Equinor skal produsere hydrogen fra naturgass: – Håper dette kan overbevise Europa

Equinor håper at et nytt prestisjeprosjekt i Storbritannia kan overbevise verden om at hydrogen ikke bare kan produseres fra vann, men også naturgass.

Saltend Chemicals Park i Storbritannia der Equinor skal bygge et anlegg som produserer hydrogen fra naturgass. CO₂ skilles ut og sendes av gårde i rør for å lagres på britisk sokkel. Anlegget er ikke langt unna Easington, hvor norsk gass fra Ormen Lange og Sleipner strømmer i land.
Publisert: Publisert:

Regjeringen og selskaper verden over har satt klimamål som krever at man kutter i bruken av kull, olje og gass. I tillegg til strøm og batterier satser flere på hydrogen.

Onsdag meldte Equinor at de nå lanserer H2H Saltend-prosjektet utenfor Hull i nordøst-England.

Ved å bygge et av verdens første anlegg for produksjon av hydrogen fra naturgass vil man både jobbe for å gjøre industriområdet utslippsfritt, men også demonstrere at selskapets hydrogenstrategi kan bli en suksess.

At det er i Storbritannia og ikke i Norge at Equinor etablerer sitt første anlegg av denne typen skyldes både lokale rammevilkår og interessen fra industribedriftene i området, forklarer Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor og leder for prosjektteamet.

– Vi ser på flere mulige prosjekter og jobber videre med å etablere dette i Norge parallelt med prosjektet i Storbritannia. Det unike med dette prosjektet er at det er så mange kunder som ønsker å bruke hydrogen, sier Tveit.

Hun peker på at britiske myndigheter er aktive pådrivere og at landet ved lov har sagt at man skal være karbonnøytrale i 2050.

– Vi er så heldige i Norge at vi har vannkraften. I Storbritannia bruker de mye gass- og atomkraft, som også har et stort potensial for å fange CO₂, fortsetter hun.

I overgangen vekk fra kull, gass og olje trenger man trolig flere former for teknologi og energibærere for å lykkes.

Elektrifisering er den ene store trenden. Man bygger ut fornybar energiproduksjon og bruker strøm og batterier for å drive biler, varme opp hus og lignende.

En annen trend er hydrogen. Både norske Equinor og Nel satser på dette, sammen med en rekke andre selskaper.

Les også

Equinor planlegger hydrogenanlegg i Storbritannia

Trenger lavere kostnader og betalingsvillige kunder

Kostnadene knyttet til utslippsfri hydrogenproduksjon, distribusjon og bruk er imidlertid fortsatt for høye til at det utkonkurrere fossile alternativer uten støtte. Derfor søker også Equinor støtte til prosjektet fra britiske myndigheter.

– Hva må på plass for at denne løsningen vil bære seg økonomisk?

– Vi jobber med forretningsmodellen. En ting er kostnaden for å etablere anlegg og produsere hydrogen, en annen ting er hva brukerne er villige til å betale. De må kunne rettferdiggjøre en overgang fra å bruke naturgass til å bruke hydrogen, sier Tveit.

Equinor-direktøren sier at selskapet mener man trenger både mer fornybar kraft, kombinert med utslippsfri hydrogenproduksjon for å nå klimamålene.

– Man vil trenge hydrogen for å levere kraft til strømnettet, til kraftkrevende industri og man trenger det blant annet i stålverk og tungtransport.

Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor

Tror naturgass-hydrogen blir utkonkurrert på sikt

Hydrogen er i dag i bruk i noen få biler og i en rekke industriprosesser. Det er forventet at bruken av hydrogen vil øke massivt i tiårene fremover hvis man skal klare det grønne skiftet. Det er i dag tre måter å lage hydrogen på:

  • Grå hydrogen – laget fra naturgass (slipper ut CO₂)
  • Blå hydrogen – laget fra naturgass og med lagring av CO₂, som er et biprodukt i prosessen (slipper ikke ut CO₂)
  • Grønt hydrogen – laget gjennom elektrolyse av vann (slipper ikke ut CO₂)

Prosessen i Equinors nye prosjekt i Storbritannia handler om blå hydrogen. Naturgass sendes inn i en reformator som skiller karbon og hydrogen i naturgassen, mens CO₂-gassen som blir skapt fanges.

