YS-tillitsvalgt kraftig ut mot Statoil: - Pinlig brudd på spillereglene

- Hva med å outsource konsernledelsen? spør tillitsvalgt etter nyheten om Statoils planer om utflagging av viktige funksjoner.

GROVT BRUDD: Tillitsvalgt for Negotia i Statoil, Kristin Øverland, mener Statoil er tatt i å bryte arbeidslivets spilleregler, men selskapet avviser kritikken.

  • Bjørn Haugan
Publisert:

YS' oljeforbund Negotia sier de reagerer med sterkt på dagens avsløring av at Statoil planlegger utflagging av sentrale jobber.

- Det er pinlig: Statoil er tatt i å bryte arbeidslivets spilleregler, sier Kristin Øverland, tillitsvalgt for Negotia i Statoil.

VG har i dag fått detaljerte informasjoner om en plan Statoil har lagt for å flagge ut 250-350 stillinger innen 2015 og potensielt opp til 1000 stillinger frem til 2020, innen sentrale tjenester innenfor IT, byggadministrasjon, HR og finans i Statoils service- og støtteorganisasjon.

De vurderes flyttet til lavkostland.

- Dette kommer fullstendig overraskende på oss ansatte. Prosessen Statoil nå kjører bryter med klare prinsipper i hovedavtalen, sier Kristin Øverland.

- Grovt brudd

- Statoil som solid norsk selskap med lange tradisjoner for samarbeid med de ansatte og med staten som stor eier, har frem til nå opptrådt ryddig når det gjelder å følge inngått avtaler. Det gjelder ikke minst drøftingsplikten etter Hovedavtalens bestemmelser. Den er nå brutt på en grov måte, sier Øverland.

AVVISER KRITIKKEN: Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil sier de ansatte har blitt tatt med så tidlig sommulig i drøftingene. Her sammen med konsernsjef Helge Lund (t.v.).

Heiko Junge

- Dette må være pinlig for Statoil. Hovedavtalen fastslår at det skal være drøftinger med ansatte så tidlig som mulig før beslutninger tas. Her har det overhodet ikke vært drøftinger og arbeidet er kommet veldig langt. Når man allerede har klart å innhente tilbud sier det seg selv at dette ikke er en flyve-ide.

Men informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil avviser at de ansatte ikke har blitt tatt med i drøftingene.

- Hovedavtalen stiller krav om tidligst mulig involvering av ansattes representanter i en prosess som dette, og det har blitt gjort i dette prosjektet, sier han, og understreker:

- Det foreligger ingen plan for outsourcing ut over de 250-350 årsverk som nå skal vurderes.

BAKGRUNN:

Internt dokument avslører: Statoil planlegger å flagge ut norske jobber

Vil bidra

Hun skjønner at kostnadssiden er viktig.

- Som arbeidstakere er vi selvsagt opptatt av å bidra til å sikre lønnsomme arbeidsplasser. Da forstår også vi at det er viktig å ha et blikk på kostnadssiden. Nå ser man imidlertid på kostnadselementer som er små i den store Statoil-sammenheng, poengterer Negotia-tillitsvalgte Øverland.

- Fra vårt ståsted er det for eksempel naturlig å spørre om ikke teknologien kan utnyttes bedre slik at de høye produksjons- og letekostandene kan senkes. Det kunne vært fristende å spørre om man også vurderer å outsource konsernledelsen? Det er vel liten tvil om at den vil være langt rimeligere å kjøpe i Riga og i sum spare enda mere penger, enn vanlige ansatte i konsernet.

- Negotia forventer at Statoil nå rydder opp i dette rotet og får prosessen inn i et riktig spor. Det aller første som bør skje – før ferien fortsetter - er at de ansattes representanter får invitasjon til drøftingsmøte snarest over sommeren. Skjer ikke det vil jeg be forbundslederen i Negotia ta saken opp med NHO.

Statoils informasjonsdirektør lover at det vil skje:

- Informasjons- og drøftingsmøter med de konserntillitsvalgte vil fortsette utover høsten, og gi god tid til involvering før konsernledelsen skal behandle saken og det fattes en eventuell beslutning om outsourcing.

- Dette gjelder også spørsmålet om hvordan selskapet på en best mulig måte skal kunne ivareta de ansatte dersom det skulle bli aktuelt å sette disse tjenestene ut til eksterne leverandører. Alle ansatte har blitt holdt løpende informert om selskapets planer og prosess på Statoils intranett, sier Jannik Lindbæk jr.

LES OGSÅ:

Statoil kjøper kraftverk på Mongstad for 1,8 mrd.

Disse selskapene tjener mest i verden

Statoil overtar Eagle Ford

Dårlig nytt for Statoils Barents-drøm

Publisert:

Flere artikler

  1. Ansatte følte seg truet med oppsigelse av Statoil

  2. LO hardt ut mot Statoil

  3. Hevder Statoil prøvde å skjule utflaggingsplaner

  4. Betalt innhold

    – 2.000 Statoil-ansatte må gå

  5. Betalt innhold

    – 2.000 Statoil-ansatte må gå