Solenergiselskapet Scatec Solar øker vekstmål

Scatec Solar øker vekstambisjonene med 1 GW til 4,5 GW innen 2021, og ser årlig vekst på over 1,5 GW fra 2022. Samtidig lanseres en ny plattform for anlegg i mindre skala.

Scatec Solar
Publisert:,

Solenergiselskapet Scatec Solar, som bygger, eier og driver solkraftanlegg i fremvoksende økonomier, ser nå enda større muligheter for vekst.

Det kommer frem i selskapets presentasjonsmateriale i forkant av kapitalmarkedsdagen i Oslo onsdag.

Vekstmålet økes med 1 GW til 4,5 GW for kapasitet og under bygging innen 2021. I tillegg setter selskapet et nytt mål for årlig vekst på 1,5+ GW fra 2022 og utover.

– Vi hever vekstambisjonene våre, drevet av et sterkt solcellemarked
og en stadig økende tilgang på høykvalitetsprosjekter, sier Raymond Carlsen, administrerende direktør i Scatec Solar i meldingen.

Selskapet har nå virksomhet i 13 land over hele verden.

– Bærekraft er god business, fordi det sikrer stabil drift og gir god tilgang til solide finansieringspartnere. Jeg har stor tro på at vår evne til å håndtere risiko i komplekse miljøer og skape varige fotavtrykk i våre lokalsamfunn er viktige konkurransefortrinn, sier Carlsen.

Siden fjorårets kapitalmarkedsdag har ordrereservene økt til 5,6 GW fra 3,9 GW.

Selskapets utbyttemål holdes uendret på 50 prosent av den frie kontantstrømmen fra anlegg i drift.

Release – for mindre anlegg

– Vår strategiske retning er uendret. Vi har som mål å fortsette å levere sterk vekst og aksjonærverdi gjennom å sikre vekst i prioriterte regioner,
effektiv prosjektgjennomføring, og utvide vårt kommersielle og teknologiske omfang, sier Carlsen.

Selskapet lanserer derfor også en ny plattform for anlegg i mindre skala kalt Release. Plattformen retter seg mot industrielle kunder i fremvoksende økonomier med ferdigmonterte og omplasserbare solparker.

Målet for Release er årlige installasjoner på 300–500 MW fra 2022 og utover.

– Med Release gjør vi fornybar energi både rimelig og attraktivt for et helt nytt segment av industrikunder i fremvoksende markeder. Selv om storskala kraftanlegg fortsatt er ryggraden i virksomheten vår, utvider vi vår plattform for økt vekst de kommende årene med Release og andre nye initiativ, sier Carlsen.

Han påpeker at solenergi er den rimeligste energikilden i solrike regioner, og at det ventes at solenergi vil utgjøre 50 prosent av krafttilbudet globalt innen 2050.

Scatec Solar
NewsWeb