Ressursene på norsk sokkel

Equinor med utbyggingsplan til ni mrd. kroner

Equinor og partnerne leverer utbyggingsplan på ni milliarder kroner for Halten Øst i Norskehavet, som består av flere ulike funn. Prosjektet vil bidra med gass til Europa fra 2025.

Dette er Åsgard B-innretningen i Norskehavet, som tar mot og prosesserer gass fra flere felt i området.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Halten Øst-prosjektet i Norskehavet består av seks funn i flere ulike lisenser: Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia. Det skal også være mulig å utvikle ytterligere tre prospekter.

Produksjonen skal starte i 2025, og partnerne venter å utvinne 100 millioner fat oljeekvivalenter, Om lag 60 prosent av dette er gass, og Halten Øst kan dermed bidra til å opprettholde norske leveranser av gass til et Europa som forsøker å redusere sin avhengighet av russisk gass.

Norge har i det siste tatt flere grep for å øke gassleveransene på kort sikt, og venter rekordhøye leveranser på 122 milliarder kubikkmeter i år. Blant annet har staten justert produksjonstillatelsene for feltene Oseberg, Heidrun og Troll, og denne uken skal Equinor starte opp igjen Hammerfest LNG-anlegget etter brannen i 2020.

– De utvinnbare reservene i Halten Øst er beregnet til nær 100 millioner fat oljeekvivalenter, og 60 prosent av dette er gass som vil sendes til Europa. Det er et viktig bidrag til energiforsyningen, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en melding.

PS! Onsdag melder Equinor også om et oljefunn på opp mot 50 millioner fat oljeekvivalenter i Barentshavet. Funnet er gjort nær Johan Castberg-feltet, som totalt er anslått å inneholde 450-650 millioner fat oljeekvivalenter.

Les også

Equinor med nytt oljefunn i Barentshavet

Vil gi norske milliardkontrakter

En ringvirkningsstudie fra Kunnskapsparken Bodø viser at Halten Øst-prosjektet kan skape rundt 3.000 årsverk mellom 2022 og 2029. Ifølge en melding fra Olje- og energidepartementet vil det bli tildelt kontrakter til norske leverandører på nær syv milliarder kroner.

– Halten Øst er et godt eksempel på hvordan ulike selskaper kan samarbeide for å bygge ut flere mindre funn som hver for seg hadde vært krevende å utvikle. Prosjekter som dette er med å underbygge regjeringens ambisjon om å videreutvikle petroleumsnæringen, Aasland i meldingen.

Prosjektet skal bygges ut med seks havbunnsrammer som skal kobles til Åsgard B-plattformen. Normalt er det betydelig billigere å produsere ressurser gjennom bruk av eksisterende infrastruktur enn å bygge nye plattformer. Partnerne planlegger å bore ti brønner, og feltet skal bygges ut i to faser.

Les også

Venter gassrekord fra Norge i år

Bygges i to faser

Halten Øst skal bygges ut i to faser, der den første består av seks brønner som skal bores i 2024-2025 og den andre skal bygges ut i 2029.

De to første brønnene starter produksjon i 2025, og så kommer de andre i produksjon etter hvert som de er ferdige.

Gass, olje og kondensat skal sendes videre til Åsgard B-innretningen hvor den skal prosesseres. Gassen skal sendes i gassrøret Åsgard Transport til landanlegget Kårstø og så videre til Europa. Olje og kondensat lagres på lagerskipet Åsgard C og eksporteres derfra med skip.

Les også

Slik vil han sikre maksimal gasseksport: – Ethvert lite bidrag er nok velkomment

Åsgards tre installasjoner

Åsgard-feltet ble påvist i 1981, og kom i produksjon i 1999. Åsgard er bygget ut med havbunnsrammer koblet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) Åsgard A og den halvt nedsenkbare plattformen Åsgard B, som behandler gass og kondensat. Feltet har også et lagerskip for kondensat, Åsgard C.

Åsgard-installasjonene tar i dag imot olje og gass fra feltene Midgard, Smørbukk, Smørbukk Sør, Mikkel, Morvin, Smørbukk Nordøst og Trestakk, ifølge Equinor.

Det er Equinor som er operatør for Halten Øst-prosjektet med en eierandel på 57,7 prosent. Partnere er Vår Energi med 24,6 prosent, Spirit Energy med 11,8 prosent og Petoro med 5,9 prosent.

Les også

Produksjonsoppstart på Melkøya planlagt til fredag

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Equinor
 3. Norskehavet
 4. Gass
 5. Norsk sokkel
 6. Leverandørindustri

Flere artikler

 1. Nytt felt sikrer mer norsk gass til Europa: – Bidrar vi til energisikkerhet, bidrar vi til fred

 2. Equinor selger for 10 milliarder kroner

 3. ConocoPhillips bygger ut på Ekofisk for 10,5 milliarder

 4. Equinor med nytt oljefunn i Barentshavet

 5. Equinor planlegger andre fase i Brasil-utbygging