Røkke inntar Pareto-konferansen: – Aker BP vil være en tredjedel av BP i 2030. Hvem hadde trodd det

Det er sjelden Kjell Inge Røkke gjør offentlige opptredener. Onsdag gjorde storeieren i Aker et unntak og stilte opp på scenen på Pareto-konferansen sammen med Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Kjell Inge Røkke fra onsdagens Pareto-konferanse.
Publisert:

Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke var noen av de få som fysisk stilte opp på Pareto-konferansen i år – og det var en opptreden mange i finansbransjen hadde ventet spent på.

Stemningen var god og seansen gikk langt utover det planlagte programmet, før Aker-sjef Øyvind Eriksen til slutt brøt inn og fikk ført programmet videre.

Pareto-sjef Christian Jomaas spurte Røkke om å dele sine perspektiver som en «visjonær industribygger».

– Det er ekstraordinære tider for verden og for oss som energiprodusenter, sa Røkke.

Han begynte med å sitere en dialog i en av Hemingways bøker:

– Den ene spør «hvordan går man konkurs?». Den andre svarer «først gradvis, så plutselig». Det bør være til ettertanke, sa Røkke.

Når han skulle dele av synet han har på verden og strategien sin, trakk Røkke trakk både opp visjonene han og Aker har om digitalisering av industrien og energiomstillingen.

– Øyvind trakk parallellen til forbrukermarkedet der vi har iPhone og FAANG-selskapene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google, journ.anm.). Slikt har vi ikke det i industrien, sa Røkke og fortalte om hvordan de har jobbet med John Markus Lervik for å få teknologiselskapet Cognite opp.

Selskapet jobber både med oljeselskaper og store industriselskaper for å gjøre det mulig å samle, analysere og bruke data til å effektivisere og forbedre anlegg og produksjonsprosesser.

Røkke la til et poeng til:

– Jeg tror dere vil se flere oppstartsbedrifter fra Aker-systemet enn dere har sett de siste årene.

Les også

Røkke ut på den grønne gren: Aker eier snart fornybart for 12 milliarder kroner

Røkke trakk også inn et perspektiv fra oljen og han samarbeidspartner BP, i diskusjonen om energibransjen.

Sammen eier Aker og giganten BP oljeselskapet Aker BP som driver på norsk sokkel. Aker BP har fortsatt klare ambisjoner om vekst:

– BP har annonsert de skal produsere 40 prosent mindre olje og gass i 2030. Ser man det i perspektiv mot Aker BPs prognoser, så vil Aker BP være en tredjedel av BP i 2030. Hvem hadde trodd det for tre eller fem år siden, sa Røkke.

Konferansen har droppet «Olje og Offshore»-navnet til fordel for «Energi». I tillegg har coronapandemien sørget for at de fleste innleggene, inkludert statsministerens, skjer over videolink.

Selv om verden er i endring, påpekte Røkke at energibransjen er volatil:

– Øyvind og jeg brukte to år av våre liv på å fly rundt i Russland. Alle trodde jo man måtte finne masse LNG (flytende naturgass, journ.anm.) som skulle eksporteres til USA. Kværner løp rundt i USA for å bygge importterminaler i USA, sa Røkke og fortsatte:

– Noen år etterpå så vi hvor feil vi og bransjen tok, sa Røkke med referanse til den enorme fremveksten av billig skifergass i USA, som har ført til at USA eksporterer LNG i stedet.

– En god jeger er en tålmodig jeger

Det har vært et hektisk år for Kjell Inge Røkke og Aker.

Først traff coronapandemien og oljepriskollapsen det store industrikonsernet. Det førte til et kraftig fall i inntektene, aksjekursen og utbyttene fra oljeselskapet Aker BP.

Men Aker har drevet med langt mer enn krisehåndtering og sikring av verdier i Aker BP. Selskapet har nemlig lansert og satt i gang en rekke prosesser:

  • Aker BioMarine har hentet frisk kapital og ble børsnotert
  • Prosessen med å slå sammen Kværner og Aker Solutions igjen ble satt i gang
  • Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture har blitt skilt ut fra Aker Solutions, har hentet frisk kapital og har blitt børsnotert
  • Aker har etablert en ny organisasjon som skal satse på fornybar energi og andre nysatsinger, kalt Aker Horizons. Dette skal ledes av Røkkes sønn Kristian Røkke
  • Aker har også lagt inn et bud med visse vilkår på vindselskapet NBT som vil bygge ut vindparker på land i Ukraina og Kina

– Det er på tide med mer dedikert kapitalallokering til disse initiativene i Aker, sa konsernsjef Øyvind Eriksen under sitt innlegg.

