IEA oppjusterer anslagene ett år etter «black april»

Det internasjonale energibyrået (IEA) tror verden vil trenge enda mer olje i år enn tidligere anslått. Men smittesituasjonen er usikker etter et mørkt år for oljemarkedet, og byrået tror prisene fortsatt kan falle.

IEAs rapport kommer ett år etter det byrået omtaler som «black april» for oljemarkedet.
Publisert: Publisert:

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at den globale oljeetterspørselen vil øke til 96,69 millioner fat per dag i 2021.

Det vil i så fall være 5,7 millioner fat per dag mer enn i fjor, og er en oppjustering på 230.000 fat fra det forrige anslaget.

Rapporten kommer ett år etter det byrået omtaler som «black april», og «en av de mørkeste månedene for verdens oljemarked».

Nå er imidlertid bildet annerledes.

– Det enorme overhenget i globale oljelagre som bygget seg opp i løpet av fjorårets covid-19-etterspørselssjokk jobbes ned, vaksineringen tar fart og den globale økonomien ser ut til å være bedre, står det.

Bakgrunnen for oppjusteringene er IMFs oppjusterte anslag for verdensøkonomien, som kom tidlig i april.

USA fikk den største oppgraderingen, bemerker byrået. Der anslås det nå en BNP-vekst på 6,4 prosent i år. Også Kinas økonomi fikk en oppjustering til 8,4 prosent.

Les også

OPEC anslår høyere global oljeetterspørsel i år

Advarer om mulig prispress

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til smittesituasjonen både i Europa og i store oljekonsumenter som India og Brasil, og byrået advarer om at oljeprisene fortsatt kan komme under press den neste månedene.

Årsaken er at oljelagrene ligger an til å øke, siden markedet skal skifte fra underskudd til balanse, skriver byrået.

– Den globale produksjonen økte allerede i mars, og økte med 1,7 millioner fat per dag ettersom den amerikanske produksjonen kom seg tilbake fra et kraftig fall i februar og Opec+-lagrene gikk opp, står det.

Byrået trekker også frem at Iran har åpnet opp kranene siden sent i fjor, til tross for amerikanske sanksjoner. Landets produksjon nå er på sitt høyeste på nesten to år, ifølge IEA.

– Mer olje er på vei etter at Opec+ den 1. april ble enige om gradvis å dempe produksjonskuttene med mer enn 2 millioner fat fra mai til og med juli, skriver byrået.

Les også

Analytikere mener oljeprisen skal opp: – Oljeprisen er som været i april, men det går mot sommer uansett

Ser ikke lagerskvis

Samtidig trekker IEA frem at Opec+ fortsatt vil ha en ledig produksjonskapasitet på nesten 6 millioner fat frem mot juli. Det ekskluderer iransk olje som er påvirket av sanksjoner, ifølge byrået.

Dessuten har oljekartellet fleksibilitet til å justere produksjonen sin i takt med etterspørselen, mener IEA.

Ifølge de ferskeste tallene fra byrået økte verdens oljelagre med 1,7 millioner fat mer dag i mars til totalt 92,9 millioner fat per dag.

Oppgangen kommer etter at USAs produksjon startet opp igjen etter å ha vært rammet av kaldt vær tidligere i år.

– Ytterligere oppgang fra USA, Brasil og biodrivstoff vil øke de globale lagrene i april, mens produsenter som deltar i Opec+-kutt fortsetter å begrense strømmen, skriver byrået.

IEA anslår at land utenfor Opec+ vil se en lagerøkning på 601.000 fat per dag i år, etter fjorårets fall på 1,3 millioner fat. I USA alene er lagrene ventet å falle med 100.000 fat per dag i år, etter fjorårets fall på 600.000 fat per dag.

Publisert:
Gå til e24.no