USA kan ha gjort tidenes oljefunn i Texas: Tror det kan hentes opp over 20 milliarder fat olje

Amerikanerne kan ha funnet mer enn «et norsk oljefond» med olje, gass og kondensat i Texas. Ifølge estimatet kan området inneholde mer enn seks ganger så mye olje som det nye norske gigantfeltet Johan Sverdrup.

ENERGISTATEN: I det såkalte Permian-bassenget i Texas er det allerede funnet olje i stort monn, men amerikanske geologer mener det finnes milliarder av fat til å hente opp. Bildet er fra Garden City, Texas, der Apache Corporation utvinner skifergass fra Permian-bassenget.
Publisert: Publisert:

Amerikanske myndigheter har nå det største skiferfunnet i USA noensinne i et område i Permian-bassenget i den amerikanske delstaten Texas. I skiferformasjonen som kalles Wolfcamp finnes det nemlig ufattelig store mengder olje, gass og kondensat, ifølge nye estimater.

Det er US Geological Survey som har stått for undersøkelsen og analysen av ressursene. Dette er et vitenskapsbyrå underlagt det amerikanske innenriksdepartementet. I tillegg til å forske på naturen og undersøke samfunnets påvirkning, har de også ansvaret for myndighetenes geologiske undersøkelser av olje- og gassressurser på land og offshore i USA.

US Geological Survey hevder i en fersk utredning at Wolfcamp-formasjonen inneholder 20 milliarder fat olje, 1,6 milliarder fat kondensat og 453 milliarder kubikkmeter med gass. Byrået har kategorisert ressursene som uoppdagede, men teknisk sett utvinnbare, ressurser.

Til sammenligning anslår det norske Oljedirektoratet at det gjenstår rundt 20,1 milliarder fat med olje på hele norsk sokkel, inklusivt uoppdagede ressurser.

Kartet viser områdene der US Geological Survey mener det finnes 20 milliarder fat med olje, pluss rikelig med gass og kondensat.

– Det faktum at dette er det største anslåtte funnet (med skiferolje, journ.anm.) vi har gjort noensinne viser at det selv i områder som har produsert flere milliarder fat med olje fortsatt er potensial for å finne flere milliarder fat til, sier Walter Guidroz, programkoordinator for byråets energiressursprogram i en pressemelding.

Funnet er omtalt av Business Insider, som blant annet peker på verdien av de enorme ressursene.

– Teknologiutvikling og endring i bransjen kan ha en betydelig påvirkning på hvilke ressurser som er teknisk mulig å utvinne, sier Guidroz videre.

Milliardverdier

Gitt en oljepris på rundt 45 dollar fatet i USA om dagen, er ressursene verdt 900 milliarder dollar, tilsvarende 7.650 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

Til sammenligning er det 377 milliarder kroner mer enn dagens verdi av Oljefondet, men da regner man ikke med hva det vil koste å utvinne ressursene. Byrået har ikke estimert hvor mye som det vil kunne være lønnsomt å utvinne.

Selv om US Geological Survey har gjort undersøkelser av Permian-bassenget det sør-vestlige USA før, er det første gangen man har utredet ressursene som finnes i Wolfcamp-formasjonen som ligger i Midland-delen av bassenget.

Man har allerede utvinnet olje i området siden 80-tallet, ifølge byrået, men da basert på vertikale brønner. I nyere tid har olje- og gasselskaper begynt å bore horisontale brønner med «fracking»-teknologi. Totalt er det nå boret over 3.000 slike horisontale brønner, ifølge byrået.

Ressursanslaget er gjort basert på geologisk kunnskap om området generelt og undersøkelser av formasjonene. Man regner også kun med det man anslår kan utvinnes med eksisterende teknologi.

Amerikanske olje- og gassressurser på land har spilt en avgjørende rolle i det internasjonale energimarkedet de siste årene. Hovedsakelig takket være en voldsom økning i USAs oljeproduksjon har man ikke bare gjort seg langt mindre avhengig av å importere olje, men også bidratt til det voldsomme oljeoverskuddet i markedet som fikk oljeprisen til å falle kraftig fra 2014 og utover.

Les også

Opec-optimisme ga prishopp

Les også

Statoils amerikanske drøm: Jakter lisenser på Hawaii

Les også

Sjefanalytiker: Trump-seier positivt for oljeprisen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om