– To tredjedeler av generalforsamlingen sitter jo her (Røkkes eierandel i Aker, journ.anm.), så vi kan gjøre det vi ønsker. Vi trenger ikke å svare til noen og vi investerer i det vi tror på, sa Røkke.

– Så får folk bestemme seg om de vil investere i det vi tror på.

– Du har hatt en hektisk sommer, spurte Pareto-sjef Jomaas Røkke.

– Ikke egentlig. Den har vært som vanlig, humret Røkke tilbake.

Røkke var åpen om timingen for fornybarsatsingen i verden:

– En god jeger er en tålmodig jeger. De som var for ivrige for tidlig har tapt og brent penger. De som er vinnere i dag er kanskje ikke vinnere om ti år. Vi mener vi har mye å bidra med fremover, sa Røkke.

Både Eriksen og Røkke var klare på at de tror havvind i fremtiden vil bli en stor industri.

Les også

Kjell Inge Røkke klar for energikonferanse

– Jeg har sagt til oljeselskapene at de heller får ta over

Selv om Aker fortsatt har tenkt til å satse tungt videre på olje og gass, så jobber selskapet nå intenst med å få nye inntektsstrømmer opp å gå.

Konsernet satser både på digitalisering av industri gjennom Cognite, karbonfangst og utbyggingen av fornybar energi:

– Skal verden nå IEAs bærekraftsmål (Det internasjonale energibyrået, journ.anm.) trengs det mer enn 40 ganger mer solkapasitet og 20 ganger mer vindkapasitet, kombinert med annen teknologi, enn det som er installert i dag, sa Eriksen.

Aker-sjefen pekte på at kapitalkostnadene for fornybar energi faller kraftig. Pengene som skal brukes på fornybarinvesteringer skal i stor grad hentes fra oljen:

– Samtidig som klimautfordringen skal løses ventes etterspørselen etter olje å vokse det neste tiåret, drevet av urbanisering, velstandsvekst og befolkningsvekst, særlig i Asia. For å samtidig møte klimautfordringen må vi produsere olje til lavest mulig kostnad og med lavest mulig karbonutslipp, sa Eriksen og fortsatte:

– Olje vil forbli en kontantgenerator i mange år fremover, sa Eriksen og la til at dette vil gi store inntekter inn til Aker.

For oljeserviceselskapene er historien langt mer dyster. Marginene har etter oljeprisfallet i 2014 til 2016 blitt presset til «noen ører», påpekte Røkke og pekte på prisingen av Kværner.

Røkke er ikke villig til å gi mer på marginene hans i oljeservice, understreket han:

– Jeg har sagt til de store oljeselskapene at de heller får ta det over selv hvis de vil, sa Røkke og fortsatte:

– Det er ingen marginer igjen, i rigg, oljeservice og offshore. I Aker BP har vi forsøkt å endre dette med å kjøre åpne bøker.

Les også

Kjell Inge Røkkes Ocean Yield tar milliardnedskrivninger

– Et perfekt sted å investere

Pareto-sjef Christian Jomaas spurte Røkke om hva han tenker om å investere i Norge og konkurranseevnen vår.

– Da jeg kom tilbake til Norge var rentene høyde, tidene usikre og mange lurte på om Norge var konkurransedyktig, sa Røkke.

Han fortsatte med å si at han så et land uten korrupsjon, med en godt utdannet befolkning og store utsikter.

– Norge er et perfekt sted å investere, slik jeg ser det, sa Røkke og fortsatte:

– Da jeg kjøpte og tok kontroll over Aker fikk jeg kritikk for at jeg betalte for mye. Jeg tenkte at dette var et kupp.

Han mener også det politiske systemet i Norge har gjort suksess mulig:

– De som skapte dette systemet var genier. Det har tjent Norge svært godt, sa Røkke om det norske oljeskattesystemet og oljereguleringen.

Les også

Kjell Inge Røkkes Aker satser grønt etter milliard-comeback

Publisert:
Gå til e24.no