Lundin kvitter seg med «oljenavnet»: Slik skal selskapet bli grønt

Oljeselskapet Lundin lover nå å kutte alle utslipp fra produksjonen innen 10 år. Hva klimaløftet skal koste er ikke kjent, men det blir flere investeringer i fornybar kraft.

Konsernsjef Alex Schneiter og Norgessjef Kristin Færøvik i oljeselskapet Lundin. Arkivbilde.
Publisert:

Mens Statoil byttet ut hele selskapsnavnet med Equinor tar oljeselskapet Lundin Petroleum en litt mer konservativ tilnærming når de nå lanserer en ny klimaplan.

Selskapet vil nemlig bytte navn fra Lundin Petroleum til Lundin Energy, ifølge en børsmelding mandag.

Samtidig går selskapet lengre enn sin tidligere storaksjonær når det gjelder selve innholdet i klimaløftet sitt. Mens Equinor og en samlet norsk oljenæring lover 40 prosent klimakutt innen 2030 og nær null utslipp i 2050, skal Lundin til null allerede i 2030.

Det innebærer at selskapet skal gjøre store investeringer i fornybar kraft.

– Jeg er personlig veldig stolt av å annonsere lanseringen av vår avkarboniseringsstrategi, der vi ønsker å formalisere vårt mål om å redusere utslippene, sier konsernsjef Alex Schneiter i Lundin Petroleum – snart Lundin Energy – i meldingen.

Det er styret i Lundin Petroleum som nå vil foreslå navnebyttet på årets generalforsamling.

– Det representerer vår ambisjon om å bli karbonnøytral, vår posisjon som en ledende olje- og gassleverandør i fremtiden og en anerkjennelse av vår rolle i den endrede energimiksen, sier Schneiter.

Lundin Petroleum er notert på Stockholm-børsen, men har i dag all oljevirksomhet i Norge etter at selskapet skilte ut den internasjonale virksomheten i 2017.

Selskapet er for mange kjent som selskapet som står bak funnet av det gigantiske Johan SVerdrup-feltet for 10 år siden. Selskapet er nest største eier i feltet, etter operatøren Equinor.

Men Lundin har en langt mer omfattende virksomhet enn det. Selskapet er blant annet operatør for Edvard Grieg-feltet som de fant noen år før Sverdrup, og som ligger i samme område. I tillegg sitter selskapet på funn i blant annet Barentshavet og de er aktiv på letefronten.

Les også

Lundin Petroleum investerer 550 mill. i norsk vannkraft

Ligger allerede «ekstremt» godt an

Selv om Lundin, Equinor og andre oljeselskap nå jobber intenst for å kutte utslippene sine fra produksjonen, så utgjør dette bare en brøkdel av utslippene som kommer hvis oljen og gassen forbrennes.

Forbrenningen gir fort utslipp på over 400 kilo per fat, mens utvinning av olje og gass i snitt slipper ut 18 kilo på verdensbasis. Norsk sokkel ligger langt under dette i snitt og Lundin er helt nede på fire kilo.

Lundin anslår at de i 2019 produserte mellom 90.000 og 95.000 fat per dag. Det skal økes til 200.000 fat per dag.

I klimaplanen som selskapet lanserte mandag er det flere elementer:

  • Fra i år skal selskapet i snitt skal ha utslipp på under fire kilo CO₂ per fat, og under to kilo per fat fra 2023 (fra egne felt og partneropererte felt)
  • Johan Sverdrup- og Edvard Grieg-feltene vil ha utslipp på under én kilo CO₂ per fat når de er helelektrifisert i 2022
  • Fra 2022 skal selskapet ha dekket alt strømbehovet sitt til plattformene gjennom investeringer i fornybar kraft
  • Alle fly- og helikopterreiser skal klimakompenseres
  • I 2030 skal selskapet oppnå null utslipp i driften

Lundin-analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier peker på at mandagens nyhet i hovedsak handler om at Lundin viser frem den retningen og de grepene selskapet i stor grad har iverksatt allerede:

– Lundins utslipp fra produksjon ligger allerede an til å være ekstremt lave i årene fremover. Utslippskutt som kommer fra investeringer i ny fornybar energiproduksjon vil være bra for klimaet, men Lundin vil fortsatt være et olje- og gasselskap fremover, sier Schjøtt-Pedersen til E24.

Analytikeren har foreløpig ikke gjort beregninger på hva slags avkastning aksjonærene kan få av Lundins varslede fornybarinvesteringer.

I miljøbevegelsen har oljenæringens nye klimamål fått en blandet reaksjon. Mens noen roser tiltakene for å kutte utslippene på norsk sokkel, påpeker andre at det fortsatt er store utslipp fra fatene som utvinnes:

– Dessverre fokuserer fossil-selskap som Lundin og Equinor på grønnvasking av oljeproduksjon, fremfor å adressere elefanten i rommet: Forbrenningen av produktet, sier Frode Pleym, Norgessjef i Greenpeace til Reuters.

Les også

Lundins letesjef går av: – Et av målene mine var å skape et «nytt» Grieg

På jakt etter flere watt

De to viktigste feltene til Lundin, giganten Johan Sverdrup der Equinor er operatør og Edvard Grieg-feltet der de selv er operatør, er eller skal bli elektrifisert. Dette holder selskapets utslipp fra produksjon svært lave.

I andre enden finner man Alvheim-feltet, der Aker BP er operatør, som ikke er elektrifisert. Uten nye tiltak trekker dette feltet opp Lundins gjennomsnittlige utslipp per fat.

Ettersom Lundin lover å dekke alt strømbehovet sitt offshore med investeringer i fornybar kraft innen 2022 må selskapet investere store summer de neste par årene.

Selskapet er allerede i gang, for i oktober i fjor annonserte selskapet en investering på 550 millioner kroner i Sognekrafts nye vannkraftverk Leikanger.

Dette anlegget vil gi Lundin om lag 104 gigawattimer årlig, men selskapet opplyste også at de regner med å trenge totalt 500 gigawattimer med kraft årlig for å dekke deres netto strømforbruk på plattformene.

Dette tallet gjelder fortsatt, bekrefter kommunikasjonsdirektør Frøydis Eldevik i Lundin Norway.

Dermed må Lundin nå skaffe seg rundt 400 gigawattimer i årlig produksjon for å nå målet sitt. Til sammenligning produserer Alta kraftverket rundt 655 gigawattimer årlig.

– Dere skal bli karbonnøytrale i 2030. Vil dere oppnå dette ene og alene gjennom fornybarinvesteringer eller vurderer selskapet også andre tiltak for å nå målet?

– Det vil være en kombinasjon av absolutte utslippsreduksjoner som ny teknologi og ytterligere energieffektivisering muliggjør, og indirekte gjennom andre virkemidler, som for eksempel å investere i fornybar energi som utløser ny fornybar kraft i markedet, sier Eldevik.

PS! Lundin lover å klimakompensere fly- og helikopterreiser som selskapet må gjøre offshore eller i forretningsvirksomheten. Kommunikasjonsdirektør Frøydis Eldevik i Lundin Norway, opplyser at «per i dag betyr det skogplanting».

Les også

Lundin om Alta-skuffelsen: – Vi går litt i letemodus

Les også

Aker BP setter oljerekord med Sverdrup

Les også

Mener Equinor unndrar seg klimadugnaden

Publisert:
Gå til e24.no