Ressursene på norsk sokkel

Oljenæringen jubler og miljøbevegelsen fortviler: – Tut og kjør-oljepolitikk

Oljenæringen er svært fornøyd, mens miljøpartiene og miljøbevegelsen raser etter at regjeringen la frem en oppdatert oljeplan som en del av den nye energimeldingen.

Olje- og energiminister Tina Bru på vei inn til presentasjonen av energimeldingen sammen med statssekretær Tony Tiller.
 • Marius Lorentzen
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Fredag kom den lenge varslede og mye omtalte energimeldingen til regjeringen – kalt «Energi til arbeid».

Olje- og energiminister Tina Bru forklarer til E24 at denne meldingen var et av hennes og statssekretær Tony Tillers mål å få realisert da de inntok Olje- og energidepartementet i starten av 2020.

Dette er nemlig første gang det kommer en samlet melding som både omhandler energi- og kraftsektoren, og oljenæringen. Vanligvis har disse planene kommet i separate meldinger.

I meldingen lover regjeringen å satse på både elektrifisering, havvind og hydrogen, samt en raskere utbygging av strømnettet for å kunne realisere nye og grønne industrisatsinger.

Samtidig vil ikke regjeringen legge noen brems på oljenæringen. Statsminister Erna Solberg og olje- og energiministeren pekte begge på hvor viktig både olje og energi er for både inntekter og sysselsetting landet over.

– Vi kutter utslippene, men ikke utviklingen, sa statsministeren da hun inntok podiet fredag.

Olje- og energiministeren pekte på at norsk oljeproduksjon uansett er ventet å falle mye i tiårene fremover etter den forventede toppen på 2020-tallet: 

– Den produksjonsbanen vi viser til i Perspektivmeldingen har et fall på 65 prosent frem mot 2050, og det tallet inkluderer også at vi leter og finner mer. Uten leting ville fallet vært mye bråere, sier Bru.

Les også

Regjeringen avviser å ta et «dansk olje-nei»: – Det koster dem ingenting

– Paradoksalt

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og selv om regjeringen får skryt for satsing på det grønne kommer det også kritikk på oljeplanene.

– Det er positivt at regjeringen lager en plan for hvordan vi skal redusere fossil energibruk, men det er paradoksalt at meldingen legger opp til forlengelse av oljeindustrien og til og med åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han mener hele meldingen blir svekket av det han kaller «tut og kjør-oljepolitikk». Det samme sier SVs Lars Haltbrekken, som legger til at han mener regjeringen «styrer med viten og vilje mot en svært alvorlig klimakrise».

– Det er helt utrolig at de klare advarslene fra det Internasjonale Energibyrået, om i ikke sette i gang noen nye olje- og gassfelt, ikke får noen konsekvenser for regjeringens oljepolitikk. I stedte velger de tut og kjør.

– De små gløttene av positive energitiltak energimeldingen byr på overskygges fullstendig av en fortsatt oljesvart politikk. Alle nye konsesjonsrunder må avlyses. Dette er ikke tida for videreføring, men for brudd, sier Frode Pleym i Greenpeace.

Både Gulowsen og flere er kritiske til at regjeringen ikke legger opp til å følge Det internasjonale energibyråets nye scenario, der de skisser hva som trengs hvis verden skal nå 1,5-gradersmålet.

Dette er ikke byråets prognose for hva de tror vil skje, men et veikart som viser hvilke vanvittige mengder ny fornybar kraft som vil trengs og hvor begrenset utbyggingen av kull, olje og gass kan være hvis man skal nå det strengeste klimamålet i 2050.

At Norge skulle fulgt den linjen og ikke tillatt nye olje- og gassfelt, slik blant annet Danmark og Sverige legger opp til, blir ikke noe av:

– Det koster dem ingenting, det koster dem ingen arbeidsplasser, sa statsministeren.

Les også

La frem energimeldingen: – Vi trenger mer energi

– Kan skape betydelige verdier og arbeidsplasser

Anniken Hauglie, administrerende direktør for bransjeforeningen Norsk Olje og Gass, sier at næringen er veldig fornøyd med at hovedlinjene i norsk olje- og gasspolitikk ligger fast.

