IEA: Tilbudet vil først i 2022 være høyt nok til å etterfylle lagre

Oljemarkedet beveger seg nærmere balanse fra oktober dersom Opec+ fortsetter å fjerne produksjonskutt, men selv da vil ikke tilbudet være høyt nok til å etterfylle oljelagre før tidlig 2022.

Prisen for både amerikansk lettolje og nordsjøolje ligger nå på over 70 dollar fatet.
  • Infront TDN Direkt
Publisert:

Det skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin oljemarkedsrapport for september, fremlagt tirsdag.

IEA skriver at uventede produksjonsbrudd i august har tvunget frem en nedgang i tilbudet for første gang på fem måneder, noe som har utvidet den skarpe nedgangen i globale oljelagre.

Orkanen «Ida» trekkes frem som den mest alvorlige hendelsen, hvor orkanen slo ut 1,7 millioner fat olje per dag ved utgangen av august.

Les også

Vil at Oljefondet skal sette mål om nullutslipp

Orkan-trøbbel

«Orkanen «Ida» fører fortsatt til problemer for USA og globale markeder. Offshore-installasjoner og raffinerier har vært trege til å gjenoppta drift på grunn av alvorsgraden av stormen, noe som har tvunget frem massive lagertrekk av både olje og produkter i flere nøkkelmarkeder», skriver IEA som legger til vi vil se størst påvirkning i september, med totale tilbudstap estimert til om lag 30 millioner fat.

Ved utgangen av juli var de totale OECD-lagrene 185,7 millioner fat under siste femårssnitt, og med produksjonsstans for nesten 0,9 millioner fat olje per dag, og 0,7 millioner fat i raffinerikapasitet ventes det at store lagertrekk vil fortsette gjennom september.

Samtidig pekes det på det amerikanske energidepartementets annonsering 23. august om at de vil selge opp til 20 millioner fat olje fra de strategiske lagrene, vil kunne veie opp noe av tapet fra «Ida». Kina er også på banen med salg fra deres strategiske reserver, i et forsøk på å dempe innenrikspriser og inflasjonspress.

IEA nedjusterer samtidig deres etterspørselsestimater for august og september med nesten 0,6 millioner fat olje per dag som følge av at etterspørselen i Kina og andre steder i Asia er under press fra flere covid-19-tilfeller, og flere mobilitetsrestriksjoner.

«Markedet burde skifte nærmere til markedsbalanse fra oktober dersom Opec+ fortsetter å fjerne produksjonskutt. Men til og med da vil ikke tilbudet være høyt nok til å etterfylle oljelagre før tidlig 2022. I mellomtiden kan strategiske oljelagre fra USA og Kina hjelpe noe med tette gapet», skriver IEA.

Les også

Råvareanalytiker foreslår 100 mrd. i året til havvind: – Vi må tenke mye, mye større

Venter litt mer global etterspørsel

IEA ser nå en global oljeetterspørsel på 99,39 millioner fat per dag i 2022, opp fra tidligere estimat på 99,31 millioner fat per dag.

Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2022 er på 98,19 millioner fat per dag, en oppjustering med 140.000 fat fra forrige rapport. I andre kvartal 2022 ventes det en global etterspørsel på 98,94 millioner fat per dag, en oppjustering med 100.000 fat fra forrige måned.

I tredje kvartal 2022 ser IEA nå en etterspørsel på 100,25 millioner fat per dag, fallende til 100,17 millioner fat per dag i fjerde kvartal. Tredjekvartalsanslaget oppjusteres med 160.000 fat og fjerdekvartalsestimatet nedjusteres med 80.000 fat.

Videre ser IEA fortsatt en global oljeetterspørsel på 96,15 millioner fat per dag i 2021.

Mer spesifikt ventes den globale oljeetterspørselen å ligge på 97,23 millioner fat per dag i tredje kvartal, en nedjustering med 210.000 fat, mens det ventes en etterspørsel på 98,76 millioner fat per dag i fjerde kvartal. Fjerdekvartalsanslaget nedjusteres dermed med 120.000 fat per dag, fremgår det.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen

Flere artikler

  1. IEA tror energikrisen kan øke oljeetterspørselen

  2. Kraftig oljeprisfall: – Trusselen mot etterspørselen er reell

  3. Oljeprisløftet: – Mye strammere enn for tre uker siden

  4. Oljeprisen bikker 80 dollar for første gang på tre år

  5. Oljeprisoppgang etter Opec-enighet