Strømprisene

Nå holder vannkraften igjen, sier NVE: – Må regne med svært høye strømpriser

Kraftselskapene holder nå igjen på vannet for å unngå å tømme magasinene, ifølge NVE og Energi Norge. – Da blir også prisene enda høyere, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Vannkraften sparer nå på vannet for å ha nok i magasinene frem til vinteren, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund, kraftbransjens organisasjon Energi Norge og kraftprodusenten Hafslund. Dette anlegget på Rjukan tilhører Norsk Hydro.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Den siste tiden har det oppstått frykt for at vannmagasinene tappes ned, slik at risikoen kan øke for rasjonering av strøm til våren igjen. Årsaken er energikrisen i Europa, kombinert med uvanlig lite vann i norske magasiner, særlig i sørvest.

Olje- og energiminister Terje Aasland har sagt at vannkraften må holde igjen, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hatt møter med bransjen for å be dem ta ansvar.

Direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tilbakemeldinger fra produsentene av vannkraft viser at dialogen har hjulpet, mener NVE-sjef Kjetil Lund.

– Vi har i det siste vært i tett kontakt med kraftprodusentene i Sør-Norge, og vårt klare inntrykk er at de er seg sitt ansvar bevisst, og at de nå sparer på vannet, sier Lund til E24.

I det siste har krafteksporten fra Norge fortsatt, men NVE-sjefen mener at man ikke bare må se på eksporttallene isolert sett. Mye av eksporten skyldes høy produksjon av kraft som ikke kan lagres, som elvekraft, opplyser han.

– Det som produseres av kraft i Sør-Norge nå er stort sett uregulerbar kraft som elvekraft, vindkraft og kjøring av vannkraften for å sikre minstevannføring. Mange anlegg har krav til hvor lav vannføring det kan være i vassdraget. Det kommer også noe import fra Midt-Norge, sier Lund.

– Det blir derfor for enkelt å bare se på eksporttall, fordi mye kraftproduksjon kan ikke lagres . Det vesentlige for vinteren er hvor mye av den regulerbare kraften som nå spares. Og inntrykket er at nå holdes det kraftig igjen, legger han til.

Olje- og energiministeren og NVE vurderer å kreve at selskapene rapporterer mer grundig om kjøringen av regulerbar kraft.

– Formålet med en slik rapportering vil være å unngå misforståelser i den offentlige debatten om kraftproduksjon, og for å holde selskapene litt i ørene, sier Lund.

Les også

13.000 kroner dyrere strøm tross støtte

Venter svært høye strømpriser

Strømprisen i Sør-Norge var i fjor på 76 øre kilowattimen i snitt, men så langt i år er snittprisen på over 1,50 kroner, utenom nettleie og avgifter.

Når vannkraften nå holder igjen for å unngå rasjonering til vinteren, vil det trolig føre til høye strømpriser.

– Dette er ikke over. Den responsen vi har sett nå på kort sikt må også fortsette i ukene og månedene som ligger foran oss, slik at fyllingsgraden kan fortsette å stige. Skjer det, så betyr det også mindre produksjon. Da blir også prisene enda høyere, sier Lund.

– Med den urolige situasjonen i Europa må vi regne med svært høye strømpriser fremover i Sør-Norge, legger han til.

– Hvor lenge da?

– Det tror jeg ingen kan si med sikkerhet. Dette kan vare lenge, ut fra bildet i Europa å dømme, sier Lund.

Les også

NVE i møte med kraftselskapene: – Kan ikke utelukke energiknapphet

Noe mer vann i magasinene

De siste ukene har vannmagasinene blitt fylt noe opp, ifølge NVE. Ved utgangen av uke 26 var det 59,2 prosent vann i magasinene, mens det vanlige på denne tiden av året (medianen siste 20 år) er 67,9 prosent.

Lavest er magasinfyllingen i sørvest (prisområde NO2), med 45,5 prosent som er det desidert laveste nivået på denne tiden av året de siste 20 årene. Her har også strømprisene den siste tiden ligget godt over nivået ellers i Sør-Norge, med ny årsrekord på 2,80 kroner torsdag i forrige uke.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i kraftbransjens organisasjon Energi Norge bekrefter at produsentene nå sparer på vannet i magasinene.

– Vi kjenner oss ikke igjen i det bildet som er tegnet av hvordan produsentene agerer. Vi har hatt en kontaktrunde med produsentene i Sør-Norge. De sier at det produseres svært lite kraft fra vannmagasiner som kan brukes til vinteren, sier Kroepelien til E24.

– Selv om vi står i en uvanlig situasjon, så har vi tillit til at produsentene er svært bevisste på hvordan de forvalter magasinene sine, sier han.

