Demonstrerer mot EU-samarbeid om kraftnett: Frykter høyere strømpriser

Fagforeninger demonstrerer mot tettere europeisk samarbeid om nettutbygging, men regjeringen avviser at det blir kraftig økte kraftpriser.

FRYKTER UTBYGGINGER: Leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi frykter at tettere integrering mellom Norge og EUs energibyrå Acer kan føre til at Norge må godta flere utenlandsforbindelser, og sier det er usikkert hvor høye kraftprisene vil kunne bli. Han frykter høyere priser vil kunne gå ut over kraftkrevende industri.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Tirsdag ble det holdt en markering utenfor Stortinget mot at Norge skal knytte seg tettere til EU når det gjelder utbygging av kraftnett.

EU har planer om å knytte det europeiske kraftnettet tettere sammen for å øke utvekslingen av kraft, og legge til rette for at mer fornybar energi kan bygges ut og at klimautfordringene kan løses.

Dette arbeidet koordineres og støttes av EUs energibyrå Acer. Regjeringen vil knytte Norge tettere til Acer ved å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

Fagforeningsrepresentanter fra industribedrifter langs hele kysten møtte tirsdag opp i tett snødrev utenfor Stortinget for å markere sine bekymringer, sammen med representanter fra LO i flere byer og Nei til EU.

Demonstrantene frykter blant annet at Acer skal tvinge Norge til å bygge enda flere eksportkabler for å utveksle strøm, og at dette vil føre til dyrere strøm i Norge.

Det kan i så fall gi svakere konkurransekraft for kraftkrevende industri, mener de.

Frykter tap av arbeidsplasser

Den LO-tilknyttede fagforeningen Industri Energi frykter for arbeidsplassene i tungindustrien.

– Jeg tror mange føler at vi har kommet oss over kneiken, jeg tenker da på markedet. Vi begynner å få investeringer på plass, sier leder Frode Alfheim i Industri Energi til E24.

– Når du da ser at det kommer en ny diskusjon som er med på å skape usikkerhet om arbeidsplasser, da får du denne typen mobiliseringer, sier han.

Ifølge Industri Energis beregninger vil en økning i strømprisen med bare fem øre kilowattimen bidra til å svekke resultatene i den kraftkrevende industrien i Norge med 1,75 milliarder kroner.

– Nå får vi endelig investeringene på plass. Politikerne må få med seg at det finnes et alternativ til utnytting av vannkraftressursene ved å produsere mer industriprodukter i Norge kontra å sende den uforedlet og med faktiske tap til kontinentet, sier Alfheim.

Han viser til at en del av strømmen går tapt når den fraktes over lange avstander.

(Saken fortsetter under bildet)

SIER NEI: Sps leder Trygve Slagsvold Vedum og SVs Kirsti Bergstø var til stede på en demonstrasjon mot EUs energiunion tirsdag.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Vil ikke utfordre EØS-avtalen

Olje- og energidepartementet (OED) avviser påstandene om at tettere tilknytning til Acer kan gi kraftig økte kraftpriser og tap av arbeidsplasser i industrien.

«Et mer harmonisert energiregelverk, som gir Norge lov til å delta i det europeiske energimarkedet, bidrar ikke til store endringer i kraftprisen», skriver OED i en epost til E24.

Departementet hevder tvert imot at Norge vil få mer innflytelse gjennom å knytte seg tettere til Acer, som også omfatter andre nordiske land.

«Gjennom tredje energimarkedspakke sikres NVE rett til å delta og øve innflytelse gjennom Acer. Vi er uansett en del av det nordiske kraftsystemet. Da er det også en fordel å kunne påvirke rammene for dette samarbeidet», skriver OED.

«Norge vil ikke være tjent med å utfordre EØS-samarbeidet gjennom en eventuell norsk reservasjon mot å innlemme Acer-forordningen i EØS-avtalen. EU er en viktig handelspartner innen energi, og Norge er tjent med å være en del av det europeiske energimarkedet», skriver OED.

Les også

Venter lave strømpriser

Overrakte rapport

Flere fagforeninger har sammen med Nei til EU fått De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte til å utarbeide en rapport om Acer.

Den ble tirsdag overrakt til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og SVs fungerende leder Kirsti Bergstø.

– Vi vet at landet vårt er bygget på vannkraft. Vi vet at kraftkrevende industri er avhengig av forutsigbarhet. Vi sier nei til å oppgi suverenitet, vi sier nei til mer fjernstyring fra Brüssel, vi sier nei til EUs energiunion, sier Bergstø.

Les også

Bygger kraftlinjer for 140 mrd.

Ulike anslag på kraftprisene

Mens nettansvarlig Statnett har hevdet at de nye kraftkablene til Tyskland og Storbritannia vil kunne øke norske strømpriser med 3–6 øre kilowattimen, mener Industri Energi at økningen kan bli betydelig høyere.

Fagforeningen anslår at kablene kan øke strømprisen med mellom 10 øre og 40 øre, ifølge rapporten fra De Facto. Forbundets leder Alfheim sier at dette tallet viser til et anslag fra Det internasjonale energibyrået, IEA.

– Det kan synes som et høyt anslag, sammenlignet med det Statnett og NVE sier?

– Det er ganske mange som har vært skråsikre i andre enden, sier Alfheim.

– Vi må se på konsekvensene av de kablene vi har fått og de som kommer før vi gjør vedtak om å bygge nye. For det er så stor usikkerhet at konsekvensene for norsk industri kan være fatal, sier han.

Venter 1–2 øres økning

Tilsynsmyndigheten NVE har tidligere spådd at strømprisene vil stige med seks til syv øre per kilowattime innen 2030, og at dette ikke bare har med økt utvekslingskapasitet å gjøre.

NVE sier at kablene til Tyskland og Storbritannia bare vil øke prisen med ett til to øre per kilowattime.

Norge har allerede fire kabler til Danmark og en til Nederland, samt en rekke overføringslinjer til Sverige.

«I tillegg til eksisterende forbindelser bygges det nå kabler til Tyskland og Storbritannia. NVEs analyser viser at de nye kablene kan bidra til litt høyere kraftpriser (1-2 øre/kWh)», skriver NVE i en epost til E24.

«Som nesten hundre prosent produsent av fornybar strøm er vi avhengig av import og eksport av strøm. Derfor har vi lenge hatt mye linjer og kabler til Europa. Dette vil også redusere sannsynligheten for veldig høye priser i kalde og tørre år, og veldig lave priser i milde og våte år», skriver NVE.

Regjeringen ønsker å innlemme Acer i EØS-avtalen. Acers vedtak skal etter planen settes i verk gjennom Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som ligger under NVE. Det skal også opprettes en ny klagemyndighet.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Strømpriser
 2. EU
 3. Fornybar energi
 4. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 5. Energi
 6. Teknologi

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Rapport: EU-samarbeid kan ende i priseksplosjon

 2. Island sier ja til Acer

 3. – Feilaktig og overforenklet

 4. Nytt prishopp på strøm

 5. Vil tvinge kraftbransjen til å spare på vannet