Goliat-produksjonen kan være i gang igjen om kort tid

Oljeselskapet Eni er snart ferdig med reparasjonene på Goliat-plattformen, og nå er det været som bestemmer når produksjonen kan komme i gang igjen. Samtidig er Bellona svært kritisk til at Eni er tildelt enda flere lisenser i området.

KJEMPEN I NORD: Det gigantiske Goliat-feltet er blant pionerfeltene i Barentshavet i tillegg til Statoils Snøhvit-felt. Plattformen er bygget med det karakteristiske runde Sevan-designet, blant annet for å få til elektrifisering. Designet gjør også plattformen svært stabil i røff sjø og dårlig vær.

Foto: Jan-morten Bjørnbakk NTB scanpix
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

SANDEFJORD (E24): 16 år etter at det første funnet ble gjort i år 2000, kom Eni i mars i fjor i gang med produksjonen på Goliat-feltet.

Siden starten har det imidlertid vært problemer, og produksjonen måtte senest stanses 26. desember på grunn av skader på en losseslange. I august ble produksjonen også stanset etter at man oppdaget gass ombord og fordi plattformen mistet strømforsyningen fra land.

Før produksjonen ble stanset i desember hadde feltet likevel klart å utvinne olje verdt rundt åtte milliarder kroner – eller grovt regnet «to operahus» i Oslo, om man vil.

Nå sier Eni at produksjonen etter planen skal i gang igjen etter at siste uttesting av losseslangen er ferdig. Det arbeidet er væravhengig, ifølge selskapet. Det dårlige været som nå er i området kan dermed påvirke tidspunktet når plattformen er klar igjen.

Eni ønsker foreløpig ikke å gå ut med en dato for når produksjonen kan starte.

– Mener dere at dere kan få opp regulariteten og få til en god drift på Goliat fremover?

– Da vi gjenopptok produksjonen i september hadde vi en veldig god regularitet frem til vi oppdaget en skade på losseslangen i desember. Da besluttet vi å bytte delene som var skadet. Det arbeidet har tatt tid, blant annet på grunn av været, sier Andreas Wulff, direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni Norge, til E24.

Andreas Wulff, direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni Norge

Foto: Marius Lorentzen E24

– Nå er det arbeidet snart ferdig, og da planlegger vi å gå i gang igjen med produksjonen, fortsetter han, med forbehold om at det siste arbeidet som gjenstår er væravhengig.

Vanligvis mellomlagres oljen i tanker på plattformen før den sendes over til tankskip som frakter oljen til markedet. Siden romjulen har problemene med losseslangen gjort at tankene i plattformen har vært fulle, og det har dermed ikke vært mulig å produsere mer olje. Når lossesystemet blir ferdig reparert mener Eni altså at produksjonen kan gjenopptas igjen.

Les også

Eksperter om oppkjøpsryktene: Disse kjempene kan sluke Aker Solutions

Erkjenner at ting måtte endres

Den 12. januar ble det kjent at Petroleumstilsynet (Ptil) ga Eni et pålegg om å komme opp med en revidert driftsplan for Goliat-feltet for å sikre forsvarlig drift.

Andreas Wulff i Eni forteller til E24 at selskapet informerte tilsynet om at de vil levere det innen fristen 7. mars.

Tilsynsdirektør Anne Myhrvold uttalte ifølge NTB at de er bekymret for Enis styring av feltet, og at det både gjelder enkeltfunn og den samlede situasjonen. Torsdag i forrige uke la Ptil frem en tilsynsrapport for Goliat.

– Har dere sett behov for å gjøre endringer når det gjelder HMS-situasjonen (helse, miljø og sikkerhet)?

Ja, og vi har sett en positiv trend den siste tiden, samtidig så har det vært lagt ned et stort arbeid for å bedre samarbeidet med arbeidstagerrepresentantene. Det gjelder både tillitsvalgte i fagforeninger og verneombudene, sier Wulff og forklarer at Eni opplever samarbeidet med de tillitsvalgte som svært konstruktivt nå.

