Yara satser på hydrogen

Gjødselkjempen Yara har involvert seg i flere prosjekter som skal senke kostnadene for å produsere hydrogen fra rene energikilder, sammen med blant andre Nel, Engie og et konsortium hvor Shell og Ørsted er med.

PLANLEGGER SOLCELLER: Her ved ammoniakk-fabrikken Pilbara i Australia utreder Yara nå hva som skal til for å bygge et produksjonsanlegg for hydrogen basert på elektrolyse av vann, ved hjelp av kraft fra solceller. Selskapet er også med på et nederlandsk prosjekt som skal utvikle et design som skal senke kostnadene for å bygge hydrogenfabrikker i stor skala.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Hydrogen gir ingen utslipp ved forbruk, og mange tror at grunnstoffet kan bli en viktig faktor i overgangen til et lavutslippssamfunn.

Samtidig er det fortsatt dyrere å produsere hydrogen fra fornybare energikilder enn fra gass, som gir CO2-utslipp, og mange industriaktører jobber med å kutte kostnadene.

Blant dem er norske Yara, som nå jobber langs flere spor for å få ned kostnadene for produksjon av hydrogen fra fornybare energikilder:

  • selskapet deltar i et forskningsprosjekt for å studere hva som skal til for å utvikle, designe og bygge et større anlegg for produksjon av «grønt» hydrogen i Nederland sammen med blant andre Shell og Ørsted
  • Yara utreder produksjon av hydrogen fra solceller i Australia sammen med det franske energiselskapet Engie
  • Yara samarbeider med norske Nel om et prosjekt som skal produsere ammoniakk uten utslipp ved hjelp av hydrogen fra fornybare kilder

Det nederlandske nederlandske Institutt for bærekraftig prosessteknologi meldte nylig om ambisiøse planer som skal bidra til å få ned kostnadene ved storskala produksjon av hydrogen fra rene kilder som sol- og vindkraft.

Med et konsortium som blant annet inkluderer Yara, Shell og flere andre industrigiganter på laget jobber instituttet med å designe en hydrogenfabrikk som har mange hundre ganger så stor kapasitet som dagens produksjonsanlegg.

– Målet med hydrogenprosjektet i Nederland er å lære mer om hva som skal til for å utvikle, designe og bygge en storskala hydrogenproduksjon, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal i Yara til E24.

– Sentralt i prosjektet blir i så måte å se nærmere på elektrolyse, strømnett og hydrogeninfrastruktur, legger hun til.

Koster milliarder

For å sikre hydrogenproduksjon i stor skala må man ifølge partnerne bak prosjektet opp i en kapasitet på 1.000 megawatt (= én gigawatt) på fabrikken. Dagens elektrolysører er små enheter med en kapasitet på bare noen få megawatt.

En elektrolysør produserer hydrogen fra vann ved hjelp av strøm.

En fabrikk på 1.000 megawatt er beregnet å koste én milliard euro, eller drøye 9,6 milliarder kroner, og prosjektets mål er å designe et anlegg som kan kutte to tredjedeler av disse kostnadene, ifølge Institutt for bærekraftig prosessteknologi.

«Får man kostnadene ned til rundt 350 millioner euro for et elektrolyseanlegg i gigawatt-størrelse ville det etablere et konkurransedyktig alternativ til konvensjonell «fossil» hydrogenteknologi», skriver Institutt for bærekraftig prosessteknologi i en melding.

Les også

Skaper titusenvis av havvind-jobber: – En av vår tids største muligheter

Yara ønsker å lære

Den norske gjødselsprodusenten Yara er en av Europas største industrielle forbrukere av naturgass, men har i det siste tatt flere initiativer rundt bruk av hydrogen.

Nylig ga Yara opp et prosjekt for CO2-fangst i Porsgrunn. Dersom selskapet skal klare å lage ammoniakk og gjødsel uten utslipp, kan økt bruk av «grønt» hydrogen bidra.

– Kan Yara være interessert i å være med på å bygge en slik gigawatt-fabrikk, eller er det først og fremst et forskningsprosjekt?

– Dette er et forskningsprosjekt hvor ulike industriaktører går sammen for å lære mer om de teknologiske og økonomiske aspektene ved overgangen til lavkarbonsamfunnet, sier Kristin Nordal.

Også oljegiganten Shell er med i konsortiet bak prosjektet. Shell har planer om å diversifisere sin virksomhet og bidra til det grønne skiftet, og sa nylig at det har planer om å bli verdens største kraftselskap på 2030-tallet.

Den danske havvindkjempen Ørsted er også involvert i planene.