– Det gir grunnlag for at energiressursene også for fremtiden kan skape betydelige verdier og arbeidsplasser over hele landet, sier Hauglie.

Selv i de mest grønne scenarioene som presenteres av IEA og andre, regner man med at det vil være behov for store mengder olje og gass i verden, også i 2050. Den norske oljenæringen mener derfor at de vil være konkurransedyktige, så lenge man fortsetter å levere med lave kostnader og utslipp.

– Norge får ti prosent avkastning ved 21 dollar fatet, og skal redusere våre egne utslipp ned mot nær null frem mot 2050, vi er derfor godt posisjonert, sier Hauglie.

Regjeringen legges også opp til at man skal fortsette med konsesjonsrunder fremover, både de såkalte nummererte rundene der nytt areal åpnes opp og de årlige TFO-rundene i åpnede områder.

Her står igjen miljøbevegelsen og industrien på hver sin kant:

– For å unngå for raskt fall i produksjonen vil det fortsatt være behov for å sikre tilgang til nye ressurser, sier Hauglie.

– Det er ikke plass til mer oljeleting dersom vi skal unngå farlige klimaendringer. Likevel legger regjeringen opp til full fart i oljeletingen, og dermed også til at Norge velger oljeprofitt fremfor en trygg fremtid for dagens unge. Det er skuffende, sier fungerende leder i Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad.

Les også

Regjeringen om havvind: Strømmen skal ikke bli dyrere for deg og meg

Alle vil bruke oljen for å skape nye jobber

Både oljenæringen, regjeringen og miljøbevegelsen er enige om at man må bruke kompetansen, kapitalen og de ansatte i næringen for at Norge skal klare å bygge opp nye industrier – for eksempel havvind.

Det de er uenige om er måten denne overgangen skal skje på.

– Vi som bransje spiller en viktig rolle da vi utvikler avgjørende teknologi og løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CCS, i tillegg til arbeidet med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og utvinning av mineraler fra norsk sokkel, sier Anniken Hauglie i Norsk Olje og Gass.

– For Zero betyr denne meldingen gjennomslag for det grunnleggende i omstillingen av Norge: nok kraft til å fjerne utslipp og utvikle nye næringer, og en etterlengtet satsing på havvind. Det kan både gi store industrimuligheter og bidra til utvikling av teknologi verden trenger for å løse klimakrisen, sier Marius Holm, daglig leder i Zero.

Oljenæringen mener de må få holde på med å utvikle olje- og gassproduksjonen fremover, samtidig som nye næringer bygges opp, slik at man også kan fortsette å høste de store overskuddene som olje- og gassproduksjonen gir Norge.

MDG og andre i miljøbevegelsen mener man må sette en stopper for flere utbygginger nå, for raskere å få til overgangen.

– Regjeringen sleper føttene etter seg når det gjelder å skape nye jobber innen havvind, hydrogen, batteriproduksjon og andre grønne jobber. Regjeringen sier selv at 90.000 oljejobber kommer til å forsvinne det neste tiåret, og svikter oljearbeideren ved ikke å legge forholdene til rette så vi unngår masseledighet når oljeeventyret er over.

– I stedet burde regjeringen virkelig ha slått på stortrommen for å kickstarte havvind- og hydrogeneventyret her i Norge, slik mange andre europeiske land allerede har gjort, fortsetter Hermstad.

Les også

Energimeldingen kommer fredag: Ola Elvestuen etterlyser karbonfangst på oljeplattformer

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Klimapolitikk
 3. Grønn energi
 4. Anniken Hauglie
 5. Elektrifisering
 6. Oljepolitikk
 7. Olje

Flere artikler

 1. Regjeringen avviser å ta et «dansk olje-nei»: – Det koster dem ingenting

 2. Erna om landstrøm-motstand: – Dette er å legge ned industriarbeidsplasser

 3. Energimeldingen kommer fredag: Ola Elvestuen etterlyser karbonfangst på oljeplattformer

 4. La frem energimeldingen: – Vi trenger mer energi

 5. Betalt innhold

  Fnyser av SVs påvirkning på oljepolitikken: – Forventer utvinning fremover