CO₂-gassen sendes deretter i en ny rørledning fra området og ut til britisk sokkel, på Endurance-feltet. Her har man undersøkt forholdene og funnet ut av de passer for CO₂-lagring, slik man også har gjort på Northern Lights-prosjektet på norsk sokkel.

Ifølge Equinor vil industrikundene i prosjektet gå helt over til å bruke hydrogen, mens gasskraftverket til Triton vil gå over til å bruke en blanding av 30 prosent hydrogen og 70 prosent naturgass.

Samlet sett vil dette kutte utslippene fra parken med 900.000 tonn CO₂ årlig, ifølge selskapet.

For å være en reell klimaløsning må man altså lykkes med å få til lønnsomhet i å reformere naturgass og fange CO₂-gassen. Her konkurrerer man også med grønt hydrogen, som blant andre Nel driver med, så lenge hydrogenet lages med fornybar strøm.

– Hvordan vurderer dere konkurransen fra elektrolyse-hydrogen?

– Jeg tror ikke vi skal se på dette som en konkurranse. Skal vi nå klimamålene trenger vi både grønn og blå hydrogen, sier Grete Tveit i Equinor.

Hun mener det grønne hydrogenet trenger «mye mer tilrettelegging og investeringer for å få volum» og at naturgassbasert hydrogen derfor vil være viktig i starten – men hun tror også naturgassen blir utkonkurrert over tid:

– Jeg tror blå hydrogen vil erstattes av grønn hydrogen over tid, sier Tveit.

Vil overbevise Europa

Det er ikke teknologien i seg selv som er det viktigste for Equinor på prosjektet, men å bevise at man kan bygge et slikt anlegg i stor skala – og få til lønnsomhet.

– Vi bruker bare kjent teknologi, men vi setter det sammen på en ny måte. Vi skal bevise et nytt konsept og at det finnes en forretningsmodell som fungerer, sier Tveit.

– Så dette blir et slags symbolprosjekt for å vise at dette fungerer?

– Ja, og det er både viktig for Equinor og alle som tror og jobber for det grønne skiftet, sier Tveit.

– I Europa er mange skeptiske til blå hydrogen (fra naturgass, journ.anm.), så jeg håper at dette kan overbevise Europa, og særlig Tyskland om at blå hydrogen hjelper oss til å redusere utslipp, fortsetter hun.

Equinor har investert enorme milliardbeløp opp gjennom årene i gassfelt, rørledninger og anlegg for å utvinne, transportere og selge naturgass. Hvis man lykkes med blå hydrogen kan man derfor fortsette å hente opp gass og selge den til bruk – uten utslipp.

– Hvor viktig er det for Equinor å lykkes med blå hydrogen sett i det lyset?

– Vi selger all gassen vi produserer i dag uten problem, men vi har en ambisjon om å redusere utslippene. Dersom man går utelukkene for grønn hydrogen (fra elektrolyse, journ.anm.) trengs nok ikke naturgassen, men da tror jeg vi fortsatt har et marked fordi man ikke klarer å generere nok hydrogen og kraft til markedet, sier Tveit og fortsetter:

– Går man også for blå hydrogen så har vi bruk for all naturgassen lenge. Så uansett hvilken vei vi går tror jeg at vi har et marked, men jeg tror også at markedet for naturgass vil være bedre med blå hydrogen.

Hun understreker at hun også tror at man i tillegg vil trenge utstrakt bruk av vann-, vind- og solkraft for å generere store mengder elektrisitet, i tillegg til hydrogen, for å lykkes med klimaarbeidet.

– Hydrogensatsingen er også viktig for å nå våre Scope 3-mål, sier Tveit, med referanse til at Equinor også måler utslippene til kundenes bruk av olje og gassen.

Les også

Setter også mål for kundenes utslipp: Slik er Equinors nye klimaplan

Publisert:
Gå til e24.no