Vi i Eni mener likevel at vi fortsatt har en vei å gå, legger han til.

Etter det E24 forstår har det vært en erkjennelse i Eni om at man ikke har vært gode nok på trepartssamarbeidet i Norge, altså at de ansatte og tillitsvalgte involveres i beslutningene som tas.

Eni har vært en aktør på norsk sokkel siden 1965, noe som har vært en lønnsom affære for den italienske oljegiganten. Selskapet produserer rundt 180.000 fat per dag i sin norske virksomhet, noe som gjør selskapet til én av de største aktørene på sokkelen.

Det har likevel vært en stor oppgave å endre organisasjonen til å også være operatør på sitt første egenutbyggede felt.

Selskapet mener utfordringene på feltet primært kommer av arbeidet i organisasjonen når man skulle gå over til å være operatør.

Les også

TFO 2016: Oljeministeren deler ut 56 nye lisenser til næringen

Eni sikret seg viktige lisenser

Da olje- og energiminister Terje Søviknes tirsdag denne uken annonserte resultatene for lisensrunden TFO 2016 ble det klart at Eni sikrer seg tre lisenser:

En eierandel på 90 prosent og operatørskap i PL900, som ligger rett sørvest for Goliat-feltet.

En eierandel på 30 prosent i PL901 som ligger nordøst for Goliat, over gass- og kondensatfunnet Tornerose fra 1987, som muligens kan bli bygget ut som en satellitt fra Snøhvit-feltet. Statoil blir operatør i den lisensen.

Eni er også blitt tildelt en eierandel i PL128E i Norskehavet, men også der er Statoil operatør.

Eni skriver i en uttalelse at de er svært tilfreds med tildelingen, og peker på at tildelingen bekrefter deres langsiktige satsing i Norge, og særlig i Barentshavet.

Les også

Oljeministeren frykter ikke laber interesse i nord – Lundins letesjef er klar for boring

Bellona freser over tildeling

Miljøorganisasjonen Bellona reagerer kraftig på at Eni tildeles flere lisenser på norsk sokkel i tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO), som skjer hvert år.

– Det er en tragedie at Eni blir premiert med nye lisenser etter all elendigheten de har stelt i stand på norsk sokkel, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona peker på at det har vært 68 såkalte uønskede hendelse på Goliat-feltet siden 2014, og at Petroleumstilsynet har bedt om møter og ytret sin bekymring.

Det har også vært flere personskader på feltet og boreriggen Scarabeo som har jobbet i området. Bellona er også kritiske til de 14 påviste utslippene og 11 deteksjonene av gass- og kjemikalieutslipp på feltet.

– Eni Norge mangler både evne og vilje til å etterleve sikkerhetskravene i det norske petroleumsregelverket. Derfor er de uskikket til å inneha operatørskap på norsk sokkel, sier Hauge.

Fra et miljøperspektiv er Bellona kritisk til at Eni får operatørskap i lisensen sørvest for Goliat, blant annet på grunn av at området er larvedriftsområde for sild, torsk, hyse og sei, og at det også er et loddegytefelt. Bellona sier at Havforskningsinstituttet derfor har frarådet åpning der for oljenæringen.

Eni ønsker ikke å kommentere Bellonas kritikk knyttet til tildelingen og henviser til at departementet må svare på spørsmål rundt den.

E24 får opplyst av kommunikasjonsavdelingen i Olje- og energidepartementet at statsråden ikke kan eller ønsker å kommentere søknadene og tildelingene til enkeltselskaper.

Les også

ENI Norge forsikrer om forsvarlig drift på Goliat

Les også

Produksjonen på Goliat stanset

Les også

Goliat startet opp oljeproduksjonen igjen

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eni
  2. Bellona

Flere artikler

  1. Bellona-Hauge raser etter Ptil-varsel om Goliat: – Eni må stoppes

  2. Eni: Goliat kan starte opp om noen dager

  3. Produksjonen på Goliat stanset

  4. Petroleumstilsynet varsler tilsyn på Goliat

  5. Betalt innhold

    Petroleumstilsynet varsler tilsyn på Goliat