Råvareanalytiker om EU-forslag: – Det er ikke gjort over natten

EU-kommisjonen vil legge til rette for at gasselskaper kan danne et kartell som sammen kjøper inn gass til EU, for å kunne forhandle fram bedre gassavtaler.

Ole R. Hvalbye er råvareanalytiker i SEB.
Publisert:

– Det er naturlig at EU-landene ser på tiltak for å øke energisikkerheten og adressere den krevende situasjonen i energimarkedet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen foreslår i dag en rekke tiltak som skal stabilisere det europeiske gassmarkedet.

Forslaget går ut på at EU-landene samkjører sine gassbehov og ser etter tilbud på markedet som kan møte den samlede etterspørselen.

«Selskaper får tillatelse til å danne et europeisk konsortium for gassinnkjøp, i henhold til EUs konkurranseregler», skriver kommisjonen.

Spekulasjon i gassmarkedet

– Det er mye frem og tilbake, og mange ideer fra EU om dagen som er vanskelig å gjennomføre, sier Ole Hvalbye, råvareanalytiker i SEB.

Han viser til at Ursula Van der Leyen har tidligere gått ut og tatt til orde for veldig lange kontrakter for å fjerne spekulasjon i gassmarkedet i Europa.

Hvalbye understreker at det fordrer god infrastruktur og at landene er koblet godt sammen.

Forslaget om gasskartell i EU, forklarer han at handler om å koble gassen i Europa tettere sammen.

– Det er ikke gjort over natten, men det er raskere enn å utvikle for eksempel gasstilførselen fra land utenfor Europa, sier han, og fortsetter:

– Dette er et solidaritetsprosjekt. De store nasjonene kan sette av så og så mye volumer til de landene som sliter og ta mer av den finansielle støyten. Men det er politikk og det koster penger. Europa må vise at de har et gass-system som fungerer.

Les på E24+

Det kan bli ny «vedkrise»: Historisk høy pris og etterspørsel

Mangel på gass og kraft

Terje Aasland mener at man fra norsk side er opptatt av at man i vurdering av tiltak ser på tiltak som løser hovedproblemet; mangel på gass og kraft.

– Tiltak bør sikre at markedet fortsatt fungerer effektivt og at det ikke innføres tiltak som har utilsiktede konsekvenser og som i verste fall kan bidra til å forverre situasjonen, sier Aasland.

Han legger til at Norge er en stor og pålitelig energileverandør til Europa og er i jevn dialog med EU om energispørsmål.

– Det viktigste vi kan gjøre er å levere så mye gass som mulig hver dag. Vi vil fortsette den nære dialogen vi har med både EU og enkeltlandene i Europa om veien videre. Europa er vårt viktigste marked og nære allierte.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om