Kan ramme oljebransjen og maritim industri: Frykter nye smittebølger

Oljebransjen og maritim industri forbereder seg på tøffe tider. Wood Mackenzie sier at eventuelle nye smittebølger kan dempe etterspørselen etter olje og gass. Maritim næring i Norge frykter at 20.000 flere arbeidsplasser kan gå tapt, få år etter forrige krise.

En oljeplattform i Huntington Beach, California.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

I en fersk rapport anslår Wood Mackenzie en oljepris på 86 dollar fatet i 2030, men analyseselskapet sier at nye smittebølger og nedstengninger kan dra dette ned til 70 dollar fatet.

Selskapet har regnet på effekten av en potensiell ny smittebølge på oljebransjen. En ny oppblomstring av coronasmitte kan fordype en global tilbakegang og legge en ny demper på etterspørselen etter olje og gass, mener selskapet.

«Vår analyse for første halvår 2020 anslår at oljeprisen henter seg inn igjen etter hvert som etterspørselen stiger etter coronaviruset. Men en ny nedstengning i stor skala kan fordype resesjonen, og potensielt forsinke en opptur i brutto nasjonalprodukt til 2022», skriver Dulles Wang, som er direktør for gassanalyse i Amerika i Wood Mackenzie.

– Dette ville ha en betydelig effekt på olje- og gassektoren, skriver han.

Les på E24+

Hydro er ingen fetter Anton-aksje for småsparere

– Jeg er bekymret

I Norge er leverandørene til olje- og gassnæringen og maritim industri bekymret for tap av arbeidsplasser. Næringen er hardt rammet av oljekrisen fra 2014 til 2016 og coronakrisen. I verste fall kan maritim industri få 20.000 færre sysselsatte de neste to årene, ifølge en fersk rapport fra Menon Economics. Maritim industri består blant annet av verft og utstyrsleverandører.

Rapporten er laget for Lederne, Maritimt Forum, Nito, Tekna og Negotia.

– Jeg er bekymret, men samtidig velger jeg å være litt optimist. Jeg ønsker at vi skal få samfunnet i gang igjen, og ber folk om å følge de rådene de har fått, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne til E24.

– Vi er glade for de tiltakene staten har levert så langt, men denne Menon-rapporten viser at tiltakene ikke er nok til å motvirke bortfallet av arbeidsplasser i maritim industri grunnet coronakrisen. Det samme gjelder for olje- og gassindustrien. Ved en langvarig lav oljepris står vi i fare for å miste kompetanse og investeringsvilje i både maritim næring og innen olje og gass, sier han.

En ny smittebølge kan få store konsekvenser for global vekst og oljeprisen det neste tiåret, ifølge analyser fra Wood Mackenzie.

Forskjell på 16 dollar fatet i 2030

Forskjellen mellom en gjenopphenting og en ny smittebølge er betydelig, ifølge Wood Mackenzies estimater.

– I vårt hovedscenario anslår vi at Brent-prisen øker til 86 dollar fatet i årsgjennomsnitt i 2030. I et scenario med en ny smittebølge og nedstengning på grunn av coronavirus, faller dette til 70 dollar fatet, sier Wang.

Dulles Wang, direktør for gassanalyse i Amerika i Wood Mackenzie.

Global gassetterspørsel har holdt seg bedre oppe enn mange fryktet i år, ifølge analyseselskapet. Men prisene er svært lave, og gassbransjen vil også få en solid smell hvis det kommer en ny smittebølge, mener Wood Mackenzie.

– Vår globale gassmodell Next Generation viser at en andre bølge med nedstengninger ville resultere i at global gassetterspørsel faller med 4,5 prosent i 2020 sammenlignet med 2019, sier Wang.

Det internasjonale energibyrået IEA har tidligere anslått et fall på fire prosent i global gassetterspørsel i år, fra 2019. En rapport fra Bloomberg NEF og gassbransjen anslo nylig at gassetterspørselen vil ta seg opp fra 2021, med mindre coronakrisen drar ut i tid.