– Hvis man holder igjen på vannet, hva skjer da med prisene?

– Det er åpenbart at i den situasjonen vi er nå, hvor det er behov for vann i magasinene til vinteren og man må holde igjen, så vil det normalt gi høyere priser. Vi må forvente høye priser utover høsten og vinteren. Da er det bra at strømstøtten er forlenget til mars neste år, sier Kroepelien.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

– Holdt igjen alt vi kan

Hafslund er Norges nest største kraftprodusent etter Statkraft, med kraftverk både på Østlandet og i Aurland i Vestland fylke. Hafslund-sjef Finn Bjørn Ruyter sier at selskapet holder igjen.

– Nå er vi opptatt av å ta vare på vannet slik at vi har nok til neste vinter, sier Ruyter til E24.

– Vi og andre produsenter har holdt igjen alt vi kan, og produserer av beredskapsmessige årsaker ikke vann som kan lagres til oktober. Det verste som kan skje oss er at det ikke er nok vann. Det har vært høy produksjon nå på grunn av elvekraft og kraft fra magasiner som ikke kan lagre mer vann, sier han.

Hafslund-sjefen sier at krafteksporten i det siste særlig skyldes høye leveranser fra elvekraften og annen kraft som ikke har muligheter for lagring.

– Det som i juni kan se ut som stor eksport fra Sør-Norge, det er i realiteten kraft vi ikke kan lagre frem til vinteren. Dette har kommet litt dårlig frem, syns jeg. Det er en stor ansvarlighet hos produsentene. Vi sparer alt vann som kan spares, sier Ruyter.

Også Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen sa denne uken at selskapet vil ta hensyn til den lave magasinfyllingen når det kjører sine kraftverk fremover.

Energikrise i nabolandene

Norge har en rekke forbindelser til utlandet som var ment å øke forsyningssikkerheten av strøm, men på grunn av energikrisen i Europa er det ikke sikkert at nabolandene har strøm å selge til vinteren.

Russland og Gazprom holder tilbake på gassen til Europa, og det kan føre til at EU-lagrene ikke fylles opp før vinteren. Da kan det bli for lite kraft. Tyskland satte nylig i verk fase to av tre i sin kriseplan for gass.

Senterpartiets stortingsgruppe krevde torsdag stans i strømeksporten for å unngå tomme magasiner til våren.

– Hvor trygge kan vi være på at det ikke blir rasjonering til vinteren?

– Det er ikke et hovedscenario for oss. Vi tror ikke at vi havner der, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

– Men det skjer brå og uventede endringer hele veien, og derfor har vi sagt at vi bør være forberedt også på et slikt scenario. Dette er ikke tiden for å være nonchalant. Derfor er det godt at bransjen synes å ta inn over seg det store samfunnsansvaret de har. Både statsråden og NVE har vært tydelig om at de må ta ansvar, sier han.

Les også

Mørkt i sørnorske stuer: Slik kan vinteren bli hvis det blir strømrasjonering

– Må opp til europeisk nivå

Det vil bli høyere strømpriser i Norge hvis man holder igjen på vannkraften, ifølge analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Det er en utopi å tro at man kan begrense eksporten og få lavere pris. Det er mange som tror at prisen vil gå ned hvis vi bare slutter å eksportere. Men hvis man skal stoppe strømeksporten, så må prisene opp til europeisk nivå. Og da er Tyskland på fire kroner kilowattimen neste mål, sier Lilleholt.

Norske priser har allerede steget til et nivå som i mange timer er høyere enn britiske priser. Dette har ifølge Lilleholt ført til at norsk strømeksport til Storbritannia har vært begrenset i det siste. Skal man begrense strømeksporten også til Europa, må prisene stige enda mer, påpeker han.

Han understreker også at kraften som eksporteres, ikke bare kommer fra Sør-Norge selv om utenlandskablene går derfra.

– Det er ikke bare vannet i Sør-Norge som brukes til eksport. Det kommer også kraft fra Midt-Norge og fra Sverige inn til dette området. Sør-Norge har den høyeste prisen for at kraften skal flyte inn fra områdene rundt. Og så flyter kraften videre til Europa, hvor strømmen er enda dyrere, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. Vannkraft
 3. Vindkraft
 4. Strømpriser
 5. Kraftproduksjon
 6. Hafslund
 7. Strøm

Flere artikler

 1. Statnett beskriver kraftsituasjonen som stram

 2. Statkraft-sjefen advarer: – Risiko for at vi ikke får import fra Tyskland til vinteren

 3. Industritopp frykter tomme magasiner: – Burde ha tenkt annerledes om eksporten

 4. Mer vann i magasinene i forrige uke

 5. Betalt innhold

  Regjeringen legger kriseplaner for rasjonering av strøm til vinteren