Equinor-plan: Hywind Tampen skal koste rett under fem milliarder

Equinor og partnerne har tatt en endelig beslutning om å bygge ut Norges første flytende havvindanlegg. Strømmen fra Hywind Tampen skal erstatte gasskraft på Snorre og Gullfaks.

LEVERER PLAN: Equinor og partnerne på Gullfaks og Snorre leverer utbyggingsplan for Hywind Tampen-prosjektet, Norges første flytende havvindpark. Dette er en illustrasjon av prosjektet, dimensjoner og avstander er ikke realistiske.
Publisert:

Equinor innleder helgen med å levere utbyggingsplanen for prestisjeprosjektet Hywind Tampen til Olje- og energidepartementet til i underkant av fem milliarder kroner.

Det kommer frem i en melding fredag morgen.

Dette blir Norges første flytende havvindprosjekt, etter at selskapet tidligere har testet ut den første Hywind-turbinen i norske farvann. Equinor og partnerne har fått løfter om inntil 2,3 milliarder kroner i statsstøtte fra Enova og opptil 566 millioner kroner fra NOx-fondet.

Prosjektet kan være i drift allerede i 2022, og skal kutte CO2-utslippene fra Snorre og Gullfaks med 200.000 tonn årlig, eller drøye 0,4 prosent av Norges totale utslipp. Vindkraft vil da dekke rundt 35 prosent av strømbehovet på de fem plattformene på de to feltene.

– Vi jobber med en omstilling der vi skal ivareta og utvikle verdiene på norsk sokkel, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket fra våre operasjoner, sier Equinors Norgessjef Arne Sigve Nylund.

Allerede da Equinor la frem de opprinnelige planene for Hywind Tampen under oljemessen ONS i Stavanger i august i fjor, anslo de at prosjektet med 11 vindturbiner på totalt 88 megawatt ville koste rundt fem milliarder kroner.

Oljeskatt gir kraftig rabatt

Siden prosjektet omfattes av oljeskattesystemet kan Equinor og partnerne trekke fra 78 prosent av investeringene på skatten, noe som trolig reduserer utbyggernes egen del av regningen til rundt en halv milliard kroner.

Multiconsult har beregnet nåverdien av Hywind Tampen-prosjektet til mellom minus 2,3 og pluss 1,0 milliard kroner, noe som betyr at lønnsomheten er usikker.

Dette vil avhenge av hvor lenge prosjektet skal drives, og av europeiske CO2-priser. Multiconsult regnet heller ikke inn nytteeffekten av at kunnskap fra prosjektet kan bidra til å spre teknologien globalt.

– For å realisere Hywind Tampen har det vært viktig at myndighetene har gitt oss mulighet til å utvide levetiden for Gullfaksfeltet til 2036 og Snorrefeltet til 2040, opp mot 20 år lengre enn da feltene først ble planlagt, sier Nylund.

Håper på industrieventyr

Fornybarbransjens organisasjon Norwea og Rederiforbundet håper Hywind Tampen kan bli startskuddet for et industrieventyr innen flytende havvind, hvor Equinor er blant de ledende aktørene.

Menon Economics anslo nylig at en eventuell statlig satsing på to større flytende havvindkraftverk på 500 megawatt hver ville kunne styrke konkurransekraften i norsk leverandørindustrien og bidra til å skape opptil 4.000 arbeidsplasser eller 128.000 årsverk de neste 30 årene, men at dette i så fall ville kreve subsidier på rundt 36 milliarder kroner.

Inntil 3.000 årsverk

Ifølge Multiconsult vil prosjektet kunne skape mellom 1.550 og 3.000 årsverk i norsk næringsliv over sin levetid. Turbinene skal sammenstilles i Gulen i Sogn og Fjordane før de fraktes til Nordsjøen.

Dette er aktørene bak Hywind Tampen:

Snorre: Equinor (33,28), Petoro (30), ExxonMobil (17,45), Idemitsu Petroleum (9,6), Wintershall DEA (8,57), Vår Energi (1,11)

Gullfaks: Equinor (51), Petoro (30), OMV (19)

Publisert:
Gå til e24.no