Energimeldingen kommer fredag: Ola Elvestuen etterlyser karbonfangst på oljeplattformer

Mens oljenæringen jobber intenst med å halvere utslippene på sokkelen innen 2030, raser debatten om det er elektrifiseringen som bør være løsningen. Venstres Ola Elvestuen mener at man må løfte frem supplementer til strømkabler fra land, så ikke klimamålene kan ryke.

Venstres Ola Elvestuen, her avbildet under en pressekonferanse om Hywind Tampen-prosjektet i 2019.
Publisert: Publisert:

– Man kan kalle det for en slags lokal karbonfangst, for det er snakk om å reinjisere avgasser fra gassturbinene på plattformen tilbake for lagring under havbunnen, sier Ola Elvestuen (V), tidligere klima- og miljøvernminister og nå medlem av Stortingets finanskomité.

Elvestuen peker på at Stortinget i 2013 tvang gjennom en forsert elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet og Utsirahøyden.

– Og det var i finanskomiteen vi satte målet om 50 prosent utslippskutt på norsk sokkel (opp fra bransjens tidligere mål om 40 prosent, journ.anm.) som en del av den ellers meningsløse oljeskattepakken, fortsetter han.

Elvestuen har merket seg den opphetede debatten om elektrifisering av oljefelt, men mener det haster for Norge å nå klimamålene både offshore og på land.

Derfor etterlyser han at regjeringen i fredagens energimelding løfter opp flere alternativer – og et av de viktigste er lokal CCS, altså at man tar CO₂-gassen som slippes ut fra gassturbinene på plattformene og fanger den.

– Her må regjeringen drive frem den teknologiutviklingen som trengs. Det må skje gjennom samarbeid, støtte til prosjekter og gjennom å stille de kravene som trengs for å få dette til, sier Elvestuen.

Fredag legger olje- og energiminister Tina Bru og statsminister Erna Solberg frem energimeldingen som skal skissere opp planene for både olje- og kraftpolitikken de kommende årene, samt planer for hydrogen, havvind og andre nysatsinger.

Les også

Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

Frykter kabelmotstand hindrer klimakutt

Elvestuen er redd for hva som kan skje med klimakuttene hvis elektrifisering er det eneste reelle alternativet man har for å få til store utslippskutt offshore.

– Motstanden mot elektrifisering vokser, både fra fastlandsindustrien og fra dem som sidestiller elektrifisering med vindkraftverk på land, sier Elvestuen.

– Hele diskusjonen om man er for eller mot elektrifisering kan ødelegge alt. Man risikerer å ikke nå de klimamålene vi må nå, fortsetter han.

Kritikken mot elektrifiseringen på sokkelen går blant annet ut på at det vil kunne drive opp strømprisene for industrien på land, at staten tar en stor del av regningen gjennom oljeskattesystemet (78 prosent pluss friinntekt) og at gassen som ikke brennes ved elektrifisering uansett selges og blir brent andre steder.

– Vi trenger flere tiltak mot oljenæringen for å få ned utslippene. Dette handler ikke om utslippene skal ned eller ikke, men hvordan vi skal få det til, sier Elvestuen.

– Dette er særlig viktig for eksisterende felt der elektrifisering ikke er mulig og på feltene der man kun kan bruke havvind for å erstatte noe av gasskraften, fortsetter han.

Les også

Kan åpne for lønnsom havvind tidligere: Sør-Norge kan få svært dyr strøm

Årsaken til at lokal CO2-fangst og -lagring ikke har blitt noe av på sokkelen ennå handler om pris og teknologisk modenhet. Elvestuen mener både dette og havvind må til som supplement til elektrifisering for at næringen skal nå målene sine.

– Akkurat nå er elektrifisering det billigste og det er ikke nok trykk på å drive frem andre løsninger som monner, sier Elvestuen.

– Deler dere skepsisen som er til elektrifiseringen?

– Elektrifisering virker, men alt kan ikke elektrifiseres, sier Elvestuen.

– Er dere villig til å støtte utviklingen av lokal karbonfangst mer enn det man allerede gjør gjennom investeringsfradragene i oljeskattesystemet?

– Vi har ikke noe imot å støtte nyttige prosjekter gjennom for eksempel Enova eller på andre måter, slik vi har gjort på både Hywind Tampen og Langskip, sier Elvestuen.

Les også

Fersk IEA-rapport: Ser tegn til at oljebransjen omstiller

Oljenæringen: Monner ikke nok innen 2030

Hildegunn Blindheim, direktør for klima og miljø i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass påpeker at arbeidet med lokal karbonfangst er i gang, men at det ligger lenger frem i tid.

– Det jobbes med kompakte CCS-anlegg som plass- og vektmessig skal være mulig å installere på plattformer, men den teknologien er ikke ferdig utprøvd, sier Blindheim.

Både Aker Carbon Capture (tidligere en del av Aker Solutions) og Compact Carbon Capture er to aktører som jobber med å få til mindre og mer kompakte anlegg som kan få plass på oljeplattformer.

De fangstanleggene som er designet så langt er laget med tanke på at de kan plasseres på land, uten særlige vekt- og plassbegrensninger. Det må man gjøre noe med.

– Vi håper den skal bli utviklet utover 2020-tallet og vi er veldig positive til den, men vi tror ikke den vil være klar raskt nok til at det vil bidra betydelig til at industrien når 2030-målet, fortsetter hun.

Direktør for klima og miljø i Norsk Olje og Gass, Hildegunn T. Blindheim.

Det lagres i dag CO₂ på både Sleipner- og Snøhvit-feltene, men her er det snakk om at man tar ut CO₂ fra den produserte gassen fordi den er for høy, og ikke at man lagrer CO₂ som slippes ut fra produksjonsprosessen på feltet.

Et annet grep er å bygge ut havvind som man kobler på olje- og gassfeltene for å gi dem strøm, slik man skal gjøre i det nye Hywind Tampen-prosjektet.

– Men også havvind vil ta tid på grunn av konsesjonsrunder og andre ting som må på plass, sier Blindheim.

Hun peker på at både havvind og teknologi som kompakt dampsyklus, som gjenvinner varme fra gassturbiner, er grep som vil kunne hjelpe eldre felt med å redusere utslipp der man ikke kan erstatte gassturbinene fullt ut.

– Vi håper jo selvfølgelig at teknologiutviklingen vil gå raskere enn det vi ser per i dag, men kraft fra land vil måtte ta mesteparten av det klimaløftet vi skal ta frem til 2030, sier hun.

Les også

Vil elektrifisere mer av Troll-feltet: Investerer nesten åtte milliarder

Publisert:
Gå til e24.no