Les også

Analytiker: Hver sjette oljejobb kan bli borte

Kan ramme norske arbeidsplasser

Nye smittebølger og lavere global vekst kan ramme norsk maritim industri kraftig, inkludert alt fra leverandører til offshorenæringen til cruiserederier som Hurtigruten. Mange bedrifter i næringen slet allerede med lønnsomheten etter oljeprisfallet mellom 2014 og 2016, og coronakrisen gjør situasjonen verre.

Menons rapport viser at det var 110.200 sysselsatte i maritim norsk næring i 2014, men at antallet hadde falt til 86.500 i fjor. Rapportens hovedprognose er at sysselsettingen faller videre til 73.400 ved utgangen av 2022. En mer positiv utvikling begrenser fallet, slik at sysselsettingen havner på 80.400, ifølge analysen.

En mer negativ utvikling kan derimot føre til at bare 66.900 er sysselsatte i maritim næring om to år, anslår rapporten. Ifølge Menon vil statens tiltak så langt ha liten effekt på sysselsetting i den maritime industrien.

Forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

«Tiltakene for å redde verftsnæringen er for små til ha særlig effekt, og den mye omtalte oljepakken vil ikke øke aktiviteten hos norske skipsverft og maritime utstyrsleverandører nevneverdig, ettersom markedet for nybygg av offshoreskip er dødt, oljepakke eller ikke», skriver Menon i rapporten.

«Oljepakken vil derimot utløse større positive effekter hos rederiene, men da kun hos de selskapene som er vridd mot olje- og gassmarkedet. Prognosene for investeringer og leteaktivitet på norsk sokkel har gått opp som følge av oljepakken, og dette vil påvirke offshorerederiene og riggselskapene positivt, men ikke mer enn at det demper fallet sammenlignet med 2019», skriver Menon.

Antallet sysselsatte i maritim næring har falt kraftig etter oljeprisfallet fra 2014 til 2016, ifølge en fersk rapport fra Menon Economics. Nye smittebølger kan i verste fall føre til lavere global vekst og at enda flere arbeidsplasser forsvinner, og næringen håper på statlig hjelp i form av flere bestillinger av skip.
Les på E24+

Dette blir Opedals største utfordringer

Maritim industri håper på tiltak

Lederne håper at staten kan gjøre mer for å hjelpe maritim industri.

– Spørsmålet er om det trengs enda mer konkrete tiltak, blant annet ved å fremskynde innkjøp av nye forsvars- og forskningsfartøy. Hvis regjeringen vil sette av øremerkede midler til å bestille skip, så kan man klare å holde oppe et stort kompetansenettverk i norsk industri og den maritime klyngen, sier Ingvartsen.

– Det er ikke sagt at det som er gjort er feil. Men denne rapporten viser at tiltakene dessverre ikke er tilstrekkelige. Økte statlig innkjøp kan bidra til å bevare hundrevis eller tusenvis av arbeidsplasser i denne næringen, sier han.

– Men kan staten berge alle arbeidsplasser?

– Det er ikke uuttømmelige kilder der. Jeg tror ikke vi greier å berge alle arbeidsplasser. Men med riktig stimuli, i samspill med fagkompetansen i næringen, så kan man berge mange av dem, sier Ingvartsen.

Les på E24+

Koronapandemien gjorde Anders Opedal sikker på at han ville ha Equinor-jobben

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljeprisutslagene
 2. Coronaviruset
 3. Oljebransjen
 4. Wood Mackenzie
 5. Gass
 6. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 7. Oljepris

Flere artikler

 1. Omstilling kan true oljeverdier for tusenvis av milliarder: – Fremtidig etterspørsel og pris er høyst usikker

 2. Venter sterke tall på norsk sokkel: – Nivåer man aldri har sett før

 3. Ber oljebransjen bruke pengestrømmen på omstilling: – En gyllen mulighet

 4. Fastlåst konflikt i oljestreiken: – Snakket til døve ører

 5. Kronikk: Vi må rigge oss for krise og omstilling