Les mer: Danske Ørsteds grønne industriplaner: Vil lage hydrogen med havvind

Yaras australske hydrogen-satsing

Yara meldte nylig at selskapet har planer om å bygge et av verdens største fornybare hydrogenanlegg på sin ammoniakkfabrikk i australske Pilbara, sammen med det franske energiselskapet Engie.

– Yara har flere prosjekter for å se på hvordan vi kan avkarbonisere produksjonen vår, sier Nordal.

I dag brukes naturgass til å produsere ammoniakk, som er den sentrale byggesteinen i gjødselproduksjon. Skal gjødselproduksjonen bli grønnere må hydrogenet som brukes til ammoniakkproduksjon komme fra fornybare kilder, ifølge Nordal.

– I Australia-prosjektet skal vi spalte hydrogen fra vann gjennom elektrolyse med kraft fra solcellepaneler, sier hun.

– Når anlegget går for fullt, vil det produsere rundt 30.000 tonn fornybar ammoniakk årlig. Dette vil erstatte tilsvarende mengde konvensjonelt produsert ammoniakk, og gir en reduksjon på rundt 50.000 tonn CO2 i året, sier Nordal.

Les også

Danske Ørsteds grønne industriplaner: Vil lage hydrogen med havvind

Yara og Engie skal gjennomføre en mulighetsstudie som vil vise om det australske hydrogenprosjektet er teknisk gjennomførbart og økonomisk bærekraftig.

– Det er et godt stykke fram i tid før teknologien er moden for fullskalainnføring, men vi har stor tro på Pilbara-prosjektet. Lykkes vi der, både teknisk og økonomisk, kan teknologien implementeres andre steder også, sier Nordal.

Trenger hundrevis av elektrolysører

Partnerne i det nederlandske prosjektet vil forsøke å finne ut hva det vil koste å bygge en gigantisk hydrogenfabrikk i Nederland i perioden 2025 til 2030.

Skal man bygge et anlegg som samlet er på 1.000 megawatt så trenger man mange hundre av dagens elektrolysører.

Norske Nel produserer i dag elektrolysører på Notodden med en kapasitet på 2,2 megawatt per stykk. Fabrikken er i ferd med å utvide kapasiteten til rundt 160 slike enheter per år, etter en kjempeordre fra den amerikanske lastebilprodusenten Nikola.

Det finnes begrensninger på hvor stor hver enkelt elektrolysør kan bli. Dette er blant annet knyttet til størrelsen på enhetene. Hvis de blir for store, kan det bli dyrt å frakte dem dit de skal.

– Vi tror elektrolysørene våre på 2,2 megawatt vil være relevante i lang tid. Neste steg er å gå opp til fem megawatt, og den størrelsen per enhet vil trolig være relevant helt frem til 2030, sier konsernsjef Jon André Løkke i Nel til E24.

– Men man skal ikke undervurdere forbedringene som gjøres på eksisterende teknologiplattform, og timing for overgang må vi komme tilbake til, legger han til.

Samarbeider med Nel

Yara samarbeider med Nel om et utviklingsprosjekt som skal produsere hydrogen og deretter ammoniakk uten utslipp ved hjelp av fornybar kraft, med støtte fra det norske Pilot E-programmet fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

– Utviklingen og testingen skjer i Norge, men det blir opp til Yara hvor i verden anlegg skal bygges og utstyret eventuelt skal utplasseres til slutt, sier Løkke.

Bransjeorganisasjonen Hydrogen Europe har en visjon om at Europa skal ha en elektrolysekapasitet på 20 til 40 gigawatt innen 2030, og at kostnaden for å produsere «grønt» hydrogen skal falle fra dagens 10-15 euro per kilo til under tre euro per kilo i samme periode.

Dette er ifølge Løkke i tråd med de kostnadsreduksjonene Nel har kommunisert offentlig.

Sammenslutningen Fuel Cell Joint Undertaking, hvor Nel også er med, har en visjon om at hydrogenmarkedet i Europa kan stige til 820 milliarder euro årlig innen 2050 og skape 5,4 millioner jobber.

Sammenslutningen tror at hydrogen i et ambisiøst scenario kan stå for nær en fjerdedel av sluttbruken av energi i Europa i 2050, tilsvarende 2.250 terawattimer eller rundt 15 ganger energimengden i Norges årlige strømproduksjon.

Les mer: Nikolas Europa-satsing kan gagne Nel: – Vi heier jo på Nikola

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Yara

Flere artikler

  1. Leder Yaras ferske satsing på ammoniakk: – Et vell av nye muligheter

  2. Yara kan kutte 800.000 tonn CO₂-utslipp i Porsgrunn

  3. Nel og Yara skal gjøre «grønt» hydrogen billigere: – Vi må bare jage videre

  4. Yara satser på ammoniakk i Japan: – Banebrytende

  5. Vil lage hydrogen med havvind