Unge næringslivsledere har mindre tro på oljebransjen enn andre

Kun 12 prosent av unge næringslivsledere tror olje og gass vil fortsette å være Norges viktigste industri i mer enn 30 år. Nesten halvparten er i høy grad villig til å gå ned i egen levestandard for å skape en bedre verden. 

MANGE ÅR IGJEN: Nesten ingen tror at oljenæringen har under 5 år igjen som landets viktigste industri, men det er uenighet om når andre sektorer tar over. Undersøkelsen fra First House viser at mange tror på et skifte om 20 års tid.
Publisert:

To av tre unge næringslivsledere tror olje og gass vil være det viktigste innen norsk industri i mindre enn 20 år fremover.

Det viser en undersøkelse som rådgivningsselskapet First House har gjennomført.

6 prosent tror dominansen vil vedvare i 30–40 år, mens 6 prosent tror den holder i over 40 år.

Det er en betraktelig mindre tro på oljenæringens fremtid som en grunnpilar i norsk økonomi enn hva gjelder unge voksne nordmenn generelt.

LES OGSÅ (+): Hvor har det blitt av Norges 60 millioner fat med manglende olje

Totalt 51 prosent av de spurte mellom 20 og 35 år tror nemlig at olje og gass vil være landets viktigste industri i minst 20 år til, og 29 prosent tror næringen vil inneha posisjonen i over 30 år.

Det er en mer enn dobbelt så stor andel som hos de unge næringslivslederne.

Kommunikasjonsrådgiver Tommy Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sier til E24 at han ikke er overrasket over funnet.

– Næringslivsledere har ofte det trekket at de er fremoverlente og tror på endring. Det er etter min vurdering positivt. Og som kjent er det en krevende øvelse å spå om fremtiden.

Hansen synes for øvrig at tallene er hyggelig lesning.

– Først og fremst er det gledelig at så mange unge næringslivsledere tror på viktigheten av olje og gass de kommende 30 årene. Olje- og gassnæringen er viktig for norsk økonomi og for teknologiutvikling som muliggjør det grønne skiftet. Vi har kompetanse og kapital som er helt nødvendig for å nå klimamålene og klare energiomstillingen, sier han.

Geografisk enighet

First House har også tatt en titt på hvordan svarene fordeler seg ut over ulike landsdeler.

Disse funnene overrasker noe, forteller partner Cecilie Ditlev-Simonsen.

– Vi hadde en hypotese om at unge voksne på Vestlandet ville ha en mer positiv holdning til at olje og gass forblir viktig i flere år enn befolkningen i andre deler av landet, men respondentene svarer omtrent likt uavhengig av geografisk tilhørighet.

Dette viser at aldersgruppen i det hele tatt er ivrig etter å flytte verdiskapningen til grønnere industrier, påpeker hun.

Sier seg villig til å ta ansvar selv

Undersøkelsen tegner generelt et bilde av klimabevisste unge næringslivsledere.

PARTNER: Cecilie Ditlev-Simonsen i First House.

På spørsmål om hva det er som i størst grad bekymrer dem i årene som kommer, svarer omtrent 70 prosent klimaendringer.

Nesten halvparten av dem, 45 prosent, sier at de er villig til å gå ned i levestandard for å skape en bedre verden.

Til sammenligning svarte 36 prosent av innbyggerne generelt det samme.

Næringslivslederne skiller seg noe fra ungdomspolitikerne i troen på hvordan man best oppnår et varig grønt skifte.

Mens politikerne mener at reguleringer må komme før kulturendringer, mener næringslivslederne at politikere som forfekter holdningsendringer kan være vel så viktig som nye reguleringer.

Legges frem i Arendal

Rapporten «Unge ledere fra politikk og næringsliv om fremtiden» vil legges frem tirsdag i forbindelse med Arendalsuka, det årlige arrangementet for debatt, faglig påfyll og mingling mellom nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv.

Undersøkelsen har First House gjort som følge av en økende etterspørsel etter kunnskap om hva morgendagens toppledere og beslutningstagere er opptatt av, forklarer partner Cecilie Ditlev-Simonsen.

– Samfunnet endrer seg raskere enn før. Etablerte ledere innser at de må snakke mer med neste generasjon for å holde seg oppdatert og ta riktige beslutninger, ser hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om