Strømprisene

Store strømprisforskjeller i Skandinavia

Selv om vinden sender strømprisen opp og ned i Sør-Sverige og Danmark, holder den seg høy på den norske siden av grensen. Kø i kraftforbindelsene er mye av forklaringen.

Vindkraft, som her i nærheten av Malmö, er en viktigere faktor i Sør-Sverige og Danmark enn i Norge.
 • Truls Lier
Publisert: Publisert:

I januar har kraftprisen i de tre prisområdene som utgjør Sør-Norge holdt seg over én kroner per kilowattime, ifølge tall fra kraftbørsen Nord Pool.

Den sørnorske døgnprisen har stort sett ligget mellom 1,2 og 1,6 kroner kilowattimen hele måneden. Torsdag er den 1,27 kroner, mens den stiger til 1,36 kroner fredag.

Samtidig har prisnivået variert langt mer hos to av naboene våre. I Sør-Sverige og Danmark har døgnprisen svingt fra nær 2,5 kroner kilowattimen, til helt ned i 18 øre.

Døgnprisen i Danmark og i de to prisområdene som utgjør Sør-Sverige er helt lik torsdag på rundt 36 norske øre per kilowattime. Det betyr at prisen er nesten fire ganger så høy på norsk side. Fredag svinger den opp igjen over én krone kilowattime begge steder.

Kraftforbindelsene mellom Sør-Norge og Sør-Sverige, som her i Østfold, har begrenset overføringskapasitet.
Les på E24+

Det vil ta mange år før strømmen flyter fritt mellom nord og sør

Kø gir prisforskjeller

Hovedgrunnen til at det er store prisforskjeller mellom Sør-Norge og naboene våre er at kraftforbindelsene mellom landene har begrenset overføringskapasitet, forteller analytikerne E24 har snakket med.

– Hvis kablene hadde vært uendelig store hadde alle hatt lik pris, sier senioranalytiker Odd Gunnar Jacobsen i Volue Insight.

Kraftanalytiker Siri Line Hove Ås i Trønderenergi forklarer at man hele tiden forsøker er å flytte kraft fra prisområder med lav pris til de med høy pris, og at det jevner ut prisene. Når det er lik pris i forskjellige prisområder, som i Sør-Sverige og Danmark torsdag, betyr det at det er ledig kapasitet til å overføre strøm, forklarer hun.

Kraftanalytiker i Trønderenergi, Siri Line Hove Ås

– Vi har prisområder fordi det er fysiske begrensninger. Overføringskablene har kun en viss kapasitet. Akkurat som på en vei kan det bli kø, og der det blir kø blir det prisforskjeller, sier Hove Ås.

At man ikke får overført nok kraft til å utjevne er også mye av forklaringen på prisforskjellene innad i Norge, legger hun til. Der har relativt sette større overskudd på både vann- og vindkraft gitt lavere priser nordover i både Norge og Sverige.

Les også

De som krever billigere strøm

Vind gir svingninger

Samtidig ville ikke begrensningene på kraftforbindelsene hatt noe å si for prisen hvis kraftsituasjonen, og kraftprisen, var helt lik i alle områdene. Det er den derimot ikke.

I Sør-Norge er det hovedsakelig vannkraft, mens vindkraft er viktigere i Sverige og Danmark.

senioranalytiker i Volue Insight, Odd Gunnar Jacobsen.

Vinden er hovedgrunnen til at strømprisen har variert mer hos naboene våre i det siste, forteller Volue-analytiker Odd Gunnar Jacobsen.

– De har jo utbygd en god del vind i Sør-Sverige og Danmark, og har lite regulerbar kraft, sier han.

Disse delene av Skandinavia har mye vindkraftproduksjon akkurat torsdag, noe som sender prisen ned, forteller Trønderenergi-analytiker Hove Ås.

– I Sverige er det veldig stor variasjon avhengig av om du har mye eller lite vind. Vindkraft er en vesentlig faktor, sier hun.

Norge importerer kraft fra naboene torsdag, og har i tillegg nettoimport fra Tyskland. Men heller ikke det er nok til å trekke prisen lavere, sier Hove Ås. I Tyskland er også strømprisene høye, drevet av høyere gasspriser og økte priser på CO₂-utslipp, påpeker kraftanalytikeren.

Les på E24+

Sparetiltak kuttet strømforbruk: – Regningen kunne fort vært det dobbelte (+)

Mindre vann i norske magasiner

Sammen med utfordringene rundt overføring, spiller kraftsituasjonen i Sør-Norge i seg selv også en rolle. Det er mindre vann i magasinene enn normalt her til lands. Fyllingsgraden var 50,2 prosent i forrige uke, ifølge Norsk Vassdrag- og energidirektorat (NVE).

– På fjellet i Sør-Norge er det veldig lite snø, såpass lite at man er litt forsiktige med å kjøre på med for mye produksjon, sier Jacobsen i Volue.

Les også

Fyllingsgraden i vannmagasinene fortsetter nedover

Hove Ås trekker også frem de relativt lave nivåene i vannmagasinene, og understreker at vannkraftprodusentene er nødt til å sikre at de har nok vann i fremtiden for å overholde regler og konsesjonsbestemmelser.

I tillegg gjør det høye strømprisnivået i Europa at man ikke kan regne med import til mer «normale» priser om det skulle bli nødvendig, som også gjør at man holder igjen, ifølge Trønderenergi-analytikeren.

Vannmagasinene i Norge er i snitt omtrent halvfulle for tiden. Her fra Bykle i Setesdal i Agder.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. Strøm
 3. Vindkraft
 4. Vannkraft
 5. Danmark
 6. Sverige

Flere artikler

 1. Årets billigste strøm torsdag

 2. Prisforskjellen øker videre: 84 øre dyrere strøm i sørvest

 3. Årets billigste strøm lørdag

 4. Ekstremværet «Gyda» sender strømprisen nedover: – Det er ikke noe tvil

 5. For første gang i år faller døgnprisen på strøm under 1 krone