Krypto-avgift kan kollidere med EØS-regler: – Kan være helt katastrofalt

Full elavgift på datasentre som utvinner kryptovaluta kan være ulovlig etter EØS-reglene, sier tidligere ESA-direktør til E24. Han sier endringen kan innebære stor risiko.

FJERNER FORDELER: Stortinget har enstemmig gått inn for å ta bort avgiftsfordelen fra 1. mars for den delen av kraften i datasentre som brukes til å utvinne kryptovaluta. Men en slik endring må være basert på objektive kriterier, og kan være i strid med EØS-reglene, sier tidligere ESA-direktør Per Andreas Bjørgan i Lund & Co til E24. Ved å endre ordningen risikerer Norge i verste fall at hele ordningen med lav elavgift for datasentre blir erklært ulovlig, noe som kan gi erstatningskrav, advarer han.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Regjeringspartiene og KrF varslet i budsjettavtalen 20. november at utvinning av kryptovaluta i datasentre ikke skal subsidieres i form av redusert elavgift.

Dermed må datasentre som driver med utvinning av kryptovaluta betale full elavgift på 16,58 øre kilowattimen, mens «vanlige» datasentre derimot skal få beholde den reduserte elavgiften på 0,48 øre kilowattimen som de har hatt siden 2016.

Etter avgiftsgrepet i budsjettavtalen skal Tydal kommune i Trøndelag ha mistet en milliardinvestering, da et utenlandsk selskap droppet å bygge ut et datasenter i kommunen.

I etterkant av avgiftsgrepet har Tydal kommune bestilt og fått en utredning fra advokat og partner Per Andreas Bjørgan ved Lund & co. Han er tidligere konkurransedirektør i EFTAs overvåkningsorgan ESA og har prosedert en rekke saker for EFTA- og EU-domstolen.

– Det å endre ordningen på denne måten innebærer å ta en veldig stor risiko, sier Bjørgan til E24.

UTREDET KRYPTO-AVGIFT: Per Andreas Bjørgan, partner og advokat i Lund & Co.

Han sier at skillet i elavgift mellom datasentre med og uten kryptovaluta potensielt kan utgjøre ulovlig forskjellsbehandling etter EØS-regelverket, og dermed risikerer å bli regnet som ulovlig statsstøtte.

Hvis Skattedirektoratets foreløpige vurderinger av unntaket for kryptovaluta er feil, risikerer Stortinget å torpedere hele Norges ordning med redusert elavgift for datasentre, ifølge Bjørgan.

Da kan det komme krav om tilbakebetaling av det norske datasentre har sluppet å betale i elavgift siden 2016.

Les også

Næringen mener full elavgift for kryptobransjen gir datasentersmell

– Resultatet er da at alle aktørene har fått ulovlig statsstøtte og risikerer å måtte betale den tilbake med renter. Det kan være helt katastrofalt for datasenter-næringen, sier Bjørgan.

Et enstemmig storting vedtok denne uken å unnta kryptovaluta-utvinning fra den reduserte elavgiften for datasentre fra 1. mars 2019. Konsekvensene av dette har ikke vært utredet etter at Skattedirektoratet kom med sin foreløpige konklusjon.

Skattedirektoratet åpnet for unntak

Bjørgan har sett nærmere på Skattedirektoratets utredning, som sier at det er mulig etter EØS-reglene å unnta utvinning av kryptovaluta fra ordningen med redusert elavgift for kraft til datasentre.

Direktoratet mener dette kan gjennomføres etter gruppeunntaksforordningen (GBER), som EU vedtok i 2014, og som blant annet sier at støtteordninger i form av avgiftsfritak skal være basert på transparente og objektive kriterier.

«Direktoratet antar at avgrensningen av regelen mot datasentre som utvinner kryptovaluta oppfyller vilkåret om transparente og objektive kriterier, selv om tiden ikke har tillatt oss å foreta en grundig vurdering av dette», skrev Skattedirektoratet i sin vurdering 31. oktober.

Skattedirektoratet konkluderer med at en avgrensning oppfyller vilkårene til objektive kriterier i EØS-reglene, og ser ut til å legge til grunn at ordene «kryptovaluta» og «utvinning» har et klart meningsinnhold.

