driftsutgifter. Det gir oss kapasitet til å lete og være med på nye investeringer, sier Færøvik.

– Har dere justert de interne lønnsomhetskravene deres for å tilpasse de til oljeskattepakken?

– Vi setter strenge krav til balansepris og internrente på nye prosjekter. Men det er klart at den midlertidige skattepakken hjelper særlig de mindre prosjektene til å møte disse kravene. Alle prosjekter må uansett tåle svingninger i oljeprisen, sier Færøvik.

Les mer om Lundin Energy:

Les også

Økte reserver på Edvard Grieg: – En eventyrhistorie

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Aksjelive
 3. Lundin
 4. Barentshavet
 5. Oljeindustrien
 6. Lundin Petroleum
 7. Lundin Norway

Flere artikler

 1. Neptune Energy kjøper seg opp i årets største oljefunn

 2. Lundins Alta-funn rekker ikke «skattefristen»: Satser stort på Edvard Grieg-området

 3. Slik tror Equinor det neste oljefeltet i Barentshavet vil se ut

 4. Rekordinntekter for oljeselskapet Lundin Energy

 5. Oljeselskapet Lundin produserte mer enn de fant i fjor