- Oljeselskapene spiller rulett med skattebetalernes
penger

Konserntillitsvalgt i Kværner går hardt ut mot Statoil, Det Norske og de enorme kostnadsprekkene på norsk sokkel.

DYRT FOR STATEN: Yme-plattformen har kostet over 10 milliarder kroner for operatøren og partnere så langt. 7,8 milliarder av det vil sannsynligvis bli dekket av staten.
 • Eirik Winsnes
 • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

- Oljeselskapene spiller rulett med skattebetalernes penger. Oljeselskapene ser ikke på kvalitet og leveringstid, men på kontraktspris, sier Bernt Harald Kilnes, konserntillitsvalgt og styremedlem i Kværner, til E24.

Kilnes reagerer nå på at stadig flere kontrakter i oljeindustrien går til utenlandske verft.

-Det er et paradoks at utenlandske oljeselskaper benytter norske verksteder, mens Statoil og Det norske går utenlands, sier han.

Les også: Kontrakter glipper til utlandet: - Næringen følger nøye med

- De tar ikke lærdom

E24 har tidligere skrevet om skandale-plattformen Yme som i mars ble vedtatt skrotet. Plattformen ble bygd i Abu Dhabi og tålte ikke vær- og vindforhold på norsk sokkel. Plattformen kan komme til å koste norske skattebetalere åtte milliarder kroner.

- De prosjektene som blir satt bort i Asia får ofte forsinkelser som koster både tid og penger, men det virker ikke som oljeselskapene tar lærdom av dette, sier Kilnes, som mener tid- og kostnadsoverskridelsene gjør at sluttregninga på prosjekter i Asia ofte blir høyere enn regninga ville blitt ved norske verft.

Les også: Skandale-plattformen kan koste deg og meg 8 milliarder

- Liten risiko for oljeselskapene

KREVER ENDRINGER: Konserntillitsvalgt og styremedlem i Kværner, Bernt Harald Kilnes.

I henhold til petroleumsskattesystemet dekker staten 78 prosent av selskapenes kostnader forbundet med utvinning av olje. Når selskapene begynner å tjene penger på oljen, skatter de imidlertid 78 prosent av overskuddet til den norske stat. Selskaper i skatteposisjon kan få refundert en enda større del av utgiftene.

Kilnes mener dette skattesystemet er ineffektivt.

- Oljeselskapene får dekket så mye av letekostnadene at det er liten risiko for de å gi kontrakter til utenlandske aktører, sier han.

I følge Kilnes kan tapte inntekter skrive seg til 100 milliarder kroner som følge av at det ikke er kommet i gang produksjon på Skarv, Yme, Goliat og Valhall, alle prosjekter hvor det har vært store forsinkelser.

- Hva kunne vi gjort for disse midlene med tanke på sykehus, sykehjem og aldersboliger, veg og jernbane, skoler og barnehager?, spør han.

Les også: Yme-skandalen er tiårets største sprekk

Ønsker konkrete grep

Kilnes representerer synet til tillitsvalgte i hele den norske verftsindustrien.

Han ønsker følgende grep for å sikre norsk industri og få mer kostnadseffektiv utbygging:

 • En endring av kontraktsregimet slik at oljeselskapene må ta større del av overskridelsene selv. En mulighet han ser for seg er en trappetrinns-modell der oljeselskapene må ta større ansvar for overskridelsene dess større de er. Dagens regime har ifølge Kilnes ingen begrensninger, staten betaler uansett.
 • Mer lokalt innhold i utbyggingskontraktene. Kilnes hevder Norge og England er to av svært få som ikke har krav til lokalt innhold i sine prosjekter i dag.
 • Sterkere fokus på verkstedenes påvirkning på samfunnet. Kilnes hevder en arbeidsplass på Kværner Stord skaper ytterligere 2-3 arbeidsplasser lokalt.
 • Fokus på at dagens utbyggingstakt tilsier at kapasiteten på de tradisjonelle verkstedene blir brukt opp. Kilnes hevder oljeselskapene bør tilpasse utbyggingstakten til landets egenkapasitet.
 • Fokus på at dersom verkstedene i Egersund, Haugesund, Stord og Verdal ikke får kontrakter, så vil man på sikt bygge ned verkstedskompetansen.
 • Større transparens og forståelse for hva innføringen av vikarbyrådirektivet har å si for verftsindustriens konkurransekraft.

Statoil: - Ikke god butikk

Statoil ønsker ikke å kommentere utspillet direkte.

- Det er hans vurderinger og må naturlig nok stå for hans regning, sier pressekontakt i Statoil, Ole Ander Skauby, til E24.

- Det vi er opptatt av er å gjennomføre prosjektene uten kostnadsoverskridelse og forsinkelser, enten det er i Norge eller utlandet. Det er vårt fokus. Vi jobber grundig med prosjektene for å få de i havn. Det er ikke god butikk med overskridelser og forsinkelser, sier han.

Han forteller at Statoil legger vekt på god oppfølging allerede i den tidlige fasen, engineeringfasen, for i størst mulig grad å unngå endringer underveis.

Skauby er også uenig i bildet Kilnes maler av skattesystemet.

- Det stabile og forutsigbare skatteregimet mener vi har vært avgjørende for å skape den verdiskapningen norsk sokkel offshore har vært og fortsatt vil være for Norge, sier han.

Borten Moe ba om granskning

Olje- og energidepartementet ønsket heller ikke å kommentere utspillet direkte, men henviste til at statsråd Ola Borten Moe i begynnelsen av mars beordret Oljedirektoratet til å gjennomgå flere oljeprosjekter.

- Hensikten er å bidra til styrket erfaringsoverføring mellom rettighetshavere, og redusere risikoen for å gjenta feil som fører til økte kostnader og forsinkelser, skriver presserådgiver Håkon Smith-Isaksen i en mail til E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Giske gir operatøreneansvar for å velgenorske verft

 2. Betalt innhold

  Spiller rullett med skattebetalernes penger

 3. – Asiatiske oljeplattformer har kostet Norge og oljeselskapene 70 mrd. ekstra

 4. Betalt innhold

  Tror Ivar Aasen sprekker

 5. Derfor er Røkke livredd Ivar Aasen-sprekk