Les også

Kritisk til fremgangsmåten bak krypto-avgift: – Har skapt usikkerhet

– Det er ikke tilstrekkelig for å gjøre unntak etter EØS-retten. Der betyr «objektive kriterier» at det er saklige kriterier som ikke forskjellsbehandler bedrifter, sier Bjørgan.

– Ikke tilstrekkelig

Bjørgan har ikke sett at det har vært oppgitt noen grunner til å nekte kryptovaluta de samme fordelene som annen aktivitet i datasentre som kan tolkes som saklige etter EØS-reglene.

– Jeg har fulgt debatten litt i media, men har ikke oppfattet noen annen begrunnelse for at datasentre som utvinner kryptovaluta skal ut av ordningen enn at politikerne ikke liker å gi statsstøtte til denne typen virksomhet, sier Bjørgan.

Forslaget fra Skattedirektoratet synes å forskjellsbehandle både mellom sentre som driver med kryptoutvinning og andre datasentre, og mellom helt identisk datasentervirksomhet ved at de som driver med flere aktiviteter vil måtte betale full elavgift for hele sin virksomhet bare de har noe aktivitet innen kryptovaluta, påpeker advokaten.

– I begge disse tilfellene ser dette ut som klar forskjellsbehandling. Det er ikke tillatt etter EØS-avtalens prinsipper og statsstøtteregelverket, sier Bjørgan.

Les også

Smell for kryptobransjen: Full elavgift fra 1. mars

– Typisk avgrensning er en sektor

– Finnes det en måte å endre avgrensningen på slik at det blir lovlig?

– Da må det påvises at det er saklige, objektive grunner til hvorfor utvinning av kryptovaluta ikke er sammenlignbart med annen datasenter-virksomhet, sier han.

– Men det er vanskelig?

– Det er veldig vanskelig, særlig akkurat på dette området. EØS-avtalen har egne kriterier for å avgrense statsstøtte som gis gjennom reduserte avgifter, og den typiske avgrensningen er en sektor, sier han.

– Men her tar man ut en del av en sektor som man ikke liker, og sier at alle andre skal få unntak unntatt den delen man ikke liker. Det er problematisk. I fravær av en god begrunnelse er dette forskjellsbehandling, sier Bjørgan.

Skattedirektoratet vil ikke kommentere saken ut over det som er sagt i brevet til Finansdepartementet 31. oktober.

Regjeringens forslag skal ifølge Stortinget sendes ut på høring før endringen gjennomføres.

Les på E24+

Etter gullrushet – Del 1: Da kryptokollapsen traff Norge

– Utenkelig ikke å notifisere

Bjørgan mener at Finansdepartementet bør notifisere ESA om endringen som nå planlegges. Det har vært bred politisk enighet om å legge til rette for flere datasentre i Norge, og da bør man forsikre seg om at tilretteleggingen er basert på lovlige ordninger, sier han.

– Jeg ville sett på det som utenkelig å ikke notifisere en slik endring til ESA. Dette bør ikke gjennomføres før ESA har sett på det, eller så utsetter man datasenternæringen for en stor risiko, sier Bjørgan.

– Det vil kunne ta år?

– Ja, da er situasjonen at det må sendes en utfyllende beskrivelse av ordningen til ESA, og så har ESA to måneder til å behandle saken. Hvis ESA er i tvil om den er lovlig, er de forpliktet til å åpne formell undersøkelse og gjøre et vedtak som publiseres i hele EU så alle aktører kan uttale seg. Det kan fort ta halvannet til to år, sier han.

Les E24s artikler om full elavgift på kryptovaluta:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Strømpriser
  2. Bitcoin

Flere artikler

  1. Kritisk til fremgangsmåten bak krypto-avgift: – Har skapt usikkerhet

  2. Smell for kryptobransjen: Full elavgift fra 1. mars

  3. Regjeringen snur etter omstridt avgjørelse: Krypto-datasentre slipper full elavgift

  4. Utsetter krypto-avgift

  5. – Vår kunde ble regelrett skremt bort