Det grønne skiftet

Afrikansk energiboom kan gi muligheter for norske selskaper

Afrika bruker fortsatt langt mindre energi enn andre verdensdeler, men vil øke etterspørselen mye de neste tiårene, tror energibyrået IEA.

Her er Birol sammen med Equinor-sjef Eldar Sætre i forbindelse med Equinors høstkonferanse i 2017.

Odin Jæger, VG
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

I den ferske rapporten «Africa Energy Outlook» spår Det internasjonale energibyrået (IEA) at afrikanske land vil øke sin energibruk dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet i perioden frem til 2040.

Årsaken til at forbruket av energi øker i Afrika er blant annet industrialisering, rask befolkningsvekst og urbanisering. Befolkningen i afrikanske byer er ventet å øke med 580 millioner – mer enn hele EUs befolkning – de neste 20 årene, påpeker byrået.

Da vil Afrika ha en befolkning på over to milliarder.

Det finnes utfordringer med å finansiere Afrikas økende behov for energi, men IEA-sjef Fatih Birol tror at stadig billigere fornybar energi og en rekke gassfunn kan hjelpe.

– Jeg vet det er mange som er skeptiske til Afrikas energifremtid, men jeg er optimist, sier Birol til E24.

– Personlig tror jeg at Afrikas energifremtid vil overraske pessimistene, legger han til.

ØKENDE TREND: Afrikas befolkning vokser, og økonomiene og energibehovet følger. IEA venter at Afrika vil trenge mye mer energi fremover.

IEA

Gir muligheter for selskaper

Afrikanske land trenger energi til industri som kan sikre arbeidsplasser og økt selvforsyning, de trenger kjøleanlegg, og de trenger energi til transport, påpeker IEA.

Dette gir blant annet muligheter for aktører innen solkraft i verdensdelen, som norske Scatec Solar, og aktører innen flytende naturgass (LNG), som blant andre Equinor.

– Det viktigste forholdet for solkraft er solinnstrålingen, og Afrika har den sterkeste innstrålingen i verden, med lengst varighet og svært lite variasjon i innstrålingen. Etterspørselen etter strøm ser også sterk ut, sier IEA-direktør Fatih Birol til E24.

– Det eneste vi er bekymret for her er styringen fra myndighetene på kontinentet. Men sammenlignet med tidligere ser jeg forbedringer, og noen land er i ferd med å gjøre dette, sier IEA-sjefen.

Han påpeker at bare 25 prosent av befolkningen i Kenya hadde tilgang på strøm for fem år siden, og nå er andelen over 75 prosent.

I Ghana har andelen som har tilgang på strøm økt fra et veldig lavt nivå for et tiår siden til 84 prosent nå.

– I begge land venter vi at det er full tilgang til elektrisitet om få år, sier Birol.

Blant landene som vil ha 100 prosent tilgang på strøm i 2030 er Sør-Afrika, Etiopia, Ghana, Kenya, Rwanda og Senegal, tror IEA. Fortsatt mangler 600 millioner afrikanere strøm, og det brukes mye biologisk brensel til oppvarming og matlaging, noe som bidrar til helseskader fra os og røyk.

IEA

Lyttet til Afrikas visjoner

I tillegg til sitt tradisjonelle scenario hvor IEA fremskriver utviklingen slik dagens politikk i de aktuelle landene er utformet, har organisasjonen også laget et eget «Afrika-scenario» i den ferske rapporten.

Afrika-scenarioet legger til grunn de afrikanske landenes egne planer og visjoner for fremtiden gjennom den afrikanske unions arbeid med «Agenda 2063». Det viser en utvikling hvor et effektivt energisystem bygges opp særlig rundt naturgass og fornybar energi som solkraft.

Strømforbruket blant de nær 1,3 milliarder menneskene i Afrika er i dag på rundt 700 terawattimer (TWh), som tilsvarer rundt fem ganger Norges forbruk eller en femtedel av Europas strømforbruk.

IEA venter at forbruket i Afrika øker til 1.600 TWh i 2040, eller 2.300 TWh i Afrika-scenarioet hvor strøm spiller en enda viktigere rolle.

Investeringene i energi i Afrika var på 100 milliarder dollar i 2018, rundt 5,5 prosent av globale energiinvesteringer. Av dette gikk 70 milliarder dollar til fossil energi, 13 milliarder dollar til fornybar energi og 13 milliarder dollar til utbygging av kraftnett, ifølge IEA.

Solkraften har muligheter

Afrika har de beste solressursene i verden, men har ifølge IEA-rapporten bare installert én prosent av global kapasitet på solceller, tilsvarende rundt fem gigawatt (5.000 megawatt).

– Det tilsvarer dagens kapasitet i Nederland, sier han.

– Det kan økes lett, våre tall i Afrika-scenarioet viser at kapasiteten kan øke 70 ganger uten store problemer, sier Birol.

Fallende kostnader på fornybar energi kan gi vekst på et tosifret antall prosent per år i utviklingen av solkraft og annen fornybar energi, tror IEA. Solkraft i Afrika kan øke med 15.000 megawatt i året, gitt de rette forutsetningene, tror IEA.

Totalt har Afrika rundt 50 gigawatt kapasitet innen fornybar energi, hvor vannkraft utgjør 36 gigawatt. Men potensialet er enormt, både innen solkraft og vindkraft, understreker IEA.

– Solenergi er veldig billig. Ikke bare det, Afrika har det desidert høyeste potensialet for solenergi på planeten, sier Birol.

Utfordringene for solkraft er ifølge Verdensbanken at myndighetene ofte mangler institusjoner som kan legge til rette for investeringer, industrien er fortsatt liten, det mangler konkurranse, det er dyrt å finansiere prosjekter, og investorer oppfatter risikoen som svært høy i mange markeder.

Store muligheter i naturgass

Også naturgass kan bli en viktig energikilde for Afrika, tror Birol. Over 40 prosent av globale gassfunn i dette tiåret er gjort i denne verdensdelen, spesielt i land som Mosambik og Tanzania i Øst-Afrika, Egypt i Nord-Afrika og Senegal og Mauritania i Vest-Afrika, samt i Sør-Afrika.

– Naturgass er veldig viktig, ikke bare for strømproduksjon, men enda viktigere, for industrisektoren. Det er ventet betydelig befolkningsvekst, særlig i byene, vi ser den største urbaniseringen i historien, større enn det vi har sett i Kina. Disse menneskene må bo i bygninger, og da må du produsere sement, sier Birol.

Gass er fortsatt bedre egnet til produksjon av sement og gjødsel enn solenergi, påpeker IEA-sjefen.

Noen kjente gassfunn de siste årene er Eni-funnet Zohr utenfor Egypt, hvor Aker Solutions har hatt leveranser, og Totals gassfunn Brulpadda utenfor Sør-Afrika. Nylig gjorde Kosmos Energy et funn utenfor Mauritania. Equinor jobber med utvikling av et stort LNG-prosjekt i Tanzania.

IEA venter at gassforbruket mer enn dobler seg frem til 2040 i sitt hovedscenario. Men i Afrika-scenarioet øker gassforbruket mer enn det, og går fra rundt fem prosent av det totale energiforbruket i dag til 24 prosent av energiforbruket i 2040, nær det globale snittet.

Byrået venter også at LNG-prosjekter i land som Mosambik og Egypt vil bidra til å gjøre Afrika til en av de ledende leverandørene av LNG globalt. I dag er det land som Russland, Qatar, USA og Australia som står for mye av LNG-eksporten.

MANGE FUNN: Dette er en oversikt over olje- og gassfunn i Afrika så langt dette tiåret, målt i milliarder fat oljeekvivalenter. Det er funnet 15 milliarder fat olje og gass tilsvarende 51 milliarder fat oljeekvivalenter, ifølge analysefirmaet Wood Mackenzie.

Wood Mackenzie
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 3. Fornybar energi
 4. IEA
 5. Afrika
 6. LNG
 7. Mosambik

Flere artikler

 1. Grønt skifte kan ramme olje- og gassinntekter: IEA råder oljeland til å omstille seg

 2. Norfund vil drive 900 mobiltårn med sol for Orange i noen av verdens fattigste land

 3. IEA-sjefen om norsk olje og gass: – Har fortsatt en viktig rolle å spille

 4. Annonsørinnhold

 5. IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

 6. IEA: Største energisjokk på over 70 år: – Et